Używanie konta w programie SharePoint Workspace 2010 na innym komputerze

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Swoje konto można dodać na innych komputerach i synchronizować między nimi obszary robocze programu Groove. Z przyczyn praktycznych zalecamy, aby nie dodawać konta na więcej niż pięciu komputerach.

Uwaga: Administrator mógł też ustawić zasady konta, które uniemożliwiają dodawanie go na innych komputerach. Ponadto obszary robocze programu SharePoint nie są synchronizowane między wieloma komputerami, na których masz konto.

Aby dodać swoje konto na innym komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Zapisz plik konta i udostępnij go do użytku na innych komputerach.

  Aby udostępnić plik konta na innym komputerze, należy wysłać ten plik do siebie jako plik załącznika lub zapisać go na dysku sieciowym, do którego ma się dostęp.

 2. Na innym komputerze uruchom Kreatora konfiguracji konta i wybierz zapisany plik konta.

Zapisywanie pliku konta

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij pozycję Preferencje konta.

 2. W oknie dialogowym Preferencje kliknij kartę Konto.

 3. Kliknij pozycję Zapisz, aby otworzyć okno Zapisywanie konta jako.

 4. Wybierz lokalizację do zapisania pliku konta, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Program SharePoint Workspace wyświetli monit o wprowadzenie hasła na potrzeby zabezpieczeń. To hasło będzie niezbędne podczas dodawania konta na innym komputerze.

 5. Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.

Dodawanie konta na innym komputerze

Po zapisaniu pliku konta i udostępnieniu go na innym komputerze można dodać konto na tym komputerze za pomocą Kreatora konfiguracji konta.

 1. Instalowanie i uruchamianie programu SharePoint Workspace.

 2. W Kreatorze konfiguracji konta kliknij pozycję Użyj istniejącego konta.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, zaznacz zapisany plik konta w miejscu, w którym jest przechowywany na dysku, i kliknij przycisk Otwórz.

 4. Wprowadź hasło ustawione podczas zapisywania pliku konta i kliknij przycisk OK.

Należy otworzyć Pasek uruchamiania. Można przejść do pobierania danych obszaru roboczego.

W zależności od instalacji programu SharePoint Workspace może zostać wyświetlony monit o zresetowanie konta przed dodaniem go na komputerze. Jeśli taki monit zostanie wyświetlony, na adres e-mail ustawiony dla konta podczas jego tworzenia zostanie wysłany kod resetowania.

Uwaga: Funkcja resetowania konta działa tylko wtedy, gdy Włącz odzyskiwanie konta zostało zaznaczone w preferencjach konta na komputerze, na którym zapisano plik konta.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×