Używanie składników web Part na stronach programu SharePoint w trybie Online

Używanie składników web Part na stronach programu SharePoint w trybie Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kiedy Dodawanie nowoczesnej strony do witryny, dodawanie i dostosowywanie składników web Part, które bloków konstrukcyjnych strony sieci. Możesz dodać tekst, obrazy, pliki wideo, zawartości dynamicznej i więcej składników web Part przy użyciu wymienione w tym artykule.

Uwagi: 

 • Niektóre funkcje jest wprowadzana stopniowo dla organizacji, które uczestniczą w program przeznaczona udostępniania. Oznacza to, że ta funkcja nie może być jeszcze Zobacz lub może wyglądać inaczej niż opisano w artykułach Pomocy.

 • Składniki web Part w tym artykule nie są jeszcze dostępne do użycia na stronach klasyczny.

Dodawanie składnika web part

Przenoszenie lub usuwanie składnika web part

Dostępne składników web Part

Dodawanie składnika Web Part

 1. Przejdź do strony , do której chcesz dodać składnik web part.

 2. Jeśli strona nie jest już w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

 3. Zatrzymaj wskaźnik myszy powyżej lub poniżej istniejącego składnika Web Part, aby wyświetlić linię ze znakiem + w okręgu, jak pokazano poniżej:

  Znak plus umożliwiający dodawanie składników Web Part do strony

 4. Kliknij przycisk + zostanie wyświetlona lista składników web Part, które można wybierać. Aby łatwo znajdować składnik web part, którego szukasz, zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania.

  Przycisk Dodaj do strony

  Można też kliknąć Rozwiń Przycisk Rozwiń , aby wyświetlić większy widok składników web Part według kategorii. Możesz również sortować składników web Part w tym widoku.

  Przybornik części rozwiniętej sieci web

Przenoszenie lub usuwanie składnika web part

 1. Jeśli strona nie jest w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

 2. Umieść wskaźnik myszy na składniku web part, który chcesz przenieść lub Usuń, aby zobaczyć mały pasek narzędzi po lewej stronie składnika web part.

  Aby przenieść składnik web part, kliknij przycisk Przycisk Przenieś składnika web part przenieść składnik web part, a następnie przeciągnąć składnik web part, w którym chcesz go na stronie.

  Aby usunąć składnik web part, kliknij przycisk Usuwanie ikony strony sieci web Usuwanie składnika web part.

Dostępne składników web Part

Oto lista składników web Part używanych na stronie, oraz łącza do dodatkowych informacji dla poszczególnych składników web part.

Mapy Bing

Dodawanie mapy do strony za pomocą składnika web part mapy Bing. Wystarczy wprowadzić adres lub dobrze znane nazwy i będzie wyświetlana na mapie. Możesz wybrać typ różnych mapy, takich jak drogi lub satelitarny. Można również zmienić poziom powiększenia lub przyjazną nazwę numeru pin mapy. Użyć mapy Bing składnika web part na stronie.

Łączniki

Ze składnikiem web part łącznik możesz przejść z ulubionych usług zewnętrznych na stronie witryny zespołu połączony grupy wiadomości, alerty i powiadomień. Na przykład możesz wyświetlić aktualizacje z usług, takich jak Trello i Facebook; alerty po opublikowaniu czegoś nowego w źródła danych RSS; Otrzymywanie powiadomień z JIRA lub GitHub; lub nawet podsumowań z usług Salesforce i usługi Google Analytics. Używanie składnika web part łącznik.

Pasek podziału

Służy do składnika web part do Wstawianie linii między innymi składnikami web Part, aby podzielić strony i ułatwić czytanie. Dodawanie linii między składnikami web Part ze składnikiem web part podziału.

Biblioteka dokumentów

Składnik web part biblioteki dokumentów umożliwia wyświetlanie biblioteki dokumentów i dostosuj go, dodając własne tytuł, wyświetlanie i nawet rozmiar. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą wyświetlać lub edytować pliki bezpośrednio z poziomu składnika web part lub mogą przejść biblioteki cały dokument, klikając pozycję wyświetlić całą. Używanie składnika web part biblioteki dokumentów na stronie.

