Używanie kwerendy jako źródła rekordów dla formularza lub raportu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą kwerendy można dostarczać dane do formularza lub raportu. Podczas tworzenia formularza lub raportu lub istniejącego formularza lub raportu można zmienić przez ustawienie jego właściwości źródło rekordów, można użyć kwerendy. Po ustawieniu właściwości źródło rekordów można określić istniejącej kwerendy lub utworzyć nowe zapytanie, aby użyć.

Jeśli używasz kwerendy jako źródła rekordów, nie można edytować danych. Przed użyciem kwerendy jako źródła rekordów, należy rozważyć, czy chcesz edytować dane.

W tym artykule wyjaśniono, jak ustawić właściwość Źródło rekordów dla istniejącego formularza lub raportu, a zawiera informacje na temat po możesz i nie można edytować danych kwerendy.

W tym artykule wyjaśniono, jak utworzyć formularza lub raportu. Aby uzyskać pomoc przy tworzeniu formularzy i raportów zobacz artykuły Przewodnik tworzenia formularza i Tworzenie prostego raportu.

W tym artykule

Użyć istniejącej kwerendy jako źródła rekordów dla formularza lub raportu

Tworzenie kwerendy jako źródła rekordów dla formularza lub raportu

Edytowanie danych w kwerendzie

Użyć istniejącej kwerendy jako źródła rekordów dla formularza lub raportu

W widoku projektu ustaw właściwość Źródło rekordów do istniejącej kwerendy, której chcesz użyć.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu.

  Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze otwarty, naciśnij klawisz F4, aby go otworzyć.

 2. W arkuszu właściwości na karcie dane kliknij pole właściwości Źródło rekordów.

  Właściwość Źródło rekordów na karcie Dane.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zacznij wpisywać nazwę kwerendy, której chcesz użyć.

   Program Access automatycznie wypełni nazwę obiektu podczas pisania.

   - lub -

  • Kliknij strzałkę, a następnie wybierz kwerendę, która ma być używany.

Początek strony

Tworzenie kwerendy jako źródła rekordów dla formularza lub raportu

W widoku projektu za pomocą przycisk Konstruuj ( Przycisk Konstruktor ) w polu właściwości Źródło rekordów do tworzenia nowego zapytania, aby użyć jako źródła rekordów.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu.

  Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze otwarty, naciśnij klawisz F4, aby go otworzyć.

 2. W arkuszu właściwości na karcie dane kliknij pole właściwości Źródło rekordów.

 3. Kliknij pozycję Przycisk Konstruktor .

  Przycisk Konstruuj w arkuszu właściwości.

  Nowa kwerenda zostanie otwarta w widoku projektu.

 4. Projektu kwerendy, a następnie zapisz i zamknij go.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą projektowania kwerendy zobacz artykuł Tworzenie prostej kwerendy wybierającej.

Początek strony

Edytowanie danych w kwerendzie

Jedną z głównych powodów, że używasz formularzy ma wprowadzać i edytować dane. Niektóre kwerendy nie obsługują edytowanie danych. Przed użyciem kwerendy jako źródła rekordów dla formularza, należy rozważyć, czy można edytować dane kwerendy.

Kiedy można edytować dane w kwerendzie?

Można edytować dane w kwerendzie, jeśli:

 • Kwerenda jest oparta na tylko jedną tabelę.

 • Kwerenda jest oparty na dwóch tabel przy użyciu relacja jeden-do-jednego między nimi.

 • Właściwość RecordsetType formularza jest ustawiona na dynamiczny (Niespójne aktualizacje), a żaden z warunków w następnej sekcji dotyczy.

Uwaga: Nawet wtedy, gdy będzie można edytować danych w kwerendzie, niektóre pola mogą być niedostępne do edycji. Takich przypadkach znajdują się w następnej sekcji.

Jeśli nie można edytować dane w kwerendzie?

Nie można edytować dane w kwerendzie po:

 • Kwerenda jest zapytanie krzyżowe.

 • Kwerenda jest zapytanie specyficzne dla języka SQL.

 • Pole, które próbujesz edytować jest pole obliczeniowe. W tym przypadku można edytować dane z innych pól w kwerendzie.

 • Kwerenda zawiera klauzulę GROUP BY.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×