Używanie programu PowerPoint z plikami PDF

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieje kilka zastosowań plików w formacie PDF (Portable Document) tego PowerPoint 2013 i nowsze wersje pomocy technicznej i, które nie są. Oto omówienie rodzaje co można zrobić za pomocą plików PDF w PowerPoint.

Czy można importować zawartość w formacie PDF do prezentacji programu PowerPoint?

Tak, możesz to zrobić. Programu Adobe Reader i niektóre czytniki PDF umożliwiają wybieranie, kopiowanie i wklejanie tekstu oraz obrazów umieść je do prezentacji.

Można także wstawić plik w formacie PDF do pliku PowerPoint jako obiekt. Można zmieniać jego rozmiar, ale nie będzie można go edytować po wstawieniu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pliku PDF do pliku pakietu Office.

Czy w programie PowerPoint można utworzyć plik PDF?

Prezentacja PowerPoint zostanie zapisana jako plik PDF. Aby uzyskać instrukcje zobacz Zapisywanie w formacie PDF.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Edytowanie lub modyfikowanie pliku PDF.

Aby zapisać prezentację PowerPoint jako plik PDF z ułatwieniami dostępu, oznakowane, zobacz Tworzenie plików PDF z ułatwieniami dostępu.

Czy można umieścić łącze do pliku PDF w prezentacji?

Wartość Tak. Aby utworzyć łącze do pliku PDF w prezentacji PowerPoint, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz tekst lub obiekt, który ma posłużyć jako łącze do pliku PDF.

  2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij pozycję Hiperłącze.

  3. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza w obszarze Połącz z kliknij pozycję Istniejący plik lub strona sieci Web.

  4. Zaznacz plik PDF, z którym chcesz połączyć prezentację, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Zweryfikuj łącze.

Aby uruchomić prezentację, aby upewnić się, że hiperłącze działa poprawnie, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Uruchamianie pokazu slajdów kliknij przycisk Od początku lub naciśnij klawisz F5.

  2. Kliknij utworzone hiperłącze do pliku PDF.

Ważne: Aby zapewnić poprawne działanie hiperłączy, należy przechowywać wszystkie pliki, do których łącza umieszczono w prezentacji, w tym samym folderze, w którym znajduje się prezentacja.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×