Używanie kwerendy jako źródła rekordów dla formularza lub raportu

Za pomocą kwerendy można dostarczać dane do formularza lub raportu. Można to robić przy użyciu kreatora oraz ręcznie przez ustawienie właściwości Źródło rekordów formularza lub raportu. W tym artykule pokazano, w jaki sposób użyć kwerendy jako źródła rekordów dla formularza lub raportu.

W tym artykule

Wprowadzenie

Używanie kwerendy jako źródła rekordów dla formularza

Używanie kwerendy jako źródła rekordów dla raportu

Wprowadzenie

Często sama tabela nie może dostarczyć danych, które są potrzebne do skonstruowania określonego formularza lub raportu. Czasami użytkownik chce użyć danych z więcej niż jednej tabeli, podsumować dane z jednej tabeli lub użyć danych tylko z jednej tabeli, ale przy użyciu relacji, jaką tabela ma z inną tabelą — w celu określenia, które rekordy należą do zestaw rekordów.

W takich przypadkach można skonstruować kwerendę w taki sposób, aby pobierała dokładnie te dane, z którymi chce pracować użytkownik, a następnie użyć tej kwerendy jako źródła rekordów dla formularza lub raportu. Istnieje kilka metod, których można użyć w tym celu. W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób użyć każdej z tych metod, zarówno w przypadku formularzy, jak i raportów.

W tym artykule nie objaśniono wszystkich kroków, które należy wykonać w celu utworzenia formularza lub raportu.

Początek strony

Używanie kwerendy jako źródła rekordów dla formularza

Istnieją trzy podstawowe sposoby używania kwerendy jako źródła rekordów formularza.

Tworzenie formularza za pomocą Kreatora formularzy

W kreatorze na jego pierwszej stronie określ kwerendę, której chcesz użyć. Kwerenda musi już istnieć.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij przycisk Więcej formularzy, a następnie kliknij polecenie Kreator formularzy Obraz przycisku .

  Zostanie uruchomiony Kreator formularzy.

 2. W polu kombi Tabele/kwerendy kliknij nazwę kwerendy, której chcesz użyć jako źródła rekordów formularza.

 3. W polu listy Dostępne pola kliknij dwukrotnie każde pole, którego chcesz użyć.

  Po dwukrotnym kliknięciu pola jest ono dodawane do pola listy Zaznaczone pola.

 4. Po zakończeniu dodawania pól kliknij przycisk Dalej.

Ustawianie właściwości Źródło rekordów dla kwerendy w widoku Projekt formularza

Użytkownik tworzy formularz w widoku Projekt i ustawia właściwość Źródło rekordu tego formularza w celu określenia istniejącej kwerendy, której chce użyć.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij przycisk Projekt formularza.

  Uwaga: Jeżeli zamiast przycisku Projekt formularza jest widoczny przycisk Formularz prosty, kliknij strzałkę obok przycisku Formularz prosty, a następnie kliknij polecenie Projekt formularza.

 2. Jeśli arkusz właściwości formularza nie jest jeszcze otwarty, naciśnij klawisz F4, aby go otworzyć.

 3. W arkuszu właściwości formularza na karcie Dane kliknij pole właściwości Źródło rekordów.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zacznij wpisywać nazwę kwerendy, której chcesz użyć jako źródła rekordów formularza.

   Program Access automatycznie wypełni nazwę obiektu podczas wpisywania.

  • Kliknij strzałkę w dół, a następnie wybierz kwerendę, której chcesz użyć, z wyświetlonej rozwijanej listy.

Tworzenie nowej kwerendy za pomocą przycisku Konstruuj w widoku Projekt formularza

Użytkownik tworzy formularz w widoku Projekt i używa przycisku Konstruuj Builder button w polu właściwości Źródło rekordów formularza w celu zastosowania nowej kwerendy jako źródła rekordów formularza.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij przycisk Projekt formularza.

