Używanie istniejących niestandardowych pasków narzędzi i ustawień uruchamiania w programie Access 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie wyjaśniono, jak zachowują się niestandardowe paski narzędzi i paski menu utworzone we wcześniejszych wersjach programu Access, jeśli starsza baza danych zostanie otwarta w programie Microsoft Office Access 2007. Wyjaśniono również, jak wyłączyć Wstążkę w celu używania tylko niestandardowych pasków narzędzi i pasków menu. Wstążka jest jednym z elementów udostępnianych przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

W tym artykule

Opis zachowania wcześniejszych wersji baz danych w programie Office Access 2007

Otwieranie i używanie wcześniejszej wersji bazy danych zawierającej niestandardowe paski narzędzi

Otwieranie i używanie wcześniejszej wersji bazy danych o niestandardowych zachowaniach uruchamiania

Wyłączanie wstążki i używanie tylko niestandardowych pasków menu

Jak zachowują się wcześniejsze wersje baz danych w programie Office Access 2007

Jeśli użytkownik posiada plik mdb zawierający niestandardowe paski narzędzi, niestandardowe paski menu lub niestandardowe zachowania uruchamiania, te opcje są stosowane podczas otwierania wcześniejszej wersji bazy danych w programie Office Access 2007, a także podczas konwertowania jej na plik programu Office Access 2007 (plik accdb lub accde). Jeśli na przykład w bazie danych utworzonej w programie Microsoft Office Access 2003 wyłączono wbudowane paski narzędzi i zastąpiono domyślny pasek menu, te zachowania pozostają niezmienione podczas otwierania bazy danych w programie Office Access 2007.

Ponadto można ukryć Wstążkę interfejsu użytkownika Office Fluent, jeśli pliki starszych wersji (pliki mdb, mde i mda) są otwierane w programie Office Access 2007, a także podczas tworzenia pliku starszej wersji za pomocą programu Office Access 2007. Nie można natomiast tego zrobić w przypadku plików accdb i accde. Dla plików starszych wersji można zdefiniować różne zachowania, ponieważ we wcześniejszych wersjach bazy danych jest używany inny model roboczy niż w nowych plikach accdb i accde — we wcześniejszych wersjach programu Access każdy obiekt był otwierany w osobnym oknie, natomiast w programie Office Access 2007 domyślnie wszystkie obiekty są otwierane w jednym dokumencie kartotekowym na osobnych kartach.

Dodatkowo można wyłączyć Wstążkę dla bazy danych starszej wersji, ustawiając opcje dla tej bazy danych w programie Access 2003 lub ustawiając opcje globalne programu Office Access 2007. Wykonanie obu zadań opisano w krokach w dalszej części tematu.

Jeśli jest otwierana baza danych starszej wersji i wybrano wyświetlanie wstążki, wszystkie niestandardowe paski narzędzi zostaną wyświetlone jako grupy na karcie Dodatki. Każda grupa na karcie odpowiada niestandardowemu paskowi narzędzi i każda z nich używa nazw przypisanych do oryginalnego paska narzędzi. Jednak aby paski narzędzi były wyświetlane na karcie, muszą być widoczne w bazie danych starszej wersji.

Przypomnienie    Jeśli jest wymagane obejście wszystkich niestandardowych zachowań uruchamiania, należy podczas otwierania bazy danych nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT.

W krokach w poniższej sekcji opisano otwieranie i używanie bazy danych zawierającej jeden lub kilka niestandardowych pasków narzędzi, otwieranie bazy danych używającej niestandardowego zachowania uruchamiania, a także ukrywanie wstążki.

