Używanie kalendarza grupy

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Obszar roboczy grupami usługi Office 365 połączony z witryny zespołu nowoczesny SharePoint zawiera kalendarz udostępniony. Każdy członek grupy możliwość Zaplanuj spotkanie w kalendarzu grupy w programie Outlook.

Kalendarz grupy umożliwia wyświetlanie wielu kalendarzy jednocześnie. Kalendarz grupy ułatwia na przykład planowanie spotkania zespołu, ponieważ pozwala sprawdzić dostępność członków zespołu oraz sal konferencyjnych.

Konfigurowanie kalendarza jako kalendarza grupy

Uwaga: Do zmiany ustawień kalendarza jest wymagany co najmniej poziom uprawnień projektanta w witrynie.

  1. W kalendarzu na wstążce kliknij kartę Kalendarz, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

  2. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij nazwę listy, opis i nawigacja lub tytuł, opis i nawigacja (w zależności od wersji).

  3. W sekcji Opcje kalendarza grupy ustaw opcję Czy użyć tego kalendarza do udostępniania harmonogramu członka na wartość Tak. Dzięki temu będzie można tworzyć w kalendarzu zdarzenia wspólnie z uczestnikami.

  4. Jeśli chcesz za pomocą tego kalendarza planować zasoby, takie jak sale konferencyjne, jak również osoby, ustaw opcję Czy użyć tego kalendarza na potrzeby rezerwacji zasobów na wartość Tak. Dzięki temu będzie można tworzyć w kalendarzu zdarzenia z uwzględnieniem zasobów, takich jak sale konferencyjne.

    Uwaga: Jeśli opcja Użyj tego kalendarza na potrzeby rezerwacji zasobów nie jest dostępny, funkcja listy pracy grupy nie jest włączona dla witryny. Należy zauważyć, że funkcja listy pracy grupy nie jest dostępna w programie SharePoint 2013 i nowszych wersjach.

  5. Kliknij Zapisz.

Wyświetlanie kalendarzy wielu użytkowników w kalendarzu grupy

Uwaga:  Widok utworzony przy użyciu poniższej procedury jest tymczasowy. Po każdym odświeżeniu przeglądarki będzie wyświetlany tylko kalendarz początkowy.

  1. Przejdź do kalendarza grupy i kliknij kartę Kalendarz na wstążce.

  2. Na wstążce w grupie Zakres kliknij pozycję Grupowanie według dnia lub Grupowanie według tygodnia.

  3. W obszarze Dodaj osobę wpisz imię i nazwisko osoby lub nazwę grupy, której kalendarz chcesz wyświetlić, a następnie kliknij ikonę Sprawdź nazwy. Możesz także kliknąć ikonę Przeglądaj i wyszukać osobę lub grupę.

Poniżej przedstawiono przykład kalendarza grupy utworzonego przy użyciu poprzedniej procedury.

Kalendarz grupy

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×