Używanie szablonu bazy danych Projekty programu Access

Autor: Michael Groh, specjalista MVP w dziedzinie programu Access

Używaj bazy danych zarządzania projektami programu Access 2007 do zarządzania projektami oraz skojarzonymi z nimi zadaniami i pracownikami. Możesz również wyszukiwać i filtrować szczegóły projektu, wprowadzać typowe zadania i wysyłać lub odbierać dane za pomocą wiadomości e-mail.

Szablon bazy danych Projekty

Korzystanie z bazy danych

W tym artykule opisano podstawowe czynności związane z używaniem szablonu bazy danych Projekty dla komputerów stacjonarnych.

Przygotowywanie bazy danych do użycia

Aby upewnić się, że cała zawartość bazy danych jest włączona, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku komunikatów kliknij przycisk Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Włącz tę zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania zawartości bazy danych, zobacz artykuł Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej.

Dodawanie pracowników

Aby rozpocząć korzystanie z szablonu bazy danych Projekty, najpierw musisz dodać pracowników, aby móc im przypisać projekty i zadania. Wykonaj następujące czynności, aby ręcznie dodać pracowników, lub przejdź do następnej sekcji, aby dodać pracowników z kontaktów programu Outlook 2007.

 1. W formularzu Lista projektów kliknij pozycję Lista pracowników.

 2. W formularzu Lista pracowników uzupełnij informacje dotyczące każdego z pracowników.

 3. Aby wprowadzić bardziej szczegółowe informacje o pracowniku, w formularzu Lista pracowników kliknij dwukrotnie nazwisko pracownika, a następnie w formularzu Szczegółowe dane pracownika wprowadź informacje.

 4. Kliknij pozycję Zamknij, aby powrócić do formularza Lista projektów.

Dodawanie kontaktów z programu Microsoft Office Outlook 2007

Jeśli korzystasz z programu Office Outlook 2007, możesz dodać z niego pracowników bez konieczności ponownego wpisywania informacji.

 1. W formularzu Lista projektów kliknij pozycję Lista pracowników.

 2. W formularzu Lista pracowników kliknij pozycję Dodaj z programu Outlook.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie nazw do dodania zaznacz nazwy, które chcesz dodać do bazy danych.

 4. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie nowego projektu

 1. W formularzu Lista projektów kliknij pozycję Nowy projekt.

 2. W formularzu Szczegóły projektu uzupełnij informacje dotyczące projektu, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

Edytowanie istniejącego projektu

 1. W formularzu Lista projektów kliknij dwukrotnie projekt, który chcesz edytować.

 2. W formularzu Szczegóły projektu dodaj lub edytuj informacje dotyczące projektu.

  Dodawanie zadania

  • W formularzu Szczegóły projektu kliknij pozycję Nowe zadanie.

  • W formularzu Szczegóły zadania uzupełnij informacje dotyczące zadania, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

   Program Access wyświetli nowy projekt na liście Zadania w projekcie w formularzu Szczegóły projektu.

   Edytowanie zadania

  • W formularzu Szczegóły projektu kliknij kartę Zadania w projekcie.

  • Kliknij dwukrotnie zadanie, które chcesz edytować.

  • W formularzu Szczegóły zadania edytuj informacje dotyczące zadania, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

   Dodawanie typowego zadania

   Typowe zadania to zadania, które są często używane w wielu różnych projektach, takich jak budżetowanie i szkolenia. Po wprowadzeniu typowego zadania możesz je dodać do dowolnej bazy danych projektu bez konieczności ponownego wprowadzania informacji o zadaniu.

  • W formularzu Szczegóły projektu kliknij pozycję Typowe zadania.

  • Zaznacz pole wyboru obok każdego typowego zadania, które chcesz dodać do projektu. Dodaj nowe typowe zadanie na końcu listy.

  • Kliknij pozycję Zamknij, aby powrócić do formularza Szczegóły projektu.

Zbieranie danych za pomocą wiadomości e-mail

Możesz zbierać dane dotyczące projektów lub pracowników od użytkowników poczty e-mail przez wysyłanie im formularza wprowadzania danych w wiadomości e-mail. Gdy użytkownicy zwrócą wypełniony formularz, dane mogą być przetwarzane i przechowywane na liście zadań.

 1. W formularzu Lista projektów lub Lista pracowników kliknij pozycję Zbierz dane.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcją w kreatorze Zbieranie danych za pomocą wiadomości e-mail, aby zebrać dane od określonych adresatów wiadomości e-mail.

Filtrowanie listy projektów

W formularzu Lista projektów możesz filtrować listę projektów i zapisywać ulubione filtry do użycia w przyszłości.

 1. Aby zastosować filtry, kliknij prawym przyciskiem myszy formularz i wybierz odpowiednie filtry.

 2. Kliknij pozycję Zapisz filtr.

 3. W formularzu Szczegóły filtru wprowadź nazwę filtru i jego opis, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

 4. Użyj pola Ulubione filtry, aby zastosować zapisany filtr, lub kliknij pozycję (Wyczyść filtr), aby usunąć filtr.

Wyświetlanie szczegółów dotyczących projektu lub pracownika

Formularze Szczegóły projektu oraz Szczegółowe dane pracownika umożliwiają wyświetlanie i wprowadzanie większej ilości informacji o projekcie lub pracowniku. Aby wyświetlić formularz Szczegóły projektu lub Szczegółowe dane pracownika:

 • W formularzu Lista projektów lub Lista pracowników kliknij dwukrotnie element, który chcesz wyświetlić.

Dodawanie załączników

W formularzach Szczegóły projektu, Szczegóły zadania oraz Szczegółowe dane pracownika możesz dodać obrazy i inne załączniki.

 • W dowolnym formularzu Szczegóły kliknij dwukrotnie pole Załączniki (w formularzu Szczegółowe dane pracownika kliknij dwukrotnie ikonę obrazu).

 • W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk Dodaj.

 • W oknie dialogowym Wybieranie pliku przejdź do folderu, w którym znajduje się plik.

 • Zaznacz plik, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 • W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk OK.

Uwaga: Do każdego elementu możesz załączyć wiele plików, w tym różne typy plików, takie jak dokumenty lub arkusze kalkulacyjne.

Wyświetlanie raportów

Baza danych projektów zawiera kilka raportów, w tym Projekty otwarte, Szczegóły zadania, Książka adresowa pracowników i wiele więcej. Aby wyświetlić raport:

 • W formularzu Lista projektów z listy Raporty wybierz raport, który chcesz wyświetlić.

Aby wydrukować raport:

 • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Drukuj.

Możesz utworzyć własne raporty niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Tworzenie prostego raportu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×