Używanie niestandardowych pasków narzędzi i ustawień uruchamiania w starszych wersjach programu Access

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli utworzono niestandardowych paskach narzędzi i menu w starszych wersjach pakietu Microsoft Office Access, w tym artykule opisano sposób zachowanie tych ustawień podczas otwierania w Microsoft Access 2010.

W tym artykule

Opis zachowania wcześniejszych wersji baz danych w programie Access 2010

Otwieranie starszych wersji bazy danych zawierającej niestandardowe paski narzędzi

Ustawianie programu Access 2010, aby użyć tylko niestandardowych pasków menu

Jak starsze wersje baz danych działają w programie Access 2010

Jeśli starszej wersji bazy danych programu Access (plik mdb) zawiera niestandardowe paski narzędzi, niestandardowe paski menu lub niestandardowe zachowania uruchamiania, możesz zachować opcje po otwarciu bazy danych w programie Access 2010 lub podczas konwertowania starszych bazy danych do bazy danych programu Access 2010 (plik accdb lub ACCDE). Na przykład jeśli wyłączono wbudowane paski narzędzi i zastąpić domyślny pasek menu w bazie danych utworzone w programie Access 2003, to zachowanie pozostanie na miejscu podczas otwierania bazy danych w programie Access 2010, jeśli nie zostały zmienione przy użyciu starszej wersji programu Access.

Można ukryć Wstążkę, podczas otwierania starsze pliki (mdb, MDE i mda) w programie Access 2010 lub można zdefiniować różne zachowania dla starszych wersji plików przy użyciu opcji dostępu do Dostosowywanie zachowania Wstążki i paska narzędzi. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych ze scentralizowanej lokalizacji.

Jeśli otwarto bazę danych poprzedniej wersji programu Access i wybrano opcję wyświetlania wstążki, niestandardowe paski narzędzi zostaną wyświetlone jako grupy na karcie Dodatki. Każda grupa na tej karcie odpowiada niestandardowemu paskowi narzędzi i używa nazwy przypisanej do oryginalnego paska narzędzi. Aby paski narzędzi były wyświetlane na karcie, muszą być widoczne w bazie danych starszej wersji.

Uwaga: Aby obejść niestandardowe zachowania uruchamiania, należy podczas otwierania bazy danych nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT.

Początek strony

Otwieranie starszej wersji bazy danych zawierającej niestandardowe paski narzędzi

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

 2. Wybierz plik bazy danych (plik mdb lub mde), a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  W programie Access 2010 zostanie otwarta starsza wersja bazy danych, a obiekty bazy danych pojawią się w okienku nawigacji. Jeśli ustawiono wyświetlanie formularza, panelu przełączania lub innego obiektu podczas uruchamiania, ten obiekt także zostanie wyświetlony w okienku nawigacji. Jeśli utworzono niestandardowe paski narzędzi lub paski menu, zostaną one wyświetlone na karcie Dodatki jako jedna lub więcej grup. Każda grupa używa nazwy oryginalnie przypisanej do niestandardowego paska narzędzi lub paska menu.

  Uwaga: Jeśli karta Dodatki nie jest widoczna, kliknij kartę Plik, następnie kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki. Upewnij się, że w obszarze Dostosowywanie Wstążki została zaznaczona opcja Dodatki.

 3. Kliknij kartę Dodatki.

  Niestandardowe paski narzędzi są wyświetlane jako jedna lub więcej grup i można ich używać, gdy jest to wymagane. Jeśli na przykład niestandardowy pasek narzędzi zawiera polecenie Drukuj relacje, w programie Access to polecenie jest włączane dopiero po wyświetleniu relacji dla bazy danych.

Początek strony

Konfigurowanie programu Access 2010 w celu używania wyłącznie niestandardowych pasków menu

 1. Otwórz bazę danych poprzedniej wersji programu Access w programie Access 2010.

 2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij przycisk Bieżąca baza danych.

 4. W obszarze Opcje wstążki i paska narzędzi wyczyść opcję Zezwalaj na pełne menu, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×