Używanie symboli wieloznacznych z zapytaniami i parametrami w programie Access

Dopasowywanie wszystkich znaków w dowolnym miejscu w danych

 1. Otwórz zapytanie w widoku projektu. W tym celu na liście Zapytania w okienku nawigacji kliknij zapytanie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Widok projektu.

 2. W komórce Kryteria pola, którego chcesz użyć, dodaj gwiazdkę po jednej stronie lub po obu stronach kryterium. Na przykład:

  "*właściciel*".

  "właściciel*".

  "*właściciel".

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom. Obraz przycisku

Dopasowywanie znaku we wzorcu

 1. Otwórz zapytanie w widoku projektu.

 2. W komórce Kryteria pola, którego chcesz użyć, wpisz operator Like przed kryterium.

 3. Zastąp jeden lub więcej znaków w kryterium symbolem wieloznacznym. Na przykład zapytanie Like R?308021 zwróci wyniki RA308021, RB308021 itd.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Pobieranie listy firm od A do H

 1. Otwórz zapytanie w widoku projektu.

 2. W komórce Kryteria pola, którego chcesz użyć, wpisz operator Like, a następnie parę cudzysłowów podwójnych. Na przykład: Like "".

 3. W cudzysłowach dodaj parę nawiasów kwadratowych oraz zakres znaków, które chcesz wyszukać, tak jak to pokazano poniżej:

  Like "[a-h]"

 4. Poza nawiasami kwadratowymi możesz użyć symboli wieloznacznych. Na przykład:

  Like "[a-h]*"

Tabela symboli wieloznacznych

W poniższej tabeli wymieniono i opisano symbole wieloznaczne, których można używać w zapytaniach programu Access.

Symbol

Przykład

*

Zastępuje zero lub dowolną liczbę znaków. Może być używany jako pierwszy i ostatni znak w ciągu.

Ciąg kt* umożliwia znalezienie wyrazów „kto” i „który”

?

Zastępuje dowolny pojedynczy znak alfabetu.

Ciąg mi?a umożliwia znalezienie wyrazów mina, misa i mila

[ ]

Zastępuje dowolny pojedynczy znak w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „mina” i „mila”, ale nie „misa”

!

Zastępuje dowolny znak nie znajdujący się w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[!nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „misa” i „miła”, ale nie „mina” ani „mila”

-

Zastępuje dowolny znak należący do zakresu. Zakres musi być podany w porządku rosnącym (od A do Z, a nie od Z do A).

Ciąg b[a-c]d umożliwia znalezienie ciągów bad, bbd i bcd

#

Zastępuje dowolny pojedynczy znak numeryczny.

Ciąg 1#3 umożliwia znalezienie liczb 103, 113 i 123.

Przykłady używania symboli wieloznacznych

Sytuacja

Przykład

W danych niektóre osoby określone są jako „właściciel”, a inne jako „właściciel/operator”.

Like "właściciel*" lub
Like "*właściciel*"

Chcesz użyć symboli wieloznacznych z zapytaniem parametrycznym.

Like "*" & [parametr] & "*"

Na przykład:

Like "*" & [ryba] & "*"

Zwraca wszystkie przepisy ze słowem „ryba”, na przykład „Ryba z frytkami”, „Ryba po grecku” itd.

Podczas wprowadzania danych ktoś błędnie wpisał imię, na przykład „Adrien” zamiast „Adrian”.

Like "Adri?n"

Chcesz znaleźć klientów, których nazwiska zaczynają się na litery od A do H, na przykład w celu przeprowadzenia zbiorczej wysyłki wiadomości.

Like "[a-h]*"

Chcesz znaleźć numery katalogowe, które różnią się tylko drugim i trzecim znakiem.

Like "R??083930"

Chcesz wysłać zaproszenia na sąsiedzką imprezę mieszkańcom domów przy ulicy Parkowej o numerach od 100 do 199.

Like "Parkowa 1##"

Składnia wymagana do odnalezienia znaków wieloznacznych w danych

Znak

Wymagana składnia

Gwiazdka *

[*]

Znak zapytania ?

[?]

Znak numeru #

[#]

Łącznik -

[-]

Otwierający i zamykający nawias kwadratowy obok siebie

[[]]

Otwierający nawias kwadratowy [

[[]

Zamykający nawias kwadratowy ]

Specjalna składnia nie jest wymagana

Wykrzyknik !

Specjalna składnia nie jest wymagana

Wybieranie zestawu symboli wieloznacznych

Aparat bazy danych programu Access (ANSI-89) a program SQL Server (ANSI-92)

Zestaw ANSI-89 opisuje tradycyjną składnię języka SQL programu Access, domyślnie używaną w bazach danych programu Access. Symbole wieloznaczne są zgodne ze specyfikacją języka Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA), a nie SQL.

Zestawu ANSI-92 należy użyć, jeśli chcesz zachować zgodność składni z bazą danych programu Microsoft SQL Server™.

Nie zaleca się używania obu typów symboli wieloznacznych w jednej bazie danych.

Symbole wieloznaczne do użytku z aparatami bazy danych programu Access (ANSI-89)

Tych symboli wieloznacznych należy używać w zapytaniach tworzonych na potrzeby bazy danych programu Access.

Symbol

Przykład

*

Zastępuje dowolną liczbę znaków. Może być używany jako pierwszy i ostatni znak w ciągu.

Ciąg kt* umożliwia znalezienie wyrazów „kto” i „który”

?

Zastępuje dowolny pojedynczy znak alfabetu.

Ciąg mi?a umożliwia znalezienie wyrazów mina, misa i mila

[ ]

Zastępuje dowolny pojedynczy znak w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „mina” i „mila”, ale nie „misa”

!

Zastępuje dowolny znak nie znajdujący się w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[!nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „misa” i „miła”, ale nie „mina” ani „mila”

-

Zastępuje dowolny znak należący do zakresu. Zakres musi być podany w porządku rosnącym (od A do Z, a nie od Z do A).

Ciąg b[a-c]d umożliwia znalezienie ciągów bad, bbd i bcd

#

Zastępuje dowolny pojedynczy znak numeryczny.

Ciąg 1#3 umożliwia znalezienie liczb 103, 113 i 123.

Symbole wieloznaczne do użytku z programem SQL Server (ANSI-92)

Użyj tych symboli wieloznacznych w zapytaniach tworzonych na potrzeby baz danych programu Microsoft SQL Server™.

Symbol

Przykład

%

Zastępuje dowolną liczbę znaków. Może być używany jako pierwszy i ostatni znak w ciągu.

Ciąg kt* umożliwia znalezienie wyrazów „kto” i „który”

_

Zastępuje dowolny pojedynczy znak alfabetu.

Ciąg mi?a umożliwia znalezienie wyrazów mina, misa i mila

[ ]

Zastępuje dowolny pojedynczy znak w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „mina” i „mila”, ale nie „misa”

^

Zastępuje dowolny znak nie znajdujący się w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[!nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „misa” i „miła”, ale nie „mina” ani „mila”

-

Zastępuje dowolny znak należący do zakresu. Zakres musi być podany w porządku rosnącym (od A do Z, a nie od Z do A).

Ciąg b[a-c]d umożliwia znalezienie ciągów bad, bbd i bcd

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×