Używanie składnika WebPart główny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przenoszenie fokusu i atrakcyjność strony z bohaterem składnika web part. Można wyświetlić maksymalnie pięć elementów w składniku web part główny i zwrócić uwagę na każdej za pomocą narzędzia do edytowania obrazów, tekstu i łączy. Główny składnik web part są domyślnie dostępne w witrynach komunikacji, ale można również dodać składnik web part główny do innych stron.

Uwagi: 

 • Niektóre funkcje jest wprowadzana stopniowo dla organizacji, które uczestniczą w program przeznaczona udostępniania. Oznacza to, że ta funkcja nie może być jeszcze Zobacz lub może wyglądać inaczej niż opisano w artykułach Pomocy.

 • Musisz mieć uprawnienia edycji do tworzenia stron. Jeśli jesteś właścicielem, ale nie można dodać strony, administrator może wyłączyć taką możliwość.

Zawartość

Główny składnik web part w witrynach komunikacji: tematu i Showcase

Po utworzeniu witryny komunikacjigłówny składnik web part jest domyślnie dostępne na stronie. Jest wstępnie wypełnione z łączami, zmiany w celu zaprezentowania własnych obrazów, tekstu, stron, łącza lub dokumenty, tekst i obrazy domyślne.

Po zaznaczeniu tematu typ witryny komunikacji, który ma główny obraz domyślny jest rozmieszczony sąsiadująco układ pięciu tabliczek (które można zmieniać od jednego do pięciu):

Główny składnik web part w witrynie komunikacji

Po wybraniu Pokaz, aby typ witryny komunikacji, który ma główny obraz domyślny jest układ pionowy z trzech warstw (które można zmieniać od jednego do pięciu warstw):

Pokaz główny

Możesz zmienić układ główny składnika web Part z siatki do pionowego warstw przy użyciu przycisku Edytuj składnik web part Przycisk Edytuj składnika Web part i możesz zmienić łącza, obrazy i tekst dla każdego fragmentu lub za pomocą przycisku Edytuj szczegóły Edytowanie szczegółów dla każdej warstwy sąsiadująco lub warstwy.

Edytowanie główny przyciski

1. przycisk składnika web part edytowanie

2. Edytuj przycisk Szczegóły

Zmienianie układu składnika web part, główny

Obejrzyj ten klip wideo, aby zobaczyć, jak to zrobić, lub wykonaj kroki wymienione poniżej klipu wideo.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
 1. Jeśli nie jesteś już w trybie edycji na stronie, kliknij przycisk Edytuj w górnym rogu strony.

 2. Kliknij pozycję web part Edytuj składnik web part przycisk Przycisk Edytuj składnika Web part po lewej stronie i wybierz typ odpowiedni układ — możesz wybrać maksymalnie 5 Kafelki (na przykład który w witrynie tematu) lub maksymalnie 5 warstwy (na przykład który w witrynie pokaz).

  Opcje układu główny Opcje układu główny

Zmienianie obrazu, tekstu i łączy dla każdego fragmentu lub warstwy

Obejrzyj ten klip wideo, aby zobaczyć, jak to zrobić, lub wykonaj kroki wymienione poniżej klipu wideo.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
 1. Jeśli nie jesteś już w trybie edycji na stronie, kliknij przycisk Edytuj w górnym rogu strony.

 2. Kliknij pozycję Edytuj szczegóły Edytowanie szczegółów prawym dolnym rogu kafelka lub warstwę, którą chcesz zmienić.

 3. W okienku Przybornik kliknij przycisk Zmień, a następnie wybierz lokalizację, z którego chcesz uzyskać łącze:

  • Ostatnie: Jeśli został ostatnio otwarty obrazów, stron lub dokumentów znajdziesz je na liście.

  • Wyszukiwanie w sieci Web: możesz znaleźć obrazy z witryny Bing, które są używane licencji Creative typowych. Odpowiadają przeglądania Licencjonowanie obrazu, zanim zostanie on wstawiony na stronie. SharePoint Online tylko.

