Używanie składników web Part na stronach programu SharePoint

Używanie składników web Part na stronach programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kiedy Dodawanie nowoczesnej strony do witryny, dodawanie i dostosowywanie składników web Part, które bloków konstrukcyjnych strony sieci. Możesz dodać tekst, obrazy, pliki wideo, zawartości dynamicznej i więcej składników web Part przy użyciu wymienione w tym artykule.

Uwagi: 

 • Niektóre funkcje jest wprowadzana stopniowo dla organizacji, które uczestniczą w program przeznaczona udostępniania. Oznacza to, że ta funkcja nie może być jeszcze Zobacz lub może wyglądać inaczej niż opisano w artykułach Pomocy.

 • Składniki web Part w tym artykule nie są jeszcze dostępne do użycia na stronach klasyczny.

Dodawanie składnika Web Part

Przenoszenie lub usuwanie składnika web part

Dostępne składników web Part

Dodawanie składnika Web Part

 1. Przejdź do strony , do której chcesz dodać składnik web part.

 2. Jeśli nie widzisz strony witryny, która ma, na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję zawartość witryny, w spis treści, kliknij pozycję Strony witryny, a następnie kliknij stronę, która ma.

 3. Jeśli strona nie jest już w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

 4. Zatrzymaj wskaźnik myszy powyżej lub poniżej istniejącego składnika Web Part, aby wyświetlić linię ze znakiem + w okręgu, jak pokazano poniżej:

  Znak plus umożliwiający dodawanie składników Web Part do strony

 5. Kliknij przycisk + zostanie wyświetlona lista składników web Part, które można wybierać. Aby łatwo znajdować składnik web part, którego szukasz, zacznij wpisywać tekst w polu wyszukiwania.

  Przycisk Dodaj do strony

  Można też kliknąć Rozwiń Przycisk Rozszerz , aby wyświetlić większy widok składników web Part według kategorii. Możesz również sortować składników web Part w tym widoku.

  Przybornik części rozwiniętej sieci web

Przenoszenie lub usuwanie składnika web part

 1. Jeśli strona nie jest w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

 2. Umieść wskaźnik myszy na składniku web part, który chcesz przenieść lub Usuń, aby zobaczyć mały pasek narzędzi po lewej stronie składnika web part.

  Aby przenieść składnik web part, kliknij przycisk Przycisk Przenieś składnika web part przenieść składnik web part, a następnie przeciągnąć składnik web part, w którym chcesz go na stronie.

  Aby usunąć składnik web part, kliknij przycisk Usuwanie ikony strony sieci web Usuwanie składnika web part.

Dostępne składników web Part

Oto lista składników web Part używanych na stronie, oraz łącza do dodatkowych informacji dla poszczególnych składników web part.

Mapy Bing

Dodawanie mapy do strony za pomocą składnika web part mapy Bing. Wystarczy wprowadzić adres lub dobrze znane nazwy i będzie wyświetlana na mapie. Możesz wybrać typ różnych mapy, takich jak drogi lub satelitarny. Można również zmienić poziom powiększenia lub przyjazną nazwę numeru pin mapy. Użyć mapy Bing składnika web part na stronie.

Uwaga: Nie jest dostępna w SharePoint Server 2019 mapy Bing

Wstawkę kodu

Składnik web part wstawkę kodu pozwala na łatwe wyświetlanie kodu jako tekst na stronie innym osobom za pomocą lub Dowiedz się z. Możesz wybrać język kodu i motyw ciemny lub jasny. Składnik web part nawet auto poprawianie składni. Używanie składnika web part wstawkę kodu.

Uwaga: Wstawkę kodu nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Odliczanie czasomierz

Czasomierz odliczanie umożliwia wyświetlanie liczbę w dół (lub zliczanie w górę) na zdarzenie. Możesz dodać tytuł, ustawianie formatu daty, dodać opis i połączenia do przycisku akcji za pomocą łącza. Używanie składnika web part czasomierza odliczanie.

Uwaga: Odliczanie czasomierza nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Pasek podziału

Służy do składnika web part do Wstawianie linii między innymi składnikami web Part, aby podzielić strony i ułatwić czytanie. Dodawanie linii między składnikami web Part ze składnikiem web part podziału.

Biblioteka dokumentów

Składnik web part biblioteki dokumentów umożliwia wyświetlanie biblioteki dokumentów i dostosuj go, dodając własne tytuł, wyświetlanie i nawet rozmiar. Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą wyświetlać lub edytować pliki bezpośrednio z poziomu składnika web part lub mogą przejść biblioteki cały dokument, klikając pozycję wyświetlić całą. Używanie składnika web part biblioteki dokumentów na stronie.

Osadzanie

Na stronie z innych witryn, takie jak klipy wideo z witryny YouTube, można wyświetlać zawartość. W zależności od witryny możesz użyć adresu witryny lub Osadź kod, która zapewnia witryny. Użyć osadzania składnika web part na stronie.

