Przejdź do głównej zawartości

Używanie raportów i wykresów w dodatku Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Raport jest doskonałym narzędziem do uzyskania spostrzeżeń kont, kontaktów biznesowych, potencjalnych klientów, szans sprzedaży, projektów biznesowych i działań marketingowych. Można otworzyć dziesiątki raporty w Business Contact Manager dla programu Outlook plus modyfikowanie, zapisywanie, aktualizowanie i ponowne wykorzystywanie niemal nieograniczoną liczbę dodatkowe raporty.

W tym artykule opisano funkcje raportu w Business Contact Manager dla programu Outlook i w jaki sposób możesz pracować z raportami, dostosuj je i używać ich do prowadzić działania innych firm.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie i modyfikowanie raportu

Zapisywanie, odświeżanie lub drukowanie otwartego raportu

Tworzenie wykresu z raportu

Eksportowanie raportu do programu Excel lub innego programu do analizy

Uruchamianie działanie marketingowe z raportu

Otwieranie raportu z gadżetu

Zobacz listę urzędów certyfikacji raporty standardowe

Otwieranie i modyfikowanie raportu

Business Contact Manager dla programu Outlook zawiera wiele wstępnie zdefiniowanych raportów. Jeśli nie widzisz dokładnie co jest potrzebne, otwórz raport, który jest podobny, a następnie zmodyfikuj stosownie do potrzeb. Możesz również zapisać raportów niestandardowych dla później użyć ponownie.

Otwieranie raportu

 1. Na wstążce kliknij kartę Raporty o dostępnych raportów są pogrupowane według ich powiązanych obszarów roboczych: Zarządzanie kontaktami, sprzedaży, marketingowe lub Projektów biznesowych. Otwieranie grupa zawiera raportów, które mają zmodyfikowany i zapisany.

  Karta Raporty na Wstążce

 2. Aby otworzyć wstępnie zdefiniowanych raportów, kliknij przycisk typ raportu, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij nazwę raportu, na liście.

 3. Aby otworzyć raport zmienione, które zostały zapisane, kliknij Zapisanych raportów, kliknij nazwę raportu, w oknie dialogowym Otwieranie zapisanych raportów, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Porada: Jeśli nie jesteś pewien potrzebnych grupie lub kategorii zawiera raport, do którego szukasz, Zobacz listę urzędów certyfikacji raporty standardowe.

Aby uzyskać pomoc w modyfikowaniu raportu dodatku zobacz artykuł Modyfikowanie raportu, aby była bardziej użyteczna.

Początek strony

Modyfikowanie raportu

Masz dużą kontrolę nad wyglądem raportów w Business Contact Manager dla programu Outlook.

W tej sekcji

Zmienianie układu raportu

Modyfikowanie raportu, aby stał się bardziej użyteczna

Zmienianie układu raportu

Istnieje kilka sposobów zmiany układu lub wyglądu raportu. Możesz użyć tych metod pojedynczo lub w połączeniu; kolejność wprowadzone zmiany nie ma znaczenia.

 • Użyj okienka Dostosowywanie raportu    Na Wstążce w grupie Układ kliknij jedną z opcji, aby otworzyć Okienko dostosowywania raportu:

  • Wybierz kolumnę. Jeśli chcesz zmienić kolumny, które są wyświetlane, kliknij ten przycisk, a następnie kliknij kartę + (plus) Zarejestruj, aby rozwinąć listę i wyświetlić wszystkie elementy w nim. Dostępne opcje różnią się razem z raportem modyfikowany. Zaznacz pola wyboru dla kolumn, które mają być wyświetlane i wyczyść pola wyboru dla elementów, które nie mają być widoczne w raporcie.

  • Nagłówek i stopkę. Jeśli chcesz dodać nagłówek lub stopkę do raportu, lub dodawanie notatek do raportu, kliknij ten przycisk, zaznacz odpowiednie pola wyboru i wprowadź informacje dotyczące kolumny, które mają być wyświetlane. Wyczyść pola wyboru dla kolumn, które nie mają być widoczne w raporcie.

