Używanie kryterium LUB w celu tworzenia zapytania z alternatywnymi warunkami lub wieloma warunkami

Używanie kryterium LUB w celu tworzenia zapytania z alternatywnymi warunkami lub wieloma warunkami

Aby informacje były wyświetlane po spełnieniu co najmniej dwóch alternatywnych kryteriów, użyj wierszy kryteriów LUB w siatce projektu zapytania programu Access.

Jeśli chcesz odświeżyć swoją wiedzę, zobacz stosowanie kryteriów do zapytania.

Na przykład przedsiębiorstwo ma klientów w kilku różnych krajach, ale prowadzi akcję promocyjną jedynie we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Możesz uzyskać listę klientów w tych trzech krajach, używając wiersza kryteriów LUB w następujący sposób:

Używanie kryteriów LUB w projektancie oraz wynik

  1. Otwórz tabelę, której chcesz użyć jako źródła zapytania, i na karcie Tworzenie kliknij pozycję Projekt zapytania.

  2. Zaznacz tabelę w oknie Projektant zapytań i kliknij dwukrotnie pola, które mają być wyświetlane w wynikach zapytania.

  3. Dodaj pierwsze kryterium w wierszu Kryteria.

    Uwaga:  Użyj odpowiedniej kolumny. W tym przykładzie użyto kolumny Kraj/Region, ale jeśli chcesz znaleźć określone nazwiska, dodaj kryteria w polu Nazwisko.

  4. Dodaj alternatywne kryteria w wierszu lub, a jeśli jest ich więcej niż jedno, skorzystaj z wierszy znajdujących się poniżej i kliknij pozycję Uruchom.

  5. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać zapytanie.

Inny przykład użycia kryteriów LUB:    Znajdź pracowników, którzy pracują w oddziale w Chicago lub pracowników, którzy mają urodziny określonego dnia:

Alternatywne kryteria

1. Kryterium Miasto jest określone w wierszu Kryteria.

2. Kryterium DataUrodzenia jest określone w wierszu lub.

Kryteria określone w wierszach Kryteria i lub są ze sobą połączone za pomocą operatora OR, tak jak przedstawiono poniżej:

Miasto = "Chicago" OR DataUrodzenia < DateAdd("rrrr"; -40; Date())

Można określić więcej kryteriów alternatywnych przy użyciu pustych wierszy znajdujących się poniżej wiersza lub.

Porada:  Jeśli kryterium jest kryterium tymczasowym lub ulega częstym zmianom, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtru wyników zapytania.

Używanie kryteriów LUB w rożnych polach

Na poniższym obrazie przedstawiono sposób użycia wiersza kryteriów LUB w celu zastosowania alternatywnych kryteriów w różnych polach, na przykład w celu znalezienia firm, których klienci mieszkają we Francji lub Londynie.

Zapytanie obejmujące kryteria pobrane z różnych pól, w którym musi być spełniony co najmniej jeden warunek

Porada:  Jeśli używasz kryterium, które jest jednocześnie słowem kluczowym, ujmij je w cudzysłowy podwójne. Na przykład OR i IN są operatorami logicznymi, ale również skrótami nazw stanów Oregon i Indiana, dlatego należy wprowadzać je w następujący sposób: ""OR"".

Jeśli pola kryteriów nie ulegają zmianie, ale często zmieniają się używane wartości, możesz utworzyć zapytanie parametryczne.

Zapoznaj się z tymi przykładami kryteriów zapytania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×