Używanie składnika WebPart zawartości wyróżnione

Używanie składnika WebPart zawartości wyróżnione

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kiedy Dodawanie nowoczesnej strony do witryny, dodawanie i dostosowywanie składników web Part, które bloków konstrukcyjnych strony sieci. W tym artykule opisano wyróżnione zawartości składnika web part.

Dynamiczne wyświetlanie zawartości z biblioteki dokumentów, witryny, zbioru witryn lub wszystkich witryn za pomocą tego składnika web part. Domyślnie ten składnik web part są wyświetlane ostatnio używane dokumenty. Jeśli nie masz wszystkie dokumenty lub stron w witrynie, najpierw musisz utworzyć lub Przekaż je.

Przykład wyróżniony zawartości na stronie

Jak to działa?

 1. Dodaj wyróżnione zawartości składnika web part: początkowych dodanie składnika web part do strony.

 2. Wybierz zawartość: Wybierz lokalizację źródłową (na przykład w witrynie lub bibliotece dokumentów) i typ zawartości, aby wyświetlić (na przykład dokumenty lub strony).

 3. Filtrowanie i sortowanie: Ustawianie filtrów w celu zawężenia zawartość, aby pokazać (na przykład dokumenty zmodyfikowane przez bieżącego użytkownika) oraz kolejność sortowania.

 4. Wybierz układ: Wybieranie między kartki, listy, karuzeli lub pasek kliszy układy.

Dodawanie wyróżnione zawartości składnika web part do strony

 1. Jeśli jeszcze nie jesteś w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

 2. Umieść kursor myszy powyżej lub poniżej istniejącej części sieci web lub w obszarze region tytuł, kliknij pozycję Znak plus w kółku, używany do dodawania nowoczesnych składników Web Part do strony , a następnie wybierz składnika web part wyróżnione zawartości.

  Gdy składnik web part na stronie, można zmienić tytuł, wpisując nad domyślnego tytułu ostatnio używane dokumenty.

 3. Kliknij przycisk Edytuj Przycisk Edytuj składnika Web part , a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Wybierz zawartość

Po dodaniu składnika web part i zostanie wyświetlony przybornik strony sieci web, wykonaj następujące czynności:

Okienko narzędzi wyróżniony zawartości sieci web part
 1. Na liście rozwijanej źródło wybierz miejsce, w którym chcesz wyświetlić zawartość z: tej witryny, biblioteki dokumentów w tej witrynie, biblioteki stron w tej witrynie, tego zbioru witryn lub wszystkich witryn. Jeśli witryna jest częścią witryny Centrum, możesz wybrać wszystkich witryn w tym Centrum. Lub, jeśli chcesz zaznaczyć konkretnych witryn, wybierz pozycję Wybierz pozycję witryny.

  Po kliknięciu przycisku Wybierz pozycję witryny, możesz wyszukać witrynę, którą chcesz dodać, lub wybierz jeden lub więcej obiektów z witryny skojarzone z tym Centrum, częste witryn lub ostatnio używane witryny.

  Wybierz pozycję witryny

  Uwaga: Jeśli planujesz na temat korzystania z wieloma filtrami, zobacz, jak działają razem w sekcji przy użyciu wielu filtrów .

 2. Na liście rozwijanej Typ wybierz typ zawartości, który chcesz wyświetlić. Typ zawartości udostępnianej zależy od źródła.

  Jeśli chcesz wyświetlić dodatkowe typy zawartości, kliknij przycisk + Dodaj typ zawartości.

Filtrowanie i sortowanie

Po wybraniu źródła zawartości i typ usługi, można ustawić opcje filtrowania i sortowania do zawężenia i organizowania zawartości.

Filtrowanie i sortowanie
 1. Na liście rozwijanej Filtr wybierz, co chcesz filtrować według, a następnie wprowadź szczegółowe informacje filtru. Filtry dostępne zależy od typu zawartości.

  • Tytułu zawiera słowa Wprowadź wyszukiwane wyrazy w tytułach, który ma zostać znaleziona

  • Zawartość obejmuje wyrazów Wprowadź wyszukiwane wyrazy dla zawartości, do której ma zostać znaleziona

  • Ostatnio dodano Wprowadź okres, ponieważ element został dodany (na przykład dzisiaj, wczoraj, ten tydzień wcześniej i tak dalej).

  • Ostatnio zmienione Wprowadź okres, ponieważ element został zmieniony (na przykład dzisiaj, wczoraj, ten tydzień wcześniej i tak dalej).

  • Utworzone przez Wprowadź nazwę użytkownika, jeśli wybierzesz wybrany użytkownik. W przeciwnym razie użyj bieżącego użytkownika, który będzie filtrowanie elementów utworzonych przez kto strona jest wyświetlana w czasie.

