Przejdź do głównej zawartości

Używanie operatorów obliczeń w formułach programu Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Operatory Określ typ obliczeń, którą chcesz wykonać na elementów formuły. Program Excel występuje zasady matematycznych w celu obliczenia, czyli nawiasy, wykładnikami, mnożenie i dzieleniei Dodawanie i odejmowanielub akronim PEMDAS (zobacz usprawiedliwienia Moje drogi Ciocia Zosi) . Używanie nawiasów umożliwia zmianę tej kolejności obliczeń.

Typy operatorów. Istnieją cztery typy operatorów obliczeniowych: arytmetyczne, porównania, łączenia tekstów i odwołania.

 • Operatory arytmetyczne

  Wymienione niżej operatory arytmetyczne służą do wykonywania podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie, łączenie liczb i obliczanie wyników liczbowych.

  Operator arytmetyczny

  Znaczenie

  Przykład

  + (znak plus)

  Dodawanie

  =3+3

  – (znak minus)

  Odejmowanie
  Negacja

  = 3 – 3
  = -3

  * (gwiazdka)

  Mnożenie

  =3*3

  / (ukośnik)

  Dzielenie

  =3/3

  % (znak procentu)

  Procent

  30%

  ^ (daszek)

  Potęgowanie

  =3^3

 • Operatory porównania

  Do porównywania dwóch wartości służą następujące operatory. Wynik porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów jest wartością logiczną PRAWDA albo FAŁSZ.

  Operator porównania

  Znaczenie

  Przykład

  = (znak równości)

  Równa się

  =A1=B1

  > (znak większości)

  Większe niż

  =A1>B1

  < (znak mniejszości)

  Mniejsze niż

  =A1<B1

  >= (znak większe lub równe)

  Większe lub równe

  =A1>=B1

  <= (znak mniejsze lub równe)

  Mniejsze lub równe

  =A1<=B1

  <> (znak nierówności)

  Różne

  =A1<>B1

 • Operator łączenia tekstów

  Operator & (handlowe „i”) służy do łączenia ciągów tekstowych w celu utworzenia jednego tekstu.

  Operator tekstowy

  Znaczenie

  Przykład

  & (handlowe „i”)

  Łączy dwie wartości w celu utworzenia jednej ciągłej wartości tekstowej

  = "North" & "wind" daje "Northwind".
  Gdzie A1 zawiera "Nazwisko" a B1 zawiera "Imię" = A1 & "," & B1 powoduje "Nazwisko, imię".

 • Operatory odwołania

  Zakresy komórek do obliczeń można połączyć za pomocą następujących operatorów.

  Operator odwołania

  Znaczenie

  Przykład

  : (dwukropek)

  Operator zakresu, który tworzy jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami (włącznie z tymi odwołaniami).

  B5:B15

  ; (średnik)

  Operator składania, który łączy wiele odwołań w jedno odwołanie

  =SUMA(B5:B15;D5:D15)

  (spacja)

  Operator przecięcia, który tworzy jedno odwołanie do komórek wspólnych dla dwóch odwołań

  B7:D7 C6:C8

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office