Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Word dla telefonu iPhone

Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Word dla telefonu iPhone

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych aplikacji Word dla systemu iOS na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji Word dla systemu iOS.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

  • Aby przejść do wstążki w górnej części strony, umieść kursor na przycisku, a następnie naciśnij klawisze Shift+strzałka w prawo lub Shift+strzałka w lewo.

  • Aby aktywować przycisk, naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

W tym temacie

Nawigowanie w dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Znajdowanie tekstu

Command+F

Przeniesienie kursora w górę o jeden akapit

Opcja+strzałka w górę

Przeniesienie kursora w dół o jeden akapit

Opcja+strzałka w dół

Przeniesienie kursora w prawo o jeden wyraz

Opcja+strzałka w prawo

Przeniesienie kursora w lewo o jeden wyraz

Opcja+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza

Command+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza

Command+strzałka w prawo

Zaznaczenie akapitu powyżej

Shift+Opcja+strzałka w górę

Zaznaczenie akapitu poniżej

Shift+Opcja+strzałka w dół

Zaznaczenie wyrazu z lewej strony

Shift+Opcja+strzałka w lewo

Zaznaczenie wyrazu z prawej strony

Shift+Opcja+strzałka w prawo

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku wiersza

Shift+Command+strzałka w lewo

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca wiersza

Shift+Command+strzałka w prawo

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji

Command+Z

Powtórzenie ostatniej akcji

Command+Y

Wycięcie zaznaczonej zawartości

Command+X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości

Command+C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości

Command+V

Pogrubienie zaznaczonej zawartości

Command+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonej zawartości

Command+I

Podkreślenie zaznaczonej zawartości

Command+U

Wstawienie podziału wiersza

Shift+Return

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×