Używanie funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu do znajdowania problemów dotyczących ułatwień dostępu

Przed wysłaniem wiadomości e-mail lub udostępnieniem dokumentu albo arkusza kalkulacyjnego uruchom narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że odczytywanie i edytowanie zawartości jest łatwe dla osób ze wszystkimi typami niepełnosprawności.

 1. Na wstążce kliknij kartę Recenzja. W programie Outlook karta Recenzja jest widoczna na wstążce podczas pisania wiadomości lub odpowiadania na nie.

 2. Kliknij pozycję Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Zrzut ekranu interfejsu użytkownika otwierania narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu

 3. Przejrzyj wyniki. Zobaczysz listę błędów, ostrzeżeń i porad z zaleceniami dotyczącymi poprawy poszczególnych z nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Nie widać narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu?

Jeśli nie widzisz przycisku Sprawdź ułatwienia dostępu na karcie Recenzja, być może masz starszą wersję programu Word, Excel lub PowerPoint. Wykonaj te czynności, aby otworzyć narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 1. Kliknij pozycję Plik > Informacje.

 2. Wybierz przycisk Wyszukaj problemy.

  Porada: Po prawej stronie przycisku Wyszukaj problemy pod nagłówkiem Inspekcja znajduje się lista wszystkich potencjalnych problemów.

  Grupa Sprawdzanie skoroszytu

 3. W menu rozwijanym Wyszukaj problemy wybierz polecenie Sprawdź ułatwienia dostępu.

  Pozycja menu Sprawdź ułatwienia dostępu

 4. Obok zawartości zostanie wyświetlone okienko zadań Sprawdzanie ułatwień dostępu, w którym zostaną wyświetlone wyniki inspekcji.

  Grupa Wyniki inspekcji

 5. Aby wyświetlić informacje o tym, dlaczego należy rozwiązać problem i jak to zrobić, w obszarze Wyniki inspekcji wybierz problem. Wyniki zostaną wyświetlone w obszarze Informacje dodatkowe i nastąpi przekierowanie do zawartości w pliku, w przypadku której występuje problem z ułatwieniami dostępu.

  Grupa Informacje dodatkowe

Zobacz też

Centrum ułatwień dostępu pakietu Office

Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu dla wszystkich

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×