  • Czcionki. Jeśli chcesz zmienić sposób wyświetlania czcionki i cyfry, kliknij pozycję czcionki. Kliknij przycisk Opcje, które chcesz zmienić, a następnie zaktualizuj je stosownie do potrzeb. Możesz zmienić czcionkę w treści raportu według etykiet wierszy i kolumn, a następnie w polach liczbowych dla sum i sum częściowych.

 • Za pomocą kontrolek sortowanie i filtrowanie     Na Wstążce w grupie Sortowanie i filtrowanie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Filtr. Możesz ograniczyć wyniki wyświetlane w raporcie, filtrując raportu. Więcej informacji o filtrowaniu raportu zobacz Filtrowanie rekordów dodatku Business Contact Manager.

  • Rosnąco lub Malejąco. Kliknij jedną z następujących opcji, aby zmienić kolejność sortowania rekordów w raporcie. Domyślnie listy są sortowane w kolejności alfabetycznej według pola klucza podstawowego w raporcie. Na przykład w raporcie w tytule kontaktów biznesowych przez konto listy jest początkowo sortowana według nazwy konta. W obszarze Nazwa konta każdy kontakt biznesowy połączony z klientem jest wyświetlana w kolejności alfabetycznej.

   Porada: Nazwy są wyświetlane informacje w polu Imię i nazwisko. Jeśli dołączysz tytuły imię i nazwisko, tytuły znajdują się w polu Sortuj. Na przykład imię i nazwisko Lacerda Artur Sr. może znajdować się na liście w obszarze S.

 • Zmienianie kolejności kolumn     Aby zmienić kolejność kolumn w raporcie, po prostu kliknij nazwę kolumny, a następnie przeciągnij go w odpowiednie miejsce.

 • Sortowanie elementów w polu danych pomocniczej    Aby odwrócić kolejność tekstu lub liczb w polu pomocniczą, kliknij nazwę pola w raporcie. Na przykład w raporcie w tytule Kontakty biznesowe według konta możesz kliknij kolumnę Nazwa kontaktu biznesowego, aby ponownie posortować imiona i nazwiska z listy kontaktów biznesowych w obszarze nazwy konta w odwrotnej kolejności alfabetycznej. Kliknij tytuł kolumny ponownie, aby przywrócić pierwotną kolejność. Analogicznie jeśli klikniesz nazwę kolumny adres — kod POCZTOWY, listę kontaktów biznesowych w obszarze nazwy konta jest ponownie posortowane w odwrotnej kolejności numerycznej.

 • Zwijanie lub rozwijanie grupy w polu danych pomocniczej     Kliknij przycisk - (znak minus) logowania na każdy wiersz raport, aby zwinąć wszystkich elementów podrzędnych i wyświetlić tylko pierwszy wiersz Zapis raportu. Na przykład w raporcie w tytule Kontakty biznesowe według klientów kliknięcie znaku (minus), nazwę konta, aby ukryć listę połączone kontakty biznesowe. Aby wskazać, że lista zostanie zwinięte, (znak minus) znak zmieni się na + (logowania plus). Ta funkcja może być przydatne w przypadku zmniejszenia rozmiaru i złożoności raportu. Aby rozwinąć grupę, kliknij kartę + plus logowania.

Początek strony

Modyfikowanie raportu, aby stał się bardziej użyteczna

Istnieje kilka sposobów modyfikowania Zwierzchnik zwiększania ich użyteczności do siebie lub współpracowników.

 • Filtrowanie wyników    Po otwarciu raportu, Użyj filtrów prostych i zaawansowanych wykluczyć określone rekordy z raportu. Filtrowanie wyników raportu może być przydatne dla wielu zadań. Na przykład raportu o potencjalnych klientów, który jest filtrowana według lokalizacji to doskonałe podstawę poczty bezpośredniej, działań marketingowych kampanii o zdarzenie, które planujesz w obszarze. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania zobacz Filtrowanie rekordów dodatku Business Contact Manager.