  • OneDrive: możesz przejść łącza do dokumentu lub obrazu są przechowywane w usłudze OneDrive. SharePoint Online tylko.

  • Witryny: łącza dla dokumentu, obrazu lub strony można uzyskać z poziomu witryny możesz określić.

  • Przekazywanie: możesz przekazać dokument lub obraz z osobistego urządzenia.

  • Z łącza: Wprowadź łącze do strony, dokumentu lub obrazu z usługi OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online.

 4. Zaznacz obraz, strona lub dokument, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W przyborniku, w obszarze obrazu zaznacz obraz niestandardowy lub tylko kolor (tylko kolorowe jest dostępna tylko dla układu kafelków i koloru odpowiada kolor motywu witryny).

  Opcja automatycznie wybierane automatycznie wybiera obrazu ze strony lub dokument, który ma zostać utworzony Link, jeśli jest dostępny.

 6. Wprowadź tekst alternatywny dla obrazu.

 7. W obszarze Opcje:

  • Nawiązywanie połączenia łącza akcji można wyświetlić, przełączając przełącznik na wartość Tak. Następnie należy dodać do połączeń do tekstu akcję (na przykład "więcej"). Połączenie do łącza akcji jest dostępne dla każdej warstwy, w układzie ułożone warstwowo, ale tylko dla największych kafelków w układzie rozmieszczony sąsiadująco.

  • Ułożone warstwowo układu możesz wyświetlić nagłówek tematu dla każdej warstwy, przełączając przełącznik tematu nagłówka na wartość Tak. Następnie dodaj tekst nagłówka tematu.

Zmienianie punkt centralny obrazu

W usłudze SharePoint Online możesz zmienić punkt centralny na zaznaczony obraz w główny składnik web part, aby uzyskać najbardziej istotne części obrazu w ramce.

 1. Jeśli nie jesteś już w trybie edycji na stronie, kliknij przycisk Edytuj w górnym rogu strony.

 2. Kliknij przycisk Ustaw punktu zbiorczego Przycisk Ustaw punkt odniesienia na pasku narzędzi u dołu główny obraz, który chcesz zmienić.

 3. Przeciągnij punkt centralny w miejscu obrazu.

  Punkt odniesienia

Zmienianie kolejności kafelków lub warstwy

Można zmienić kolejność Kafelki lub warstwy, przenosząc je w wybranym miejscu.

 1. Jeśli nie jesteś już w trybie edycji na stronie, kliknij przycisk Edytuj w górnym rogu strony.

 2. Kliknij i przytrzymaj przycisk Przenieś element, a następnie przeciągnij sąsiadująco lub warstwa miejscu.

  Główny Przenieś element

Umieszczenie główny składnik web part w jednej kolumnie

Główny składnik web part ma zająć na całej szerokości strony. Jeśli tak wolisz główny składnik web part nie zajmują całej szerokości, możesz dodać Przenieś go do kolumny, która nie jest pełnej szerokości.

Obejrzyj ten klip wideo, aby zobaczyć, jak to zrobić, lub wykonaj kroki wymienione poniżej klipu wideo.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
 1. Jeśli jeszcze nie jesteś w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

 2. Umieść wskaźnik myszy nad główny składnik web part, a następnie kliknij pozycję kółku + po lewej stronie składnika web part

 3. W obszarze sekcji układu zaznacz jedną kolumnę.

  Jedna kolumna
 4. Po lewej stronie składnika web part przeciągnij główny składnik web part do właśnie dodanego kolumny za pomocą przycisku przenieść składnik web part.

