Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych aplikacji Excel Mobile na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji Excel Mobile.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym temacie

Poruszanie się po arkuszu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w prawo

TAB

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

KLAWISZE STRZAŁEK

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną komórkę w lewo

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną komórkę w prawo

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia w lewo do pierwszej komórki

SHIFT+CONTROL+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia w prawo do ostatniej komórki

SHIFT+CONTROL+STRZAŁKA W PRAWO

Przejście o jeden znak w lewo

CONTROL+STRZAŁKA W LEWO

(po naciśnięciu paska formuły)

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

CONTROL + STRZAŁKA W PRAWO

(po naciśnięciu paska formuły)

Przeniesienie kursora o jeden wyraz w lewo

CONTROL+STRZAŁKA W LEWO

(po naciśnięciu paska formuły)

Przeniesienie kursora o jeden wyraz w prawo

CONTROL+STRZAŁKA W PRAWO

(po naciśnięciu paska formuły)

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

(po naciśnięciu paska formuły)

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

(po naciśnięciu paska formuły)

Wyświetlenie menu skrótów

SHIFT+F10

Kolejne okienko

F6

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Praca z komórkami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie

CONTROL + S

Kopiowanie

CONTROL + C

Wycinanie

CONTROL + X

Wklejanie

CONTROL + V

Cofanie

CONTROL + Z

Wykonywanie ponownie

CONTROL + Y

Pogrubienie

CONTROL + B

Kursywa

CONTROL + I

Podkreślenie

CONTROL + U

Zaznaczenie wszystkiego

CONTROL + A

Znajdowanie

CONTROL + F

Powtórzenie

CONTROL + Y

Zastąpienie

CONTROL+H

Wstawianie tabeli

CONTROL+T

Wstawienie podziału wiersza w komórce

ALT + ENTER

Czyszczenie zaznaczonej komórki

DELETE

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×