 • Zmiana wyglądu    Aktualizowanie wygląd raportów z informacjami w Zmień układ raportu

 • Dostosowania danych    Jeszcze przed otwarciem raportu, pozwalające istotne zmiany wprowadzone do niego, z dostosowaniami, takie jak pola zdefiniowane przez użytkownika lub zmiany domyślne wpisy na różnych listach. Dodawanie pól zdefiniowanych przez użytkownika do potencjalnego klienta formularz, na przykład do rejestrowania informacji branżowe, które są potrzebne, a także do generowania raportów z niego. Zmienianie opcji dostępnych na liście, a te opcje są zamieniane na kolumny danych w raporcie dalej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania wartości na listach, zobacz Tworzenie i Dostosowywanie typów rekordów i list.

Uwaga: Usunięcie pola zdefiniowane przez użytkownika zostały dodane do raportu z programu baza danych dodatku Business Contact Manager zapisanego raportu nie są wyświetlane informacje z usuniętym polem. Eksportowanie raportu przy użyciu informacji do programu Excel, aby usunąć pola tych raportów nie są zależne.

Początek strony

Naprawianie błędów danych w raporcie

Jak można sprawdzić raportu, może być dodatkowe błędy, które chcesz poprawić. Na przykład zobaczysz, że kontakt biznesowy zostały skojarzone z kontem problem. Ten rodzaj błędu nie można poprawić w raporcie, ale należy poprawić w ramach poszczególnych rekordów związane.

Aby poprawić błąd, w tym przykładzie, otwórz ten rekord kontaktu biznesowego i na Stronie głównej rekordu w polu Połączonego konta wprowadź właściwe konto. Jeśli następnie wrócisz do raportu i w grupie Akcje, kliknij pozycję Odśwież raport jest poprawny.

Początek strony

Zapisywanie, odświeżanie lub drukowanie otwartego raportu

Po przejrzeniu raportu można zapisać żadnych zmian wprowadzonych przez użytkownika, należy zaktualizować dane lub wydrukować raport. Uruchom Otwórz raport do wykonania tych czynności.

Zapisywanie raportu modyfikacji

Jest niepotrzebna, aby zapisać raport, który jeszcze nie modyfikowany, ponieważ jest dostępne na karcie Raporty na Wstążce. Zapisanych raportów są przechowywane w bazie danych Business Contact Manager dla programu Outlook.

 1. Na wstążce kliknij kartę Raporty, a następnie kliknij odpowiedni typ raportu, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij nazwę raportu, aby go otworzyć.

 2. Dostosowanie raportu w sposób opisany w Otwieranie i modyfikowanie raportu.

 3. Na Wstążce w grupie Akcje kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. W oknie Zapisywanie jako dialogowym otwartym wpisz nazwę raportu, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby otworzyć raport dostosowane, kliknij pozycję Zapisanych raportów.

Porada: Raport zostanie zapisany w tej samej kategorii raportu, który można modyfikować tak, aby utworzyć zapisanego raportu.

Odświeżanie danych w raporcie

Dane raportu są odświeżane po każdym otwarciu zapisanego raportu. Możesz także zaktualizować je stosownie do potrzeb.

 1. Na wstążce kliknij kartę Raporty, a następnie kliknij odpowiedni typ raportu, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij nazwę raportu, aby go otworzyć.

 2. Na Wstążce w grupie Akcje kliknij przycisk Odśwież.

Drukowanie raportu

 1. Na wstążce kliknij kartę Raporty, a następnie kliknij odpowiedni typ raportu, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij nazwę raportu, aby go otworzyć.

 2. Na Wstążce w grupie Akcje kliknij przycisk Drukuj.

Początek strony

Tworzenie wykresu z raportu

Można utworzyć wykres od większości raportów dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie w raporty niestandardowe, które zostały utworzone z raportu. Raporty, które mogą być wyświetlane w formie wykresu spowoduje wyświetlenie aktywnego przycisku wykresu ( chart button ) na Wstążce. Nie można wyświetlać raporty, które nie zawierają danych jako wykresy.

