Używanie opcji Zapisz jako w menu Plik

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zapisz jako umożliwia zapisanie kopii bieżącego pliku, nad którym pracujesz, pod inną nazwą lub w innej lokalizacji.

Uwaga: Jeśli plik jest przechowywany na OneDrive lub SharePoint polecenie może być wywoływana Zapisz kopię, ale działa tak samo.

Opcje zapisywania jako widoczne po kliknięciu pozycji Ten komputer.

Aby zapisać plik w chmurze, wybierz jedną z lokalizacji konta pozwalają uzyskać dostęp do, zaloguj się w razie potrzeby, a następnie zapisz plik.

Aby zapisać plik na komputerze, wybierz Ten komputer, wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik lub wybierz pozycję Przeglądaj, aby znaleźć lokalizację za pomocą okna dialogowego Otwieranie.

Porady

  • Aby dodać nową lokalizację, takich jak OneDrive lub SharePoint, kliknij przycisk Dodaj miejsce.

  • Zmień liczbę wyświetlanych ostatnio używanych folderów, klikając pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane. W obszarze Wyświetlanie ustaw liczbę, która ma być wyświetlana, w polu Pokaż tę liczbę odpiętych ostatnio używanych folderów. Jeśli jest folder, który ma być zawsze widoczny na liście Ostatnio używane foldery, najedź wskaźnikiem myszy na folder na liście, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Przypnij do listy.

  • Jeśli chcesz otworzyć lub zapisać plik w katalogu głównym dysku z systemem Windows (tj. C:\), najpierw musisz uruchomić aplikację pakietu Office jako administrator.

  • Jeśli przyzwyczajono się do korzystania z okna dialogowego Zapisywanie jako z wcześniejszych wersji pakietu Office, możesz wrócić do używania go. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zapisywanie, a następnie zaznacz pole Nie pokazuj widoku Backstage podczas otwierania lub zapisywania plików. To ustawienie jest stosowane do wszystkich programów pakietu Office. Jeśli chcesz użyć okna dialogowego Zapisywanie jako bez wprowadzania tego ustawienia we wszystkich programach pakietu Office, po prostu naciśnij klawisz F12 zamiast klawiszy Ctrl+S podczas zapisywania pliku.

  • Ustawienie w pozycji Plik > Opcje > Zapisz > Domyślna lokalizacja pliku lokalnego jest domyślne wyłącznie dla plików lokalnych na komputerze. Żadne inne lokalizacje nie mają ustawienia domyślnego. Musisz wybrać miejsce za każdym razem przy użyciu opcji Zapisz jako.

Zobacz też

Zapisywanie pliku

Zapisywanie w formacie PDF

Co to jest Autozapis?

Zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku

Dostosowywanie listy ostatnio używanych plików

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×