Używanie sieci dostarczania zawartości z usługą SharePoint Online

Podsumowanie:    Ten artykuł zawiera opis sieci dostarczania zawartości (CDN, Content Delivery Network) i sposobów zwiększania wydajności usługi SharePoint Online za ich pomocą.

W dzisiejszych społecznościach rozwoju sieci Web dostępnych jest wiele wspólnych bibliotek (takich jak pliki JavaScript i CSS), które można dołączyć w rozwiązaniu dla programu SharePoint. Wiele z nich jest hostowanych przez firmę Microsoft w jej sieci CDN ASP. To oznacza, że można odwoływać się do tych bibliotek z poziomu tych rozproszonych serwerów, a wbudowany internetowy system routingu DNS znajdzie serwer najbliższy użytkownika. W przykładach w tym artykule pokazano, że występuje znaczna różnica czasu między pobieraniem popularnej biblioteki jQuery z serwera usługi SharePoint Online a z sieci CDN ASP. Użytkownik może też już mieć wersję z sieci CDN przechowywaną w pamięci podręcznej na komputerze lokalnym, dzięki czemu nie musi pobierać tego pliku. Może to być ważne w przypadku, gdy użytkownicy są rozproszeni na całym świecie i znajdują się daleko od centrum danych, w którym jest hostowana Twoja witryna usługi SharePoint Online.

W przypadku tworzenia stron dla usługi SharePoint Online na opóźnienie może mieć wpływ odległość fizyczna między użytkownikami a lokalizacją wystąpienia usługi SharePoint Online. Jest to szczególnie ważne w przypadku organizacji, które są obecne globalnie: witryna takiej organizacji może być hostowana na jednym kontynencie, a dostęp do jej zawartości mogą uzyskiwać użytkownicy po drugiej stronie globu. Sieci CDN ułatwiają rozładowanie takich sytuacji, udostępniając niektóre popularne zasoby internetowe w różnych lokalizacjach bliżej użytkowników końcowych.

Ponieważ CDN to globalna sieć serwerów hostujących te same pliki, adresy URL plików znajdujących się w sieciach CDN są interpretowane na komputerach klienckich, aby plik przekazał serwer, który jest najbliżej użytkownika. Znacznie zmniejsza to opóźnienia spowodowane przez liczbę odwołań w sieci.

Wyzwanie związane z hostingiem witryn usługi SharePoint Online dla odbiorców na całym świecie

Witryny usługi SharePoint Online są hostowane w centrach danych odpowiednich do lokalizacji (określonej przez użytkownika) wybranej podczas tworzenia konta w usłudze Office 365. Na przykład jeśli witryna jest hostowana na serwerach w Stanach Zjednoczonych i uzyskują do niej dostęp użytkownicy w Azji Wschodniej, mogą wystąpić problemy z opóźnieniami ze względu na odległości, jakie muszą przebyć dane przesyłane przez kable światłowodowe.

Wiele plików statycznych używanych w interfejsie użytkownika programu SharePoint jest już hostowanych w globalnej sieci łączącej sieci CDN firmy Microsoft. W dłuższej perspektywie czasu spowoduje to zwiększenie wydajności. Jednak jeśli używasz jakichkolwiek popularnych zasobów JavaScript i CSS (na przykład: JQuery, Modernizr, Bootstrap lub ASP.NET Ajax), możesz skrócić czasy ładowania tych plików, używając dostępnych bezpłatnie sieci CDN.

Zalety korzystania z sieci CDN w celu zwiększania szybkości pobierania

Korzystanie z sieci CDN może z różnych powodów skrócić czasy ładowania stron. Jednym z powodów jest to, że odległość między siecią CDN a użytkownikiem może być mniejsza niż odległość między nim a wystąpieniem usługi SharePoint Online. Te sieci są wysoce rozproszone i zaprojektowane pod kątem bardzo wysokiej dostępności oraz szybkiego reagowania. Innym powodem jest to, że jeśli korzystasz z popularnej biblioteki plików CSS w połączeniu z siecią CDN, użytkownik może mieć już daną bibliotekę przechowywaną w pamięci podręcznej — wtedy w ogóle nie będzie musiał jej pobierać.

Na następujących zrzutach ekranu zilustrowano zalety korzystania z sieci CDN. Te zrzuty ekranu przedstawiają kartę Sieć w narzędziach deweloperskich programu Internet Explorer 11. Na tych zrzutach ekranu pokazano opóźnienia dotyczące popularnej biblioteki jQuery. Aby wyświetlić ten ekran w programie Internet Explorer, naciśnij klawisz F12 i wybierz kartę Sieć symbolizowaną ikoną Wi-Fi.

Zrzut ekranu: karta Sieć narzędzi F12

Ten zrzut ekranu przedstawia bibliotekę przekazaną do galerii stron wzorcowych w samej witrynie usługi SharePoint Online. Czas przekazywania biblioteki: 1,51 sekundy.

Zrzut ekranu: czas ładowania 1,51 s

Drugi zrzut ekranu przedstawia dostarczanie tego samego pliku przez sieć CDN firmy Microsoft. Tym razem opóźnienie wynosi około 496 milisekund. To znaczne ulepszenie i ilustruje, że łączny czas pobierania zawartości strony został skrócony o całą sekundę.

Zrzut ekranu: czasy ładowania 469 ms

Używanie sieci CDN z programem SharePoint Server 2013

Używanie sieci CDN ma sens tylko w kontekście usługi SharePoint Online i należy unikać go w przypadku programu SharePoint Server 2013. Jest to spowodowane tym, że żadne korzyści związane z lokalizacją geograficzną nie mają zastosowania, jeśli serwer jest lokalny lub znajduje się w pobliżu. Ponadto w przypadku dostępu do połączenia sieciowego z serwerami, na których witryna jest hostowana, może się zdarzyć, że będzie ona używana bez połączenia internetowego i nie będzie można pobrać plików z sieci CDN. W przeciwnym razie warto używać sieci CDN, jeśli są dostępne i stabilne, do obsługi bibliotek i plików wymaganych przez witrynę.

Popularne sieci CDN i korzystanie z nich

Sieć CDN Ajax firmy Microsoft oferuje większość z popularnych bibliotek, w tym jQuery (oraz wszystkie inne powiązane z nią biblioteki), ASP.NET Ajax, Bootstrap i Knockout.js oraz wiele innych.

Aby uwzględnić te skrypty w projekcie, zamień wszelkie odwołania do tych publicznie dostępnych bibliotek na odwołania do adresu sieci CDN, zamiast uwzględniać go w samym projekcie. Aby na przykład utworzyć link do biblioteki jQuery, użyj następującego kodu:

<script src=http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery-2.1.1.js> </script>

Aby uzyskać więcej informacji o sieciach CDN, zobacz Sieci dostarczania zawartości.

Więcej tematów dotyczących używania sieci CDN z programem SharePoint

Hostowanie składnika Web Part po stronie klienta z sieci CDN usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×