Używanie stylów typograficznych w celu zwiększenia atrakcyjności publikacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Publisher 2010 zapewnia nowe narzędzia, które ułatwiają przekształcenie precyzyjnej typografii zwykły tekst. Korzystanie z zestawy stylistyczne, stylizowanych, prawdziwe kapitaliki, ligatury, liczba stylów i innych dostępnych czcionek OpenType, takie jak Calibri i Gabriola w. Umożliwia także dodatkowe czcionek OpenType, które są dostępne w innych firm. Czy czcionki obsługuje zaawansowane funkcje typograficzne, a także funkcje, zależy od Projektant czcionki. Większość czcionek w tej chwili nie obsługują zaawansowane funkcje OpenType.

Po utworzeniu pola tekstowego na karcie Narzędzia pól tekstowych zostanie wyświetlona na Wstążce. Jeśli czcionki, który wybrano obsługuje OpenType, grupa Typografia będą dostępne i umożliwiają dostęp do funkcji i narzędzi w tym nowych funkcji typografii do formatowania.

Grupa Typografia w programie Publisher 2010
Rysunek 1: Grupa Typografia w narzędzia pól tekstowych na kartach wstążki.

W tym artykule

Inicjał

Styl numeracji

Ligatury

Zestaw stylistyczny

Kaligraficzne

Stylistyczne

Inicjał

Ta opcja pozwala na Dodawanie inicjału, o nazwie inicjału, to styl formatowania często używany do oznaczania pierwszego akapitu w publikacji przy użyciu dużych początkowej inicjału w celu zwiększenia atrakcyjności biuletynu czy zaproszenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych inicjału zobacz: Dodawanie inicjału.

Styl numeracji

Jeśli czcionki obsługuje stylów numeracji OpenType zostaną włączone tej listy rozwijanej.

Formatowanie tabelaryczne formatuje cyfry tak, aby każda z cyfr używała takiej samej liczby pikseli i była prawidłowo wyrównana w formacie tabeli.

Proporcjonalny formatowania liczb formaty, tak aby liczby pikseli jest proporcjonalny, na przykład 0 może być większa niż wartość 1.

Podbicia i Antykwa będzie albo ustawić liczby planu bazowego, aby znajdowały się na tej samej pozycji pionowej lub zezwalanie na liczby mają różnych miejscach, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Przykłady stylów numeracji Znaki równe i Antykwa
Rysunek 2: Przykład Antykwa i okładzin formatowania liczb.

Ligatury

Ligatury to połączenia między znakami, takie jak między tą lub ZZ tworzenia zasadniczo jednego znaku z dwóch. Ligatury będzie używana tylko najczęściej używane kombinacją liter. Jeśli projektant czcionki utworzony również rozszerzonego zestawu ligatury, te będzie używana w przypadku wybierz standardowe i dyskrecjonalnego lub części historycznej i standardowy.

Zestaw stylistyczny

Każda czcionka może mieć od jednego do dwudziestu zestawów stylów typograficznych dla wybranej czcionki.

Zestaw stylistyczny zaawansowanej typografii dla czcionek OpenType w programie Publisher 2010
Rysunek 3: Zestawy stylistyczne dla Gabriola.

Kaligraficzne

Kliknięcie tego przycisku spowoduje włącza ozdobniki znaków, ile projektant czcionki utworzył, często w formie większych i bardziej ekstrawaganckich szeryfów.

Stylistyczne

Pozwala na wybranie alternatywnego wyglądu dla wybranych znaków, ile projektant czcionki utworzył takie odmiany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×