Używanie filtrów i fragmentatorów w celu wyodrębnienia konkretnych informacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Używając filtru możesz modyfikować widok danych na pulpicie nawigacyjnym lub w raporcie. Filtry i fragmentatory to kontrolki umożliwiające wyodrębnienie danych, które chcesz wyświetlić. Na przykład filtr czasu umożliwia wyświetlanie informacji dla określonej jednostki czasu.

W tym artykule

Filtry pulpitu nawigacyjnego

Filtry raportu

Używanie filtru 10 pierwszych w celu wyodrębnienia określonych informacji

Używanie filtrów wartości w celu wyszukiwania informacji

Filtrowanie pustych elementów na wykresie analitycznym programu PerformancePoint lub siatki

Czyszczenie filtru w raporcie analitycznym programu PerformancePoint

Filtry pulpitu nawigacyjnego

Filtr zastosowany do strony pulpitu nawigacyjnego na ogół znajduje się u góry tej strony. Typowe filtry, które mogą być widoczne na stronie, to między innymi filtry Geografia, Produkty i Czas. Można je stosować do jednego raportu na pulpicie nawigacyjnym, do wielu raportów lub do wszystkich raportów na stronie pulpitu nawigacyjnego. Jeśli pulpit nawigacyjny ma więcej niż jedną stronę, filtr można stosować także do pozostałych stron.

Po wybraniu elementu w filtrze pulpitu nawigacyjnego sprawdź, które raporty są aktualizowane. Identyfikując aktualizowane raporty, możesz sprawdzić, które raporty są połączone z filtrem. Jeśli raport nie jest zmieniany, oznacza to, że nie jest połączony z filtrem.

Niektóre pulpity nawigacyjne mają dwa lub więcej filtrów. W takich przypadkach można filtrować według jednego wymiaru, takiego jak Czas lub Geografia, a także według obu wymiarów. Dodatkowo niektóre filtry mają zastosowanie do więcej niż jednej strony pulpitu nawigacyjnego. Aby dowiedzieć się, czy tak jest w danym przypadku, możesz eksperymentować, zmieniając filtr na jednej stronie i sprawdzając, czy ten sam filtr na innej stronie aktualizuje się w ten sam sposób.

Filtry raportu

Filtry omówione wcześniej w tym artykule można stosować do jednego lub kilku raportów na stronie pulpitu nawigacyjnego, a nawet do więcej niż jednej strony pulpitu nawigacyjnego. Jednak niektóre filtry można stosować tylko do pojedynczych wykresów lub siatek na pulpicie nawigacyjnym. Przykłady takich filtrów obejmują filtry 10 pierwszych oraz filtry wartości. Dostęp do tych filtrów możesz uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy raport lub pasek bądź punkt danych w obrębie raportu.

Używanie filtru 10 pierwszych w celu wyodrębnienia określonych informacji

Filtru 10 pierwszych można użyć w celu ograniczenia widoku do początkowych lub końcowych zestawów wyników zawartych w wykresie analitycznym lub na siatce analitycznej. Mimo że nazwa tego filtru to „10 pierwszych”, w rzeczywistości możesz wybrać dowolną liczbę początkowych lub końcowych elementów do wyświetlenia.

Aby zawęzić widok do określonej liczby elementów za pomocą filtru 10 pierwszych:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy raport, wybierz pozycję Filtruj, a następnie wybierz pozycję 10 pierwszych.

 2. W oknie dialogowym Filtr „najlepszych 10” wybierz pozycję Od góry lub Od dołu, określ liczbę w polu liczbowym i wybierz pozycję Licznik, Procent lub Suma.

 3. Wybierz odpowiedni element w polu rozwijanym według, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Używanie filtrów wartości w celu wyszukiwania informacji

Filtry wartości to kolejny rodzaj filtru. Możesz użyć tego filtru, aby wyświetlać tylko te dane, które spełniają określone przez Ciebie kryteria.

Aby skorzystać z filtrów wartości:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy raport, wybierz pozycję Filtruj, a następnie wybierz pozycję Filtry wartości.

 2. W oknie dialogowym Filtr wartości określ kryterium, z którego chcesz skorzystać, a następnie kliknij przycisk OK.

Ważne: Podczas korzystania z okna dialogowego Filtry wartości nie wprowadzaj liczb zawierających więcej niż 28 znaków z uwzględnieniem znaku minus, przecinków i kropek. W przeciwnym razie może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.

Początek strony

Filtrowanie pustych elementów na wykresie analitycznym lub siatce programu PerformancePoint

Odfiltrowywanie pustych elementów ułatwia koncentrowanie wykresu analitycznego lub siatki na istotnych informacjach.

Aby filtrować puste serie lub wiersze na wykresie lub siatce:

 1. Kliknij raport prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz polecenie Filtruj.

 3. Wybierz pozycję Puste serie lub Puste wiersze.

Aby filtrować puste elementy osi lub kolumny na wykresie bądź siatce:

 1. Kliknij raport prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz polecenie Filtruj.

 3. Wybierz pozycję Filtruj puste elementy osi lub Filtruj puste kolumny.

Porada:  Jeśli wykres analityczny programu PerformancePoint zostanie otwarty w oddzielnym oknie, te same wyniki można uzyskać przy użyciu ikon filtrów znajdujących się u góry raportu.

Początek strony

Czyszczenie filtru w raporcie analitycznym programu PerformancePoint

Filtr na wykresie analitycznym lub siatce analitycznej programu PerformancePoint można wyczyścić, wykonując jedną z poniższych czynności:

 • Użyj menu składnika Web Part i wybierz polecenie Resetuj widok.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy filtrowany raport, wybierz polecenie Filtruj, a następnie wybierz pozycję Wyczyść filtr.

Ważne: W przypadku stosowania filtru 10 pierwszych lub filtr wartości raportu lub karty wyników, filtr odnosi się do najwyższego poziomu w hierarchii wymiarów. Załóżmy, że wykresu analitycznego są wyświetlane informacje o kwoty sprzedaży przez różne miasta i tych miast znajdujące się w różnych regionów i krajów. Załóżmy, że dodatkowo w bazie danych jest używane w raporcie, wymiar Geografia zawiera hierarchicznej struktury podobny do następującego: kraju/regionu > Województwo > miasto. W przypadku stosowania filtru 10 pierwszych lub filtr wartości wykresu analitycznego wyników będzie zawierać miast, które spełniają kryteria określone, przez wszystkich regionów i krajów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×