Zdarzenia

Składnik web part zdarzeń umożliwia dodawanie i wyświetlanie nadchodzących wydarzeniach na stronie. Można nawet dołączyć mapy z lokalizacji, informacji o spotkaniu online i nie tylko. Używanie składnika WebPart zdarzeń.

Przeglądarka plików

Umożliwia wstawianie pliku na stronie. Typy plików, które można wstawiać zawierać programu Excel, Word, PowerPoint i Visio. Pliki PDF, modeli 3D i inne. Użyć pliku podglądu składnika web part na stronie.

Kalendarz grupy

Składnika web part kalendarza grupy umożliwia umieszczenie prawo kalendarza grupy usługi Office 365 na stronie, tak aby była łatwo widoczne dla czytelników. Używanie składnika web part kalendarza grupy.

Uwaga: Kalendarz grupy nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Główny

Główny składnik web part to doskonały sposób, aby przenieść fokus i atrakcyjność do strony. Można wyświetlić maksymalnie pięć elementów w składniku web part główny i zwrócić uwagę na każdej za pomocą narzędzia do edytowania obrazów, tekstu i łączy. Główny składnik web part są domyślnie dostępne w witrynach komunikacji, ale można również dodać składnik web part główny do innych stron. Używanie składnika web part główny.

Wyróżnione zawartości

Dynamiczne wyświetlanie zawartości na podstawie typu zawartości, filtrowanie lub ciąg wyszukiwania za pomocą tego składnika web part. Można także ustawić zakres wyszukiwania do witryny lub zbioru witryn i sortowanie wyników. Użyć wyróżnione zawartości składnika web part na stronie.

Przykład imienia i nazwiska nadawcy poprzedzających wstawiony komentarz

Umożliwia wstawienie obrazu na stronie witryny lub na dysku twardym. Używanie składnika web part obrazu na stronie.

Galeria obrazów

Składnik web part obrazu galerii umożliwia udostępnianie zbiorów obrazów na stronie. Po prostu wybierz obrazy z selektor plików lub przeciągnij składnik web part. Po utworzeniu kolekcji można przeciągnij i upuść obrazy, aby zmienić ich kolejność, stosownie do potrzeb. Używanie składnika WebPart Galeria obrazów na stronie.

Kindle natychmiastowy podgląd

Masz książki, który chcesz polecić lub podwyższanie na stronie? Możesz udostępnić Podgląd księgi Kindle za pomocą składnika web part natychmiastowy podgląd Kindle. Używanie składnika web part błyskawiczne prevew Kindle.

Uwaga: Kindle natychmiastowy podgląd nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Link

Aby dodać łącze do strony wewnętrznych i zewnętrznych, wideo, obraz lub dokumentu za pomocą składnika web part łącze. Użyj składnik web part łącze na stronie.

Uwaga: Składnik web part łącze nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Lista

Składnika web part listy umożliwia wyświetlenie listy i dostosuj go, dodając własne tytuł, wyświetlanie i nawet rozmiar. Użytkownicy, można wyświetlić listę lub przejdź pełną listę, klikając pozycję wyświetlić wszystkie. Użyć listy składnika web part na stronie.

Promocji cenowych

Składnik web part promocji cenowych umożliwia dodawanie tekstu do strony i sformatuj ją przy użyciu języka promocji cenowych. Używanie składnika web part promocji cenowych.

Uwaga: Składnik web part promocji cenowych nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Microsoft Forms

Umożliwia tworzenie ankiety, kwizów i ankiety na stronie składnika web part programu Microsoft Forms. Możesz również zbieranie odpowiedzi do formularzy i wyświetlić wyniki formularza. Używanie składnika web part formularzy firmy Microsoft.

Uwaga: Składnik web part programu Microsoft Forms nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Wiadomości

Można zachować zespołu w pętli oraz jak prowadzenie ich z historii najważniejsze lub interesujące przy użyciu funkcji wiadomości na stronie lub w witrynie. Można szybko utworzyć przyciągające wpisów, takie jak Anonsy, osoby wiadomości aktualizacji stanu i więcej, który może zawierać grafik i formatowania. Używanie składnika web part wiadomości na stronie.

Łączniki usługi Office 365

Ze składnikiem web part usługi Office 365 łącznik możesz przejść z ulubionych usług zewnętrznych na stronie witryny zespołu połączony grupy wiadomości, alerty i powiadomień. Na przykład możesz wyświetlić aktualizacje z usług, takich jak Trello i Facebook; alerty po opublikowaniu czegoś nowego w źródła danych RSS; Otrzymywanie powiadomień z JIRA lub GitHub; lub nawet podsumowań z usług Salesforce i usługi Google Analytics. Używanie składnika web part łącznik.

Uwaga: Składnik web part łączników usługi Office 365 nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Klip wideo dotyczący usługi Office 365

Umożliwia wyświetlenie klipu wideo bezpośrednio na stronie z Twojej organizacji portal usługi Office 365 wideo. Dowiedz się, jak używać wideo w usłudze Office 365 składnika web part na stronie.