 1. Otwórz raport, do którego mają być wyświetlane jako wykres.

 2. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij Wykres. Jeśli wykres jest zbyt długa, aby wyświetlić na monitorze, poziomego paska przewijania będą wyświetlane poniżej wykresu.

  Porada: Jeśli chcesz utworzyć bardziej zaawansowanych wykresów, wyeksportować dane raportu do programu Excel i za pomocą tego oprogramowania do utworzenia wykresu. Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania danych z raportu do programu Excel zobacz Eksportowanie raportu do programu Excel lub innego programu do analizy.

chart example

 1. Dostosowywanie wykresów, użyj opcji w grupie wykresu na Wstążce.

 2. Etykiety     Kliknij pozycję etykiety, aby dodać lub usunąć tytuły osi i Legenda.

 3. Wartości     Kliknij pozycję wartości, aby wybrać dane wyświetlane w raporcie. Na przykład na wykresie dla szanse sprzedaży według źródeł można wyświetlać dane Liczbę szans sprzedaży    lub Zysk.

 4. Oczekiwana    i sumy    zaznacz te pola wyboru, jeśli chcesz wykresu, aby wyświetlić rzeczywisty przychód, przewidywanego przychodu lub oba.

  Uwaga: Te pola wyboru nie są dostępne dla każdego wykresu.

Początek strony

Eksportowanie raportu do programu Excel lub innego programu do analizy

Można łatwo Eksportowanie raportu Business Contact Manager dla programu Outlook do programu Microsoft Excel lub innego programu do szczegółowego analizowania. Aby wyeksportować dane raportu do programu innego niż program Excel, zacznij od eksportowania danych do programu Excel. Następnie w programie Excel, możesz zapisać dane w formacie pliku, który może być otwarty w innym programie. Na przykład plik programu Excel zapisany w formacie pliku wartości rozdzielane przecinkami (CSV) można otworzyć w różnych programach.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Raport zostanie zapisany jako plik programu Excel na komputerze   

 1. Otwórz raport, który chcesz wyeksportować do programu Excel.

 2. Na Wstążce w grupie Akcje kliknij polecenie Eksportuj do programu Excel. Raport zostanie otwarty w programie Excel.

 3. W programie Excel kliknij przycisk Zapisz, aby otworzyć okno dialogowe Zapisywanie jako. Wybierz z więcej niż 20 formaty plików zapisywania raportu.

Wysłać raport jako załącznik w formacie pliku programu Excel   

 1. Otwórz raport, który chcesz wysłać jako załącznik wiadomości e-mail.

 2. Na Wstążce w grupie Akcje kliknij przycisk Wyślij jako wiadomość E-mail. Formularz wiadomości e-mail programu Outlook zostanie otwarty z raportem dołączone jako plik programu Excel (format xlsx).

 3. Wypełnij wiersze do i temat, wpisz wiadomość (opcjonalnie), a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Uruchamianie działanie marketingowe z raportu

Służy raport zawierający adresy, numery telefonów lub adresy e-mail konta, kontakty biznesowe lub potencjalni klienci, aby uruchomić działania marketingowego w Business Contact Manager dla programu Outlook.

 1. Otwórz raport, którego chcesz użyć jako podstawy działania marketingowego.

 2. Kliknij klawisze CTRL + A, aby wyróżnić wszystkich rekordów na liście.

 3. Na Wstążce w grupie Komunikacja kliknij pozycję Nowa lista połączeń, Masowa korespondencja E-mail lub Drukowanie poczty bezpośredniej, a następnie kliknij Wszystkich adresatów lub Zaznaczone adresatów.

 4. W formularzu działania marketingowego, z otwartym Utwórz listę adresatów do działania i zawartość.

  Aby uzyskać informacje na temat tworzenia listy rozmów zobacz Tworzenie i używanie listy połączeń dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia innych działań marketingowych zobacz promowanie produktów i usług w dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Otwieranie raportu z gadżetu

Aby otworzyć raport z gadżet, kliknij ikonę raportu na gadżetu. Raporty otwarte z gadżetów funkcjonują podobnie jak raportów otwartych na Wstążce.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gadżetów zobacz Używanie gadżetów dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Zobacz listę urzędów certyfikacji raporty standardowe

Poniższa lista raporty standardowe dostępne w Business Contact Manager dla programu Outlook są zorganizowane według typu rekordu.