Osadzanie

Na stronie z innych witryn, takie jak klipy wideo z witryny YouTube, można wyświetlać zawartość. W zależności od witryny możesz użyć adresu witryny lub Osadź kod, która zapewnia witryny. Użyć osadzania składnika web part na stronie.

Zdarzenia

Składnik web part zdarzeń umożliwia dodawanie i wyświetlanie nadchodzących wydarzeniach na stronie. Można nawet dołączyć mapy z lokalizacji, informacji o spotkaniu online i nie tylko. Używanie składnika WebPart zdarzeń.

Przeglądarka plików

Umożliwia wstawianie pliku na stronie. Typy plików, które można wstawiać zawierać programu Excel, Word, PowerPoint i Visio. Pliki PDF, modeli 3D i inne. Użyć pliku podglądu składnika web part na stronie.

Kalendarz grupy

Składnika web part kalendarza grupy umożliwia umieszczenie prawo kalendarza grupy usługi Office 365 na stronie, tak aby była łatwo widoczne dla czytelników. Używanie składnika web part kalendarza grupy.

Główny

Główny składnik web part to doskonały sposób, aby przenieść fokus i atrakcyjność do strony. Można wyświetlić maksymalnie pięć elementów w składniku web part główny i zwrócić uwagę na każdej za pomocą narzędzia do edytowania obrazów, tekstu i łączy. Główny składnik web part są domyślnie dostępne w witrynach komunikacji, ale można również dodać składnik web part główny do innych stron. Używanie składnika web part główny.

Wyróżnione zawartości

Dynamiczne wyświetlanie zawartości na podstawie typu zawartości, filtrowanie lub ciąg wyszukiwania za pomocą tego składnika web part. Można także ustawić zakres wyszukiwania do witryny lub zbioru witryn i sortowanie wyników. Użyć wyróżnione zawartości składnika web part na stronie.

Obraz

Umożliwia wstawienie obrazu na stronie witryny lub na dysku twardym. Używanie składnika web part obrazu na stronie.

Galeria obrazów

Składnik web part obrazu galerii umożliwia udostępnianie zbiorów obrazów na stronie. Po prostu wybierz obrazy z selektor plików lub przeciągnij składnik web part. Po utworzeniu kolekcji można przeciągnij i upuść obrazy, aby zmienić ich kolejność, stosownie do potrzeb. Używanie składnika WebPart Galeria obrazów na stronie.

Kindle natychmiastowy podgląd

Masz książki, który chcesz polecić lub podwyższanie na stronie? Możesz udostępnić Podgląd księgi Kindle za pomocą składnika web part natychmiastowy podgląd Kindle. Używanie składnika web part błyskawiczne prevew Kindle.

Link

Aby dodać łącze do strony wewnętrznych i zewnętrznych, wideo, obraz lub dokumentu za pomocą składnika web part łącze. Użyj składnik web part łącze na stronie.

Lista

Składnika web part listy umożliwia wyświetlenie listy i dostosuj go, dodając własne tytuł, wyświetlanie i nawet rozmiar. Użytkownicy, można wyświetlić listę lub przejdź pełną listę, klikając pozycję wyświetlić wszystkie. Użyć listy składnika web part na stronie.

Microsoft Forms

Umożliwia tworzenie ankiety, kwizów i ankiety na stronie składnika web part programu Microsoft Forms. Możesz również zbieranie odpowiedzi do formularzy i wyświetlić wyniki formularza. Używanie składnika web part formularzy firmy Microsoft.

Wiadomości

Można zachować zespołu w pętli oraz jak prowadzenie ich z historii najważniejsze lub interesujące przy użyciu funkcji wiadomości na stronie lub w witrynie. Można szybko utworzyć przyciągające wpisów, takie jak Anonsy, osoby wiadomości aktualizacji stanu i więcej, który może zawierać grafik i formatowania. Używanie składnika web part wiadomości na stronie.

Klip wideo dotyczący usługi Office 365

Umożliwia wyświetlenie klipu wideo bezpośrednio na stronie z Twojej organizacji portal usługi Office 365 wideo. Dowiedz się, jak używać wideo w usłudze Office 365 składnika web part na stronie.