  Uwaga: Jeżeli zamiast przycisku Projekt formularza jest widoczny przycisk Formularz prosty, kliknij strzałkę obok przycisku Formularz prosty, a następnie kliknij polecenie Projekt formularza.

 2. Jeśli arkusz właściwości formularza nie jest jeszcze otwarty, naciśnij klawisz F4, aby go otworzyć.

 3. W arkuszu właściwości formularza na karcie Dane kliknij pole właściwości Źródło rekordów.

 4. Kliknij przycisk Builder button .

  Nowa kwerenda zostanie otwarta w widoku Projekt.

 5. Zaprojektuj kwerendę, a następnie zapisz i zamknij ją.

Początek strony

Używanie kwerendy jako źródła rekordów dla raportu

Istnieją trzy podstawowe sposoby używania kwerendy jako źródła rekordów raportu.

Tworzenie raportu przy użyciu Kreatora raportów

Na pierwszej stronie kreatora użytkownik określa kwerendę, której chce użyć. Kwerenda musi już istnieć.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Raporty kliknij przycisk Kreator raportów.

  Zostanie uruchomiony Kreator raportów.

 2. W polu kombi Tabele/kwerendy kliknij nazwę kwerendy, której chcesz użyć jako źródła rekordów raportu.

 3. W polu listy Dostępne pola kliknij dwukrotnie każde pole, którego chcesz użyć.

  Po dwukrotnym kliknięciu pola jest ono dodawane do listy Zaznaczone pola.

Ustawianie właściwości Źródło rekordów dla kwerendy w widoku Projekt raportu

Użytkownik tworzy raport w widoku Projekt i ustawia właściwość Źródło rekordu raportu w celu określenia istniejącej kwerendy, której chce użyć.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Raporty kliknij przycisk Projekt raportu.

  Uwaga: Jeżeli zamiast przycisku Projekt raportu jest widoczny przycisk Raport prosty, kliknij strzałkę obok przycisku Raport prosty, a następnie kliknij polecenie Projekt raportu.

 2. Jeśli arkusz właściwości raportu nie jest jeszcze otwarty, naciśnij klawisz F4, aby go otworzyć.

 3. W arkuszu właściwości raportu na karcie Dane kliknij pole właściwości Źródło rekordów.

  Uwaga: Jeżeli pole właściwości Źródło rekordów jest niewidoczne, należy upewnić się, że są wyświetlane właściwości dla samego raportu zamiast właściwości dla określonego formantu, który znajduje się w raporcie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zacznij wpisywać nazwę kwerendy, której chcesz użyć jako źródła rekordów raportu.

   Program Access automatycznie wypełni nazwę obiektu podczas wpisywania.

  • Kliknij strzałkę w dół, a następnie wybierz kwerendę, której chcesz użyć, z wyświetlonej rozwijanej listy.

Tworzenie nowej kwerendy za pomocą przycisku Konstruuj w widoku Projekt raportu

Użytkownik tworzy raport w widoku Projekt i używa przycisku Konstruuj Builder button w polu właściwości Źródło rekordów raportu w celu zastosowania nowej kwerendy jako źródła rekordów raportu.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Raporty kliknij przycisk Projekt raportu.

  Uwaga: Jeżeli zamiast przyciskuProjekt raportu jest widoczny przycisk Raport prosty, kliknij strzałkę obok przycisku Raport prosty, a następnie kliknij polecenie Projekt raportu.

 2. Jeśli arkusz właściwości raportu nie jest jeszcze otwarty, naciśnij klawisz F4, aby go otworzyć.

 3. W arkuszu właściwości raportu na karcie Dane kliknij pole właściwości Źródło rekordów.

 4. Kliknij przycisk Builder button . Nowa kwerenda zostanie otwarta w widoku Projekt.

 5. Zaprojektuj kwerendę, a następnie zapisz i zamknij ją.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×