  • Zmodyfikowany przez Wprowadź nazwę użytkownika, jeśli wybierzesz wybrany użytkownik. W przeciwnym razie użyj bieżącego użytkownika, który będzie filtrowanie elementów utworzonych przez kto strona jest wyświetlana w czasie.

  • Właściwości strony Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz zaznaczonej jako źródła i stronZ biblioteki stron w tej witrynie lub zaznaczonej wiadomości jako do typu zawartości. Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu właściwości strony do zawartości, zobacz Wyświetlanie, edytowanie i dodawanie właściwości strony.

  • Nazwa kolumny Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczony na liście rozwijanej źródłobiblioteki dokumentów. Wpisz wyraz, aby zawęzić listę nazw kolumn, wybierz właściwość z listy rozwijanej, a następnie wprowadź kryteria.

   Tokeny Dla właściwości z wartości użytkownika, takich jak autor, można wprowadzić [ME] token w celu wyświetlania tylko dokumenty. Dla właściwości z wartościami związane z dat, takich jak zmodyfikowano można wprowadzić token [Dzisiaj], aby wyświetlić tylko te dokumenty, które zmodyfikowane dzisiaj. Ponadto można wyświetlić dokumenty przed lub po dniu dzisiejszym przy użyciu [Dzisiaj] +/-. Na przykład aby wyświetlić tylko te dokumenty, które zostały zmodyfikowane wczoraj, należy użyć [Dzisiaj] -1. Pamiętaj nie używać spacji w następującej składni.

   Filtr dla biblioteki dokumentów przy użyciu nazwy kolumny

  • Właściwości zarządzane Ta opcja jest dostępna dla wszystkich opcji źródło, z wyjątkiem biblioteki dokumentów. Właściwości zarządzane może być wbudowane lub niestandardowe, ale musi być wyszukiwania. Wpisz wyraz, aby zawęzić listę można wyszukiwać właściwości, wybierz właściwość z listy rozwijanej, a następnie wprowadź kryteria.

   Tokeny Dla właściwości z wartościami użytkownika, takich jak CreatedBy lub ModifiedBy, można wprowadzić [ME] token w celu wyświetlania tylko dokumenty. Dla właściwości z wartościami związane z dat, takich jak ContentModifiedTime można wprowadzić token [Dzisiaj], aby wyświetlić tylko te dokumenty, które zmodyfikowane dzisiaj. Ponadto można wyświetlić dokumenty przed lub po dniu dzisiejszym przy użyciu [Dzisiaj] +/-. Na przykład aby wyświetlić tylko te elementy, które zostały zmodyfikowane wczoraj, należy użyć [Dzisiaj] -1. Pamiętaj nie używać spacji w następującej składni.

   Wyróżnione zawartości za pomocą filtru właściwości zarządzanej

   Aby uzyskać ogólne informacje na właściwości zarządzane, zobacz zarządzane właściwości i wyszukiwanie. Aby uzyskać listę dostępnych właściwości zobacz Omówienie właściwości przeszukanych i zarządzanych.

 2. Na liście rozwijanej Sortuj według wybierz jedną z opcji. Wartość domyślna to najbardziej aktualne.

Przy użyciu wielu filtrów

Przy użyciu wielu filtrów to doskonały sposób, aby zawęzić wyniki zawartości. Jeśli używasz wielu filtrów, wyniki będą oparte na operacje lub filtrów tego samego typu, i operacje i filtrów różnych typów. Na przykład w przypadku wybrania dwóch filtrów: tytuł zawiera wyraz stan i tytuł zawiera wyraz projektu, wynik będzie wszystkie pliki, które mają tytuły zawierających wyraz stanu lub projektu. Z drugiej strony po wybraniu filtry różnych typów wyników bazowały na i operacji. Na przykład w przypadku wybrania dwóch filtrów: tytuł zawiera wyraz stanu i utworzona przez megan, następnie zostanie wyświetlony tylko te pliki, które mają stan w tytule i które są również tworzone przez megan. Po wybraniu wielu filtrów różnych typów wyniki będą oparte na zgrupowanych operacje lub wszystkich filtrów tego samego typu, a operacje i filtrów różnego typu, jak pokazano poniżej:

Wybierz układ

Wybierz karty, listy, karuzeli lub demonstracja pakietu Office, a następnie wprowadź liczbę elementów, które chcesz wyświetlić, a ustawienie wyświetlania składnika web part, gdy nie znaleziono elementów.

Układ

Uwaga: Jeśli jesteś we wcześniejszych wersjach programu SharePoint, zawartość wyróżnione jest nowszej wersji uproszczonej składnika web part przeszukiwania zawartości.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×