Używanie nowoczesnego uwierzytelniania usługi Office 365 z klientami pakietu Office

Nowoczesne uwierzytelnianie udostępnia logowanie oparte na bibliotece uwierzytelniania usługi Active Directory (ADAL, Active Directory Authentication Library) w aplikacjach klienckich pakietu Office na różnych platformach. Dzięki temu dostępne są funkcje logowania takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), usługi dostawców tożsamości innych firm oparte na protokole SAML z aplikacjami klienckimi pakietu Office, karty inteligentne i uwierzytelnianie oparte na certyfikatach, a w programie Outlook nie trzeba używać protokołu uwierzytelniania podstawowego.

W tym temacie:

Wymagania wstępne

Trzeba mieć zainstalowane poniższe oprogramowanie (w wersji pliku podanej na liście lub nowszej):

Wymagania dotyczące oprogramowania

Aby używać nowoczesnego uwierzytelniania z aplikacjami klienckimi pakietu Office 2013, musisz mieć zainstalowane poniższe oprogramowanie (w wersji podanej na liście lub nowszej), w zależności od używanego rodzaju instalacji: szybkiej instalacji lub instalacji opartej na instalatorze MSI.

Aby ustalić, czy Twoja instalacja pakietu Office jest instalacją szybką, czy opartą na instalatorze MSI:

  1. Uruchom program Outlook 2013.

  2. W menu Plik wybierz pozycję Konto pakietu Office.

  3. W przypadku szybkich instalacji programu Outlook 2013 jest wyświetlany element Opcje aktualizacji. W przypadku instalacji opartych na instalatorze MSI element Opcje aktualizacji nie jest wyświetlany.

    Grafika pokazująca, jak stwierdzić, czy instalacja pakietu Office 2013 jest oparta na technologii Szybka instalacja, czy na instalatorze MSI

Szybkie instalacje

W przypadku szybkich instalacji musisz mieć zainstalowane poniższe oprogramowanie w wersji pliku podanej na liście lub nowszej. Jeśli wersja Twojego pliku nie jest taka sama jak wersja pliku na liście (lub wyższa), zaktualizuj ją, wykonując poniższe czynności.

Nazwa pliku

Ścieżka instalacji na komputerze

Wersja pliku

MSO.DLL

C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonx86\Microsoft Shared\OFFICE15\MSO.DLL

15.0.4753.1001

CSI.DLL

CSI.DLL C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\csi.dll

15.0.4753.1000

Groove.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\GROOVE.exe

15.0.4763.1000

Outlook.exe

C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\OUTLOOK.exe

15.0.4753.1002

ADAL.DLL

C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonx86\Microsoft Shared\OFFICE15\ADAL.DLL

1.0.2016.624

Iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer

różne

Instalacje oparte na instalatorze MSI

W przypadku instalacji opartych na instalatorze MSI musisz mieć zainstalowane poniższe oprogramowanie w wersji pliku podanej na liście lub nowszej. Jeśli wersja Twojego pliku nie jest taka sama jak wersja pliku na liście (lub wyższa), zaktualizuj ją, korzystając z linku w kolumnie zawierającej artykuły bazy wiedzy na temat aktualizacji.

Nazwa pliku

Ścieżka instalacji na komputerze

Gdzie uzyskać aktualizację

Wersja

MSO.DLL

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSO.DLL

KB3085480

15.0.4753.1001

CSI.DLL

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Csi.dll

KB3085504

15.0.4753.1000

Groove.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVE.EXE

KB3085509

15.0.4763.1000

Outlook.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OUTLOOK.EXE

KB3085495

15.0.4753.1002

ADAL.DLL

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\ADAL.DLL

KB3055000

1.0.2016.624

Iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer

MS14-052

Nie dotyczy

Wprowadzenie do nowoczesnego uwierzytelniania

Aby włączyć nowoczesne uwierzytelnianie usługi Office 365, zobacz następujące artykuły w zależności od Twojej sytuacji:

Aby uzyskać informacje, w jaki sposób nowoczesne uwierzytelnianie jest używane w pakietach Office 2013 i Office 2016, zobacz Jak działa nowoczesne uwierzytelnianie pakietów Office 2013 i Office 2016.

Włączanie uwierzytelniania wieloskładnikowego

Aby uzyskać informacje o uwierzytelnianiu wieloskładnikowym (MFA), zobacz Planowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego we wdrożeniach usługi Office 365, a w celu jego konfiguracji zobacz Konfigurowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego usługi Office 365.

Aby pomóc użytkownikom nauczyć się, jak z niego korzystać, zobacz Logowanie się w usłudze Office 365 przy użyciu drugiej metody weryfikacji.

Dostępność nowoczesnego uwierzytelniania dla różnych systemów operacyjnych

Nowoczesne uwierzytelnianie używa standardów OAuth 2.0 i jest obsługiwane na wielu platformach, w tym w systemach OSX, iOS, Android i Windows. Zobacz macierz obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje. Ta macierz jest często aktualizowana.

Nowoczesne uwierzytelnianie za pomocą dostawców tożsamości innych firm

Każdy dostawca tożsamości innego producenta, który znajduje się na liście tutaj, kwalifikuje się do korzystania z nowoczesnego uwierzytelniania. Możesz także sprawdzić stan łączności dostawcy tożsamości za pomocą narzędzia do testowania łączności. Narzędzie to można pobrać na stronie testconnectivity.microsoft.com, wybierając pozycję Zainstaluj teraz w dolnej części strony.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×