Uwagi: 

 • Usługa Office 365 wideo została zastąpiona Steam firmy Microsoft. Dowiedz się więcej na Używanie składnika WebPart strumienia.

 • Usługa Office 365 wideo składnik web part nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Właściwości strony

Aby przekazać szczegółowe informacje o stronie Wyświetlanie właściwości strony. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie składnika web part właściwości strony.

Uwaga: Strona właściwości składnika web part nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Kontakty

Składnik web part osób pozwala na wyświetlanie zaznaczonej grupy osób i ich profile na stronie. Może być używany do informacji kontaktowych, informacji dotyczących zespołu, osoby prowadzące i. Używanie składnika WebPart osób.

Planner

Składnik web part terminarz pozwala na dodawanie zadań i przydziałów zespołu na stronie przy użyciu programu Microsoft Planner. Używanie składnika web part plan.

Uwaga: Terminarz składnika web part nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

PowerApps

PowerApps to usługa, która umożliwia tworzenie aplikacji biznesowych, które są uruchomione w przeglądarce lub telefonu lub tabletu, nie kodowania doświadczenie wymagane. Po utworzyć lub dostosować aplikację przy użyciu usługi, możesz dodać go do strony programu SharePoint przy użyciu składnika web part PowerApps. Wpisz adres internetowy tej aplikacji lub identyfikator aplikacji, a następnie zmień rozmiar aplikacji w celu dopasowania do strony. Użyj part. PowerApps sieci web

Uwaga: Składnik web part PowerApps nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Raport programu Power BI

Składnik web part raportu usługi Power BI umożliwia łatwe osadzanie interakcyjnego raportu usługi Power BI na stronie. Osadzony raporty są w pełni bezpieczne, możesz łatwo utworzyć bezpiecznego portali wewnętrzny. Użyj usługi Power BI składnika web part na stronie.

Uwaga: Power BI składnika web part nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Szybkie wykresu

Umożliwia dodawanie prostej wykresów do strony składnika web part wykresu szybkie. Wprowadź punkty danych, dodawanie etykiet, wybierz typ wykresu — kolumny lub kołowy — i publikowanie. Używanie składnika web part wykresu szybkie na stronie.

Szybkie linki

Za pomocą tego składnika web part, możesz "przypiąć" elementów do strony w celu ułatwienia dostępu. Za pomocą składnika web part szybkie łącza na stronie.

Ostatnio używanych dokumentów

Wyświetlanie ostatnio używanych dokumentów, które zostały dodane lub edytować. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie składnika web part dokumentów Rrecent.

Uwaga: Ostatnio używane dokumenty składnika web part nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

W witrynie

Ten składnik web part automatycznie wyświetlana ostatniej aktywności w witrynie, takich jak pliki przekazane zmiany wprowadzone, list i bibliotek utworzone i tak dalej. Po prostu dodać składnik web part, a najnowsze aktywności są pobierane automatycznie. Użyć aktywności witryny składnika web part na stronie.

Witryny

Składnika web part witryny umożliwia zaprezentowania witryn na stronie. Zaznaczanie konkretnych witryn w celu pokazania lub mieć witryn Pokaż dynamicznie oparte na skojarzenia witryny Centrum lub na użytkownika często używane witryny. Za pomocą składnika web part witryny.

Uwaga: Składnik web part witryny nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Przekładka

Ten składnik web part umożliwia sterowanie odstęp w pionie na stronie. Odstęp w pionie Dodaj do strony zawierającej składnik web part odstępu.

Strumień

Ten składnik web part umożliwia wyświetlanie wideo bezpośrednio na stronie z portalu wideo Microsoft Stream Twojej organizacji. Używanie składnika web part strumienia.

Tekst

Umożliwia dodawanie akapitów i tabel do strony sieci web part tekstu. Opcje formatowania, takich jak style, punktory, wcięcia, wyróżnienie, a łącza są dostępne. Dodawanie tekstu do strony ze składnikiem web part tekstu.

Twitter

Ze składnikiem web part Twitter możesz wyświetlić tweety, które dotyczą możesz lub odbiorców bezpośrednio na stronie. Używanie składnika web part Twitter.

Uwaga: Składnik web part Twitter nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Pogoda

Ze składnikiem web part pogody możesz wyświetlić bieżący pogody na stronie. Pokazywanie pogody na stronie.

Uwaga: Składnika web part pogody nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Yammer

Jeśli Twoja organizacja ma aktywnej sieci Yammer (na przykład: www.yammer.com/contoso.com), można zwiększyć współpracy przez osadzenie konwersacje usługi Yammer na stronie. Użyj usługi Yammer składnika web part na stronie.

YouTube

Składnik web part YouTube pozwala na łatwe osadzanie filmów z serwisu YouTube bezpośrednio na stronie. Używanie składnika web part YouTube.

Uwaga: Składnik web part YouTube nie jest dostępna w SharePoint Server 2019

Masz problemy ze składnikami web Part po umieszczeniu na stronie? Spróbuj użyć przy użyciu trybu konserwacji strony sieci web , aby pomóc rozwiązać problem.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×