Używanie programu Project 2010 z wcześniejszymi wersjami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Project 2010 umożliwia otwieranie i edytowanie projektów z wcześniejszych wersji programu Microsoft Project bez konieczności poprzednich wersji na komputerze. Można również zapisać plik Project 2010 kilka we wcześniejszych wersjach programu Project bez pobieranie i Instalowanie konwertera.

W tym artykule

Co się dzieje po otwarciu starszych wersji plików projektu w programie Project 2010

Co się dzieje po zapisaniu pliku programu Project 2007 w programie Project 2010

Co się dzieje po zapisaniu pliku programu Project 2010 do poprzedniej wersji

Na czym polega otwieranie plików wcześniejszych wersji programu Project w programie Project 2010

Kiedy używać Project 2010, aby otworzyć. Plików MPP z poprzednich wersji programu Project, programu Project z zmniejszonej funkcjonalności, i wyświetlanie Trybu zgodności w programie Project na pasku tytułu u góry okna aplikacji. W trybie zgodności można otwierać, edytować i zapisywać pliki programu Project 2000 – 2003 i Project 2007 do oryginalnych formatach, ale nie będzie mógł korzystać z nowych funkcji Project 2010. Projekt będzie nadal działać w trybie zgodności, aż do projektu możesz przekonwertować na format pliku Project 2010.

Jeśli Project 2010 działa w trybie zgodności, niektóre funkcje, które są nowością w Project 2010 będzie działać z zmniejszonej funkcjonalności.

Funkcja programu Project 2010

Zachowanie w trybie zgodności

Nieaktywne zadania   

Nie można dezaktywować zadań.

Zadania zaplanowane ręcznie   

Zadania nie mogą być planowane ręcznie. Mogą być planowane wyłącznie automatycznie.

Puste daty   

Ponieważ zadania bez dat są funkcją ręcznie planowanych zadań, wszystkie zadania muszą zawierać daty rozpoczęcia i zakończenia.

Początek strony

Na czym polega zapisywanie plików programu Project 2007 w programie Project 2010

Po przekonwertowaniu pliku Project 2007 do pliku Project 2010 projektu będzie działać z pełną funkcjonalność, a nie w trybie zgodności. Jednak projektu domyślne zachowanie w przypadku istniejących, jak i nowych zadań będą różnić się od nowe pliki, które zostały utworzone w Project 2010.

Funkcja programu Project 2007

Zachowanie po zapisaniu w programie Project 2010

Planowanie automatycznego   

Istniejące zadania są ustawiane jako zadania planowane automatycznie.

Tworzenie nowego zadania   

Domyślnie nowe zadania są planowane automatycznie. Mogą być planowane ręcznie, gdy zostaną utworzone.

Kolumna trybu zadań   

Kolumna Tryb zadania, która wskazuje, czy zadanie jest planowane ręcznie, czy automatycznie, nie jest wyświetlana. Można ją jednak dodać.

Projekty główne   

Pliki projektu głównego są wyświetlane wszystkie funkcje. Jednak nie można rozwinąć podprojektami, które są w projekcie głównym i które nie zostały przekonwertowane na Project 2010. Można rozwinąć podprojektów, z których są konwertowane na Project 2010.

Krzyżowe łączy projektu   

Nie można rozwinąć łącza między projektami z plików projektów, które nie zostały przekonwertowane na Project 2010 i są zawarte w pliku, który został przekonwertowany na Project 2010. Łącza między projektami, które są konwertowane na Project 2010 można rozwinąć.

Pliki puli zasobów   

Projekt, który został przekonwertowany na Project 2010 że przy użyciu puli zasobów współużytkowanych plik, którego nie można przekonwertować będzie Project 2010 nie mają dostęp do informacji o zasobie w pliku puli zasobów, chyba że plik puli zasobów jest konwertowane na Project 2010.

Pola zmienia się w formułach   

Użycie pola w obrębie formuły do tworzenia niestandardowych pól w Project 2007, niektóre pola zostanie automatycznie zmieniona na ich Project 2010 równoważne. Zmiany następujące pola:

 • Pole Rozpoczęcie zmienia się w pole Rozpoczęcie według harmonogramu.

 • Pole Czas trwania zmienia się w pole Czas trwania według harmonogramu.

 • Pole Zakończenie zmienia się w pole Zakończenie według harmonogramu.

 • Pole Rozpoczęcie według planu bazowego zmienia się w pole Szacowane rozpoczęcie według planu bazowego.

 • Pole Czas trwania według planu bazowego zmienia się w pole Szacowany czas trwania według planu bazowego.

 • Pole Zakończenie według planu bazowego zmienia się w pole Szacowane zakończenie według planu bazowego.

Początek strony

Na czym polega zapisywanie plików programu Project 2010 jako plików wcześniejszych wersji programu

Po zapisaniu pliku Project 2010 do wcześniejszej wersji programu Project zmieni się niektóre ustawienia zadania. Wcześniejszej wersji programu Project więcej zmian mają ustawienia zadania.

Funkcja

Zachowanie po zapisaniu jako pliku wcześniejszej wersji programu

Program Project 2007   

 • Ręcznie planowane zadania     Ręcznie planowane zadania są ustawiane jako zadania planowane automatycznie.

 • Nieaktywne zadania     Nieaktywne zadania są usuwane.

 • Przekreślenie czcionki     Przekreślenie czcionki zostanie usunięty. Zadanie nie zostanie usunięty.

 • Efekty kolorów     W przypadku stylów pasków, wskaźników i innych efektów graficznych kolory 32-bitowe są zamieniane na najbliższe z 16 typów kolorów.

 • Zadania sumaryczne    Zadania sumaryczne, które są planowane ręcznie są ustawione na zadania punktu kontrolnego w Project 2007.

Project 2000 – 2003   

Następujące funkcje dodatkowe ze Project 2007 są usuwane po zapisaniu pliku Project 2010 Project 2000 – 2003:

 • Informacje o budżecie     Informacje zawarte w polach budżetu zostaną utracone.

 • Zasoby kosztowe     Informacje zawarte w polach kosztów zasobów można zmieniać, ponieważ zasoby kosztowe są konwertowane na zasobów materiałowych. Informacje zawarte w innych pól Koszt nie zostaną utracone.

 • Formatowanie tła komórek     Komórki arkuszy, do których zastosowano formatowanie tła, utracą to formatowanie. Informacje w tych polach nie zostaną utracone.

 • Właściciel przydziału     Informacje zawarte w nowych polach właścicieli przydziałów zostaną utracone.

 • Wyjątki kalendarza     Nowe wyjątki dodane do funkcji kalendarza projektu i kalendarza zasobu (na przykład wyjątki miesięczne, wyjątki roczne i wyjątki o dowolnych datach) zostaną utracone.

 • Nowych pól i pól niestandardowych     Informacje w polach nowego do Project 2007 lub formuł Polegaj na nowe pola, zostaną utracone. Nowe opcje, które są ustawione na polach niestandardowych, które zostały utworzone w Project 2007 są tracone, takie jak nowe ustawienie rozwijania szczegółów w obliczeniach wiersze przydziałów. Wartości pól niestandardowych przydziału zadania także zostaną utracone.

 • Pola niestandardowe przedsiębiorstwa     Wszelkie niestandardowe pola organizacji utworzonych w Project 2007 zostają utracone.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×