Używanie czytnika zawartości ekranu w blogu utworzonym w usłudze SharePoint Online

Używanie czytnika zawartości ekranu w blogu utworzonym w usłudze SharePoint Online

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, poruszać się w obrębie typowej zawartości blogu, odsłuchać cały wpis, opublikować do niego komentarz lub go polubić, wyszukać zawartość itd.

Blog w usłudze SharePoint Online to doskonałe narzędzie do ogłaszania firmowych wiadomości i wydarzeń, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i wiedzą w ramach zespołu lub organizacji oraz do innych zastosowań.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Wprowadzenie: kolejność tabulacji i zawartość domyślna w blogu

Do utworzenia blogu w usłudze SharePoint Online autorzy zwykle korzystają z szablonu Blog, który wstawia w blogu zawartość domyślną (w składnikach Web Part) oraz następujące domyślne strony internetowe:

 • Stronę główną blogu

 • Stronę dla każdego wpisu w blogu

 • Stronę dla każdej kategorii blogu

 • Stronę dla każdego miesięcznego archiwum blogu

Kolejność tabulacji dla stron domyślnych

W poniższych sekcjach opisano kolejność tabulacji dla każdej strony internetowej. Znajomość kolejności tabulacji może znacznie ułatwić poruszanie się po każdej stronie.

Kolejność tabulacji dla stron blogu

Każda strona ma następujące składniki treści domyślnej, wymienione w kolejności tabulacji:

 1. Grafika domyślna prowadząca do strony głównej blogu.

 2. Link Strona główna prowadzący do strony głównej blogu.

 3. Pole Wyszukaj w tej witrynie.

 4. Lista Kategorie. Zawiera ona linki do kategorii Wydarzenia, Pomysły i Opinie, a także — jeśli jesteś autorem blogu — link do dodawania kategorii.

 5. Lista Archiwa uporządkowana według miesięcy i link do starszych wpisów.

Strona główna

Strona główna zawiera listę wszystkich wpisów w blogu uporządkowaną w kolejności od najnowszych do najstarszych. Każdy wpis zawiera następujące elementy:

 • Tytuł, nazwa autora i lista kategorii blogu

 • Link Komentarze

 • Linki Lubię to i Nie lubię tego

 • Pozycja Wyślij link pocztą e-mail

 • Tylko dla autorów: przycisk Więcej zawierający link Edytuj

 • Link do kanału informacyjnego RSS

 • Link Prześlij mi alert

Strona internetowa wpisu w blogu

Poniższa lista przedstawia kolejność tabulacji na stronie internetowej wpisu w blogu:

 • Tytuł wpisu w blogu

 • Nazwa autora blogu

 • Nazwy kategorii, do których należy dany wpis w blogu

 • Link Lubię to lub link Nie lubię tego

 • Link Komentarz

 • Lista Więcej zawierająca link do opcji Wyślij link pocztą e-mail Jeśli jesteś autorem blogu, lista Więcej zawiera następujące linki: Linki Wyślij link pocztą e-mail i Edytuj (umożliwiający edycję wpisu w blogu)

 • Pole tekstowe Dodaj komentarz, w którym można wpisać komentarz

 • Przycisk Opublikuj (umożliwiający publikację komentarza)

 • Wszystkie komentarze w blogu

Strona kategorii

Ta strona zawiera listę wszystkich wpisów w blogu należących do danej kategorii. Każdy wpis zawiera tytuł wpisu w blogu, nazwę autora blogu oraz nazwy kategorii, do których należy dany wpis w blogu.

Strona miesięcznego archiwum blogu

Na tej stronie są pokazane wszystkie wpisy w blogu opublikowane w danym miesiącu. Każdy wpis zawiera tytuł wpisu w blogu, nazwę autora blogu oraz nazwy kategorii, do których należy dany wpis w blogu.

Narzędzia dla autorów blogów

Jeśli jesteś autorem blogu, którego używasz, po elementach ostatniego wpisu na każdej stronie internetowej blogu znajdziesz dodatkowe elementy służące do tworzenia. Lista Narzędzia blogu umożliwia dostęp do następujących linków:

 • Utwórz wpis

 • Zarządzaj wpisami

 • Zarządzaj komentarzami

 • Zarządzaj kategoriami

 • Uruchom aplikację do tworzenia blogów

 • Pole umożliwiające wybór układu wpisu (opcje: Podstawowy, Tabelowyi Wbudowany)

Nawigowanie w blogu w usłudze SharePoint Online

 • Linki nawigacyjne.

  Aby przejść bezpośrednio do strony blogu i wybrać dostępne na niej linki nawigacyjne, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Pomiń polecenia wstążki, link”. Naciśnij klawisz Enter.

 • Główna zawartość.

  Aby przejść bezpośrednio do głównej zawartości strony blogu i ją wybrać, zaraz po otwarciu strony naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Przeskocz do głównej zawartości, link”. Naciśnij klawisz Enter.

 • Poszczególne elementy na stronie.

  Aby przejść z jednego elementu strony do następnego, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść wstecz, naciśnij klawisze Shift+Tab. Gdy fokus znajdzie się na jednym z elementów, usłyszysz jego nazwę.

 • Strona główna blogu.

  Aby przejść do linku Strona główna prowadzącego do strony głównej blogu i go wybrać, naciśnij klawisze Alt+1. Usłyszysz słowa „Strona główna, aktualnie wybrane”. Naciśnij klawisz Enter.

 • Wpisy na stronie głównej blogu.

  Aby przejść z jednego wpisu na stronie głównej do następnego, musisz przełączyć się klawiszem Tab między elementami informacyjnymi każdego wpisu (takimi jak tytuł, kategorie i komentarze). Po przeniesieniu fokusu do tytułu wpisu usłyszysz nazwę wpisu, a następnie słowa „Nagłówek poziomu pierwszego, link”. Gdy fokus znajdzie się na każdym z pozostałych elementów wpisu, usłyszysz nazwę elementu, a po niej słowo „Link”. Aby wybrać jeden z elementów wpisu, naciśnij klawisz Enter.

  Porady: 

  • Po przeniesieniu fokusu do linku Komentarze dla danego wpisu w blogu oprócz słów „Komentarze, link” usłyszysz łączną liczbę komentarzy do wpisu.

  • Aby dowiedzieć się, które elementy informacyjne które są uwzględniane we wszystkich wpisach w blogu, przejdź do sekcji Wprowadzenie: kolejność tabulacji i zawartość domyślna w bloguw tym artykule.

 • Wpisy w blogu należące do określonej kategorii.

  W kolejności tabulacji na stronie blogu lista Kategorie domyślnie znajduje się po przycisku Wyszukaj. Po przejściu klawiszem Tab do przycisku Wyszukaj usłyszysz słowa “Przycisk Wyszukaj”. Jeśli ponownie naciśniesz klawisz Tab, fokus zostanie przeniesiony do linków z listy Kategorie. Usłyszysz nazwę każdej kