Używanie składnika Web Part wyróżnionej zawartości

Używanie składnika Web Part wyróżnionej zawartości

Dodanie strony Modern do witrynypolega na dodawaniu i dostosowywaniu składników Web Part, które są blokami konstrukcyjnymi strony. Ten artykuł zawiera opis składnika Web Part wyróżnionej zawartości.

Ten składnik Web Part umożliwia dynamiczne wyświetlanie zawartości z biblioteki dokumentów, witryny, zbioru witryn lub wszystkich witryn. Domyślnie w tym składniku Web Part są wyświetlane ostatnio używane dokumenty. Jeśli nie masz żadnych dokumentów ani stron w witrynie, musisz najpierw je utworzyć lub przekazać.

Przykład wyróżnionej zawartości na stronie

Jak to działa?

 1. Dodawanie składnika Web Part wyróżnionej zawartości: Rozpoczynanie pracy z dodawaniem składnika Web Part do strony.

 2. Wybierz pozycję zawartość: Wybierz lokalizację źródłową (na przykład witrynę lub bibliotekę dokumentów) oraz typ zawartości do pokazania (na przykład dokumenty lub strony).

 3. Filtrowanie i sortowanie: Ustaw filtry w celu zawężenia zawartości do wyświetlenia (na przykład dokumenty zmodyfikowane przez bieżącego użytkownika) i kolejność sortowania.

 4. Wybierz układ: Wybierz kolejno pozycje karty, listy, karuzeli lub układy Przezrocze.

Dodawanie składnika Web Part wyróżnionej zawartości do strony

 1. Jeśli nie jesteś już w trybie edycji, kliknij pozycję Edytuj w prawej górnej części strony.

 2. Umieść wskaźnik myszy powyżej lub poniżej istniejącego składnika Web Part lub pod obszarem tytułu, kliknij pozycję Znak plus w kółku, używany do dodawania nowoczesnych składników Web Part do strony , a następnie wybierz składnik Web Part wyróżnionej zawartości .

  Po umieszczeniu składnika Web Part na stronie możesz zmienić tytuł, wpisując domyślny tytuł ostatnio używanych dokumentów.

 3. Kliknij przycisk Edytuj Przycisk Edytuj składnika Web Part i wybierz odpowiednie opcje.

Wybieranie zawartości

Po dodaniu składnika Web Part i wyświetleniu okienka właściwości składnika Web Part wykonaj następujące czynności:

Okienko narzędzi składnika Web Part wyróżniona zawartość
 1. Na SharePoint Online, w menu rozwijanym Źródło wybierz lokalizację, z której chcesz wyświetlić zawartość: Ta witryna, Biblioteka dokumentów w tej witrynie, ten zbiór witryn, Biblioteka stron w tejwitrynie, Wybierz pozycję witryny. lub we wszystkich witrynach. Jeśli witryna jest połączona z witryną centrum, możesz również wybrać opcję wszystkie witryny w centrum.

  Po kliknięciu przycisku Wybierz witrynymożesz wyszukać witrynę, którą chcesz dodać, lub wybrać jedną lub więcej witryn z częstoodwiedzanych witryn lub ostatnio używanych witryn.

  Wybieranie witryn

  W przypadku SharePoint Server 2019 dostępne są następujące opcje: Witryna, Biblioteka dokumentów w tej witrynie, ten zbiór witryni wszystkie witryny.

  Uwaga: Jeśli planujesz używanie wielu filtrów, zobacz, jak te współpracują ze sobą w sekcji Używanie wielu filtrów poniżej.

 2. Z listy rozwijanej Typ wybierz typ zawartości, którą chcesz wyświetlić. Typ dostępnej zawartości będzie zależny od źródła.

  Jeśli chcesz pokazać dodatkowe typy zawartości, kliknij pozycję + Dodaj typ zawartości.

Filtrowanie i sortowanie

Po wybraniu źródła zawartości i typu możesz ustawić opcje filtrowania i sortowania, aby zawęzić i uporządkować zawartość.

Filtrowanie i sortowanie
 1. Na liście rozwijanej filtru wybierz, według czego chcesz filtrować, a następnie wprowadź szczegółowe informacje dotyczące filtru. Dostępne filtry będą zależne od typu zawartości.