  Przycisk Przenieś składnika web part

  Przenoszenie główny

Dodawanie pustych główny składnik web part do strony

Główny składnik web part można dodać do strony w witrynie zespołu lub komunikacji . Aby to zrobić:

 1. Jeśli nie jesteś już w trybie edycji na stronie, kliknij przycisk Edytuj w górnym rogu strony.

 2. Na stronie umieść kursor myszy powyżej lub poniżej istniejącą witrynę sieci web part, aby zobaczyć wiersza w kółku +, tak jak poniżej:

  Znak plus umożliwiający dodawanie składników Web Part do strony

  Kliknij +, a następnie wybierz pozycję główny składnik web part.

  Główny składnik web part w stanie puste
 3. Kliknij web part Edytowanie przycisk Przycisk Edytuj składnika Web part i wybierz typ odpowiedni układ — siatki od 1 do 5 Kafelki mogą być używane lub warstwy pionowy 1 do 5.

 4. Kliknij przycisk Wybierz link w każdym fragmencie, który chcesz zmienić.

 5. Dla każdego kafelka w przyborniku kliknij przycisk Wybierz, a następnie wybierz lokalizację, z którego chcesz uzyskać łącze:

  • Ostatnie: Jeśli został ostatnio otwarty obrazów, stron lub dokumentów znajdziesz je na liście.

  • Wyszukiwanie w sieci Web: możesz znaleźć obrazy z witryny Bing, które są używane licencji Creative typowych. Odpowiadają przeglądania Licencjonowanie obrazu, zanim zostanie on wstawiony na stronie. SharePoint Online tylko.

  • OneDrive: możesz przejść łącza do dokumentu lub obrazu są przechowywane w usłudze OneDrive. SharePoint Online tylko.

  • Witryny: łącza dla dokumentu, obrazu lub strony można uzyskać z poziomu witryny możesz określić.

  • Przekazywanie: możesz przekazać dokument lub obraz z osobistego urządzenia.

  • Z łącza: Wprowadź łącze do strony, dokumentu lub obrazu z usługi OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online.

 6. Zaznacz obraz, strona lub dokument, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 7. W przyborniku, w obszarze obrazu zaznacz obraz niestandardowy lub tylko kolor. Opcja automatycznie wybierane automatycznie wybiera obrazu ze strony lub dokument, który ma zostać utworzony Link, jeśli jest dostępny. Tylko kolor jest dostępny tylko dla układu kafelków i koloru odpowiada kolor motywu witryny.

 8. Wprowadź tekst alternatywny dla obrazu.

 9. W obszarze Opcje (tylkoSharePoint Online ):

  • Nawiązywanie połączenia łącza akcji można wyświetlić, przełączając przełącznik na wartość Tak. Następnie należy dodać do połączeń do tekstu akcję (na przykład "więcej"). Połączenie do łącza akcji jest dostępne dla każdej warstwy, w układzie ułożone warstwowo, ale tylko dla największych kafelków w układzie rozmieszczony sąsiadująco.

  • Ułożone warstwowo układu możesz wyświetlić nagłówek tematu dla każdej warstwy, przełączając przełącznik tematu nagłówka na wartość Tak. Następnie dodaj tekst nagłówka tematu.

Skalowanie w składniku web part główny obrazu

Aby wybrać optymalnie obrazów dla główny składnik web part, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Składnik web part jest zaprojektowane w celu dopasowania do szerokości ekranu w całości spadu układu.

 • W układzie Kafelki wysokość składnika web part jest skalowany kliknięcia współczynnik proporcji 8:3 i obrazów w sieci web part skali współczynnik proporcji 4:3.

 • W układzie warstwy z warstw może współczynnik proporcji 8:3 i obrazów w każdej warstwy skali współczynnik proporcji u 9:16.

Uwaga: Możesz dodać łącze do klipu wideo lub przekazywanie klipu wideo do składnika web part główny. Jednak klipy wideo nie można odtwarzać w składniku web part. Użytkownicy mogą kliknąć łącze do klipu wideo i podejmowane do źródła wideo odtwarzacza lub łącze do wyświetlania wideo.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×