Kontakty

Składnik web part osób pozwala na wyświetlanie zaznaczonej grupy osób i ich profile na stronie. Może być używany do informacji kontaktowych, informacji dotyczących zespołu, osoby prowadzące i. Używanie składnika WebPart osób.

Planner

Składnik web part terminarz pozwala na dodawanie zadań i przydziałów zespołu na stronie przy użyciu programu Microsoft Planner. Używanie składnika web part plan.

PowerApps

PowerApps to usługa, która umożliwia tworzenie aplikacji biznesowych, które są uruchomione w przeglądarce lub telefonu lub tabletu, nie kodowania doświadczenie wymagane. Po utworzyć lub dostosować aplikację przy użyciu usługi, możesz dodać go do strony programu SharePoint przy użyciu składnika web part PowerApps. Wpisz adres internetowy tej aplikacji lub identyfikator aplikacji, a następnie zmień rozmiar aplikacji w celu dopasowania do strony. Użyj part. PowerApps sieci web

Raport programu Power BI

Składnik web part raportu usługi Power BI umożliwia łatwe osadzanie interakcyjnego raportu usługi Power BI na stronie. Osadzony raporty są w pełni bezpieczne, możesz łatwo utworzyć bezpiecznego portali wewnętrzny. Użyj usługi Power BI składnika web part na stronie.

Szybkie wykresu

Umożliwia dodawanie prostej wykresów do strony składnika web part wykresu szybkie. Wprowadź punkty danych, dodawanie etykiet, wybierz typ wykresu — kolumny lub kołowy — i publikowanie. Używanie składnika web part wykresu szybkie na stronie.

Szybkie linki

Za pomocą tego składnika web part, możesz "przypiąć" elementów do strony w celu ułatwienia dostępu. Za pomocą składnika web part szybkie łącza na stronie.

W witrynie

Ten składnik web part automatycznie wyświetlana ostatniej aktywności w witrynie, takich jak pliki przekazane zmiany wprowadzone, list i bibliotek utworzone i tak dalej. Po prostu dodać składnik web part, a najnowsze aktywności są pobierane automatycznie. Użyć aktywności witryny składnika web part na stronie.

Witryny

Składnika web part witryny umożliwia zaprezentowania witryn na stronie. Jest automatycznie wyświetlany witryny, które skojarzono z witryny Centrum lub jeśli nie korzystasz z witryny Centrum, możesz wybrać konkretnych witryn, aby pokazać, wyszukując je lub wybierając pozycję z ostatnich lub często używanych witryn. Za pomocą składnika web part witryny.

Przekładka

Ten składnik web part umożliwia sterowanie odstęp w pionie na stronie. Odstęp w pionie Dodaj do strony zawierającej składnik web part odstępu.

Strumień

Ten składnik web part umożliwia wyświetlanie wideo bezpośrednio na stronie z portalu wideo Microsoft Stream Twojej organizacji. Używanie składnika web part strumienia.

Tekst

Umożliwia dodawanie akapitów i tabel do strony sieci web part tekstu. Opcje formatowania, takich jak style, punktory, wcięcia, wyróżnienie, a łącza są dostępne. Dodawanie tekstu do strony ze składnikiem web part tekstu.

Twitter

Ze składnikiem web part Twitter możesz wyświetlić tweety, które dotyczą możesz lub odbiorców bezpośrednio na stronie. Używanie składnika web part Twitter.

Pogody

Ze składnikiem web part pogody możesz wyświetlić bieżący pogody na stronie. Pokazywanie pogody na stronie.

Yammer

Jeśli Twoja organizacja ma aktywnej sieci Yammer (na przykład: www.yammer.com/contoso.com), można zwiększyć współpracy przez osadzenie konwersacje usługi Yammer na stronie. Użyj usługi Yammer składnika web part na stronie.

Uwaga: Masz problemy ze składnikami web Part po umieszczeniu na stronie? Spróbuj użyć przy użyciu trybu konserwacji strony sieci web , aby pomóc rozwiązać problem.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×