  • Tytuł zawiera wyrazy Wprowadź Szukane wyrazy dla tytułów, które chcesz znaleźć

  • Zawartość zawiera wyrazy Wprowadź Szukane wyrazy dla zawartości, którą chcesz znaleźć

  • Ostatnio dodane Wprowadź okres czasu od dodania elementu (na przykład dzisiaj, wczoraj, poprzedniego w tym tygodniu itd.).

  • Ostatnio zmienione Wprowadź okres czasu, po którym element został zmieniony (na przykład dzisiaj, wczoraj, wcześniej w tym tygodniu itd.).

  • Utworzone przez Jeśli wybierzesz pozycję wybrany użytkownik, wprowadź nazwę użytkownika. W przeciwnym razie użyj bieżącego użytkownika, który będzie filtrować w poszukiwaniu elementów utworzonych przez osobę, która w danej chwili wyświetla stronę.

  • Zmodyfikowane przez Jeśli wybierzesz pozycję wybrany użytkownik, wprowadź nazwę użytkownika. W przeciwnym razie użyj bieżącego użytkownika, który będzie filtrować w poszukiwaniu elementów utworzonych przez osobę, która w danej chwili wyświetla stronę.

  • Właściwość zarządzana Ta opcja jest dostępna dla wszystkich opcji źródła oprócz biblioteki dokumentów. Właściwości zarządzane mogą być wbudowane lub niestandardowe, ale należy je wyszukiwać. Wprowadź wyraz, aby zawęzić listę właściwości, które można przeszukiwać, wybierz właściwość z listy rozwijanej i wprowadź kryteria.

   Aby uzyskać ogólne informacje na temat właściwości zarządzanych, zobacz Zarządzanie schematem wyszukiwania w usłudze SharePoint Online. Aby uzyskać listę dostępnych właściwości, zobacz Omówienie właściwości przeszukanych i zarządzanych.

 2. Na liście rozwijanej Sortuj według wybierz odpowiednią opcję. Wartość domyślna to Ostatnia.

Używanie wielu filtrów

Korzystanie z wielu filtrów to doskonała metoda zawężania wyników zawartości. W przypadku korzystania z wielu filtrów wyniki będą oparte na filtrach lub operacjach dotyczących filtrów tego samego typu oraz operacji dla filtrów różnych typów. Jeśli na przykład wybrano dwa filtry: tytuł zawiera status wyrazu, a tytuł zawiera projekt programu Word, wyniki będą dotyczyć wszystkich plików, które mają tytuły zawierające stan lub projekt programu Word. Z drugiej strony, jeśli wybierzesz filtry różnych typów, wyniki będą oparte na wynikach i operacjach. Jeśli na przykład wybrano dwa filtry: tytuł zawiera stan programu Word i utworzono według Megan, będziesz otrzymywać tylko te pliki, które mają stan w tytule, a także są tworzone przez Megan. Po wybraniu wielu filtrów różnych typów wyniki będą oparte na zgrupowanych lub operacjach dla wszystkich filtrów tego samego typu oraz operacji dla filtrów różnych typów, jak pokazano poniżej:

Określanie docelowych odbiorców

Używając funkcji określania docelowych odbiorców, możesz wyświetlić zawartość określonych grup osób. Jest to przydatne, gdy chcesz przedstawić informacje, które są istotne tylko dla konkretnej grupy osób. Na przykład pliki docelowe dotyczące konkretnego projektu można kierować tylko do członków zespołu i uczestników projektu. Aby korzystać z funkcji określania docelowych odbiorców, należy najpierw włączyć funkcję określania docelowych odbiorców dla biblioteki zawierającej elementy docelowe, wybrać odbiorców, a następnie włączyć funkcję określania docelowych odbiorców w składniku Web Part wyróżnionej zawartości. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz zawartość docelową dla określonych odbiorców.

Wybieranie układu

Wybierz pozycję karty, Lista, Przezroczelub w SharePoint Online, karuzela, a następnie wprowadź liczbę elementów, które chcesz pokazać, oraz określ, czy składnik Web Part ma być pokazywany, gdy nie znaleziono żadnych elementów.

Układ

Uwaga: Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z wcześniejszych wersji programu SharePoint, wyróżniona zawartość to nowsza, uproszczona wersja składnika Web Part przeszukiwania zawartości.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×