Porada: Większość raportów mogą być konwertowane na wykresie, zgodnie z opisem w utworzyć wykres z raportu.

Raporty o kontach    

 • Klienci według przypisania

 • Klienci według miasta

 • Klienci według województw

 • Klienci według kodu pocztowego

 • Klienci według obszarów

 • Klienci według kategorii

 • Klienci według ocen

 • Klienci według statusu płatności

 • Klienci według źródeł

 • Podsumowanie działań klienta

 • Działania według klientów

 • Zaniedbane konta

 • Skrócona lista klientów

Raporty kontaktów biznesowych    

 • Kontakty biznesowe według klientów

 • Kontakty biznesowe według pola przydzielone do

 • Kontakty biznesowe według miasta

 • Kontakty biznesowe według województw

 • Kontakty biznesowe według kodu pocztowego

 • Kontakty biznesowe według kategorii

 • Kontakty biznesowe według ocen

 • Kontakty biznesowe według Status płatności

 • Kontakty biznesowe według źródeł

 • Kontakty biznesowe według rocznic

 • Kontakty biznesowe według urodzin

 • Podsumowanie działań kontaktów biznesowych

 • Działania według kontaktów biznesowych

 • Zaniedbane kontakty biznesowe

 • Skrócona lista kontaktów biznesowych

Raporty o potencjalnych klientach

 • Potencjalni klienci według przypisania

 • Potencjalni klienci według przypisane do i ocena

 • Potencjalni klienci według wyników

Raporty szansy sprzedaży

 • Szanse sprzedaży według produktów lub usług

 • Szanse sprzedaży według pola przydzielone do

 • Szanse sprzedaży według źródeł

 • Szanse sprzedaży według klientów

 • Szanse sprzedaży według kontaktów biznesowych

 • Po terminie szans sprzedaży

 • Lejek sprzedaży

 • Planowana sprzedaż

 • Działania według szans sprzedaży

Inne raporty ze sprzedaży

 • Główni kontrahenci według przychodów: konta

 • Główni kontrahenci według przychodów: kontaktów biznesowych

 • Najpopularniejsze produkty: Najlepiej sprzedające się produkty

 • Najpopularniejsze produkty: Produkty przynoszące największe zyski

 • Najpopularniejsze produkty: Produkty o najwyższych marżach

 • Główne osoby polecające: Według liczby potencjalnych klientów

 • Główne osoby polecające: Przez łącznej sprzedaży

 • Nieaktywni kontrahenci: W ciągu ostatnich 30 dni

 • Nieaktywni kontrahenci: W ciągu ostatnich 90 dni

 • Nieaktywni kontrahenci: W ciągu ostatnich 180 dni

 • Nieaktywni kontrahenci: W ciągu ostatnich 365 dni

Raporty marketingowe

 • Szanse sprzedaży według działań marketingowych

 • Kontakty biznesowe według działań marketingowych

 • Klienci według działań marketingowych

 • Działania marketingowe według kampanii

 • Działania marketingowe według typów

 • Dzienniki rozmów telefonicznych według listy połączeń

Raportów projektów biznesowych

 • Projekty biznesowe — wszystkie

 • Projekty biznesowe — następne do wykonania

 • Projekty biznesowe — zaległe

 • Projekty biznesowe według stanów

 • Projekty biznesowe według dat ukończenia

 • Projekty biznesowe według pola przydzielone do

 • Projekty biznesowe według typów

 • Projekty biznesowe według priorytetów

 • Projekty biznesowe według klientów

 • Projekty biznesowe według kontaktów biznesowych

 • Zadania — w projekcie wszystkie

 • Program Project zadania — następne do wykonania

 • Zadania w projekcie — zaległe

 • Zadania projektu w programie Project

 • Zadania w projekcie według pola przydzielone do

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×