Początek strony

Otwieranie i używanie wcześniejszej wersji bazy danych zawierającej niestandardowe paski narzędzi

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

 2. Zlokalizuj starszą wersję bazy danych (plik mdb lub mde) za pomocą listy Szukaj w, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  W programie Office Access 2007 zostanie otwarta wcześniejsza wersja bazy danych. Obiekty bazy danych — tabele, formularze, raporty itp. — zostaną wyświetlone w okienku nawigacji. Jeśli ustawiono wyświetlanie formularza, panelu przełączania lub innego obiektu podczas uruchamiania, ten obiekt także zostanie wyświetlony w okienku nawigacji. Jeśli utworzono niestandardowe paski narzędzi lub paski menu, zostaną one wyświetlone na karcie Dodatki jako grupa lub grupy. Każda grupa używa nazwy oryginalnie przypisanej do niestandardowego paska narzędzi lub paska menu.

 3. Kliknij kartę Dodatki.

  Niestandardowe paski narzędzi są wyświetlane jako jedna lub kilka grup, które mogą być używane, gdy jest to logicznie uzasadnione. Przypuśćmy na przykład, że jeden z niestandardowych pasków narzędzi zawiera polecenie Drukuj relacje. W programie Access to polecenie nie zostanie włączone, dopóki dla otwartej bazy danych nie zostaną wyświetlone relacje.

Uwaga: Jeśli baza danych nie zawiera niestandardowego paska narzędzi, karta Dodatki pozostanie ukryta.

Początek strony

Otwieranie i używanie wcześniejszej wersji bazy danych o niestandardowych zachowaniach uruchamiania

Uwaga: W tych krokach założono posiadanie bazy danych utworzonej we wcześniejszej wersji programu Access, używającej niestandardowych ustawień uruchamiania. W przypadku braku takiej bazy można zignorować poniższe kroki.

Otwieranie bazy danych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

 2. Użyj listy Szukaj w, aby zlokalizować i otworzyć wcześniejszą wersję bazy danych.

  W programie Office Access 2007 zostanie otwarta baza danych i zostaną uruchomione wszystkie ustawienia uruchamiania. Jeśli na przykład we wcześniejszej wersji bazy danych ustawiono wykonywanie kwerendy parametrycznej przed otwarciem każdego formularza wprowadzania danych, w programie Office Access 2007 zostaną wyświetlone okna dialogowe dla tej kwerendy.

Uwaga: Jeśli w bazie danych jest używany kod języka Visual Basic for Applications (VBA), jest on domyślnie blokowany przez program Access.

Początek strony

Wyłączanie Wstążki i używanie wyłącznie niestandardowych pasków menu

W tych krokach opisano ukrywanie wstążki przez zmienianie ustawień w programach Access 2003 i Office Access 2007. Aby wykonać te kroki, musi istnieć baza danych utworzona we wcześniejszej wersji programu Access i zawierająca niestandardowy pasek menu. Aby uzyskać informacje o tworzeniu niestandardowego paska menu, zobacz Pomoc dla wcześniejszej wersji programu Access.

Konfigurowanie programu Access 2003 do używania niestandardowego paska menu

 1. Otwórz bazę danych starszej wersji za pomocą programu Access 2003.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Uruchomienie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uruchamianie.

 3. Z listy Pasek menu wybierz niestandardowy pasek menu.

  Uwaga: Należy wybrać pasek menu. Nie można wybrać paska narzędzi.

 4. Wyczyść pole wyboru Zezwalaj na wbudowane paski narzędzi, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij bazę danych.

  Po otwarciu bazy danych program Office Access 2007 wyświetli (w razie potrzeby) pasek komunikatów, zestaw niestandardowych pasków menu dla bazy danych oraz inne ustawienia uruchamiania, takie jak formularz i wszystkie niestandardowe paski narzędzi.

Konfigurowanie programu Office Access 2007 do używania niestandardowych pasków menu

 1. Otwórz bazę danych starszej wersji w programie Office Access 2007.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij przycisk Bieżąca baza danych.

 4. W obszarze Opcje wstążki i paska narzędzi wyczyść pole wyboru Zezwalaj na pełne menu.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×