Używanie publicznej witryny sieci Web z usługą Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można tworzyć i udostępniać publicznej witryny sieci Web do użycia z usługą Office 365 w pracy z jednego z dostawców partnera usługi Office 365, w razie potrzeby. Partnerów pomocy Konfigurowanie pełną obecności online klientów usługi Office 365. (Jeśli masz już publiczną witrynę internetową usługi SharePoint Online, możesz utworzyć nowy z partnerem i ręczna migracja zawartości bieżącej.) Będzie projektowanie i zarządzanie witryną sieci Web w witrynie sieci Web partnera; witryny sieci Web nie jest zintegrowany z usługą Office 365.

Jeśli już masz publiczną witrynę internetową hostowaną gdzie indziej, możesz zachować swoją witrynę internetową u obecnego dostawcy hostingu.

Aby skonfigurować nowy publicznej witryny sieci Web, zaloguj się do usługi Office 365 i Wybieranie partnera do pracy z. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto wraz z partnerem, utworzenie witryny sieci Web i (w razie potrzeby) został on skonfigurowany za domeny dla adresu witryny sieci Web, na przykład www.contoso.com.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Publiczna witryna sieci Web. (Jeśli używasz usługi Office 365 Small Business, której nie można już kupić, wybierz pozycję Publiczna witryna sieci Web w okienku Wprowadzenie).

  Wybieranie publicznej witryny internetowej w usłudze Office 365

 4. Wybierz pozycję Dowiedz się więcej dotyczącą partnera.

  Jeśli masz publiczną witrynę internetową w usłudze SharePoint Online, pojawi się też link umożliwiający zarządzanie tą witryną.

 5. Na otwartej stronie witryny internetowej partnera zostanie wyświetlona oferta specjalna dla klientów usługi Office 365 i monit o rozpoczęcie tworzenia witryny internetowej wraz z partnerem.

Po utworzeniu witryny internetowej partner przeprowadzi Cię przez proces publikowania tej witryny, aby umożliwić innym osobom dostęp do niej przy użyciu przyjaznego adresu URL zawierającego Twoją domenę niestandardową, na przykład: www.fourthcoffee.com.

Więcej informacji na temat opcji publicznej witryny internetowej w usłudze Office 365

Jeśli mam już publicznej witryny sieci Web w usłudze Office 365, możesz zachować ją? Tak, jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, która już zawiera publicznej witryny sieci Web, wystąpią żadne zmiany bezpośredniego. Jednak w ramach rozwoju usługi Office 365, bieżącego oferująca usługi SharePoint Online publicznej witryny sieci Web został wycofany 9 marca 2015 r. Jeśli masz już witrynę sieci Web, można użyć i zaktualizować witryny, przez co najmniej dwa lata po tej dacie przejścia. Ale przejść dalej, będzie konieczne planowanie przenoszenia do oferowania partnera lub innego dostawcy funkcji publicznej witryny sieci Web.

Jak nowe opcje witryny internetowej partnera wyglądają w porównaniu z opcją publicznej witryny internetowej usługi SharePoint Online? Istniejąca funkcja publicznej witryny internetowe usługi SharePoint Online została zaprojektowana dla klientów potrzebujących tylko podstawowej witryny w Internecie. Nowe rozwiązania zapewniają lepsze narzędzia i opcje potrzebne do udostępniania i obsługiwania bardziej kompleksowej prezentacji firmy w Internecie oraz do zarządzania nią.

Aby przenieść Moje bieżącej usługi SharePoint Online publicznej witryny sieci Web do jednej z witryn partnera, w jaki sposób który? Firma Microsoft udostępnia ogólne wskazówki, które mogą ułatwić przeniesienie zawartości witryny sieci Web do jednej z rozwiązań partnerów. Bardziej szczegółowe informacje o konfigurowaniu i dostosowywanie witryny sieci Web jest dostępna w artykułach Pomocy w witrynach partnera.

Czy ze skonfigurowaniem publicznej witryny internetowej u partnera wiążą się dodatkowe koszty? Witryny partnerów zapewniają dostęp do narzędzi i usług, które umożliwiają utworzenie witryny internetowej bardziej zaawansowanej niż publiczna witryna internetowa usługi SharePoint Online, a klientom usługi Office 365, którzy dotrą do witryn partnerów za pomocą linków w usłudze Office 365, oferowane są specjalne rabaty. Ten koszt nie jest zawarty w koszcie subskrypcji usługi Office 365 i mają zastosowanie określone postanowienia oraz szczegóły zależące od konkretnego partnera i rynku.

Czy mogę używać innych rozwiązań publicznej witryny internetowej z usługą Office 365? Witrynę internetową możesz skonfigurować za pomocą dowolnej usługi hostingu witryn internetowych. Nie musisz korzystać z usług partnerów wymienionych w usłudze Office 365. Jeśli jednak w celu skonfigurowania witryny przejdziesz do witryny partnera za pomocą linków w usłudze Office 365, możesz skorzystać z oferty z rabatem dostępnej tylko dla klientów usługi Office 365.

Korzystam z domeny niestandardowej w usłudze Office 365 w adresie witryny internetowej (URL) swojej publicznej witryny internetowej usługi SharePoint Online. Jak podczas tworzenia nowej witryny internetowej w witrynie partnera skonfigurować nową witrynę internetową, aby używać swojej domeny w adresie tej witryny? To zależy od tego, jak jest zarządzany system DNS dla tej domeny niestandardowej w usłudze Office 365: może być zarządzany u rejestratora domen (lub hosta DNS) albo przez usługę Office 365 (serwery nazw domeny są kierowane do serwerów nazw usługi Office 365).

Porada: Nie wiesz, jak jest zarządzany system DNS dla Twojej domeny w usłudze Office 365? Przejdź do pozycji Domeny > Zarządzaj domenami i wybierz nazwę domeny. Wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS i sprawdź zawartość w obszarze Zarządzanie systemem DNS.

 • Jeśli zarządzasz systemem DNS domeny u swojego hosta DNS, możesz zmienić rekordy domeny, które obecnie wskazują publiczną witrynę internetową usługi SharePoint Online, aby zamiast niej wskazywały bezpośrednio nową witrynę internetową. Pomoc dotyczącą tego, jak to zrobić, znajdziesz w witrynie internetowej partnera.

 • Jeśli systemem DNS domeny zarządza usługa Office 365, rekordy w usłudze Office 365 automatycznie zostaną tak zaktualizowane, aby wizyty pod Twoim adresem domeny były przekierowywane do nowej witryny internetowej.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat współdziałania partnerstwa dotyczącego publicznej witryny sieci Web z usługi Office 365? Szczegółowe informacje znajdują się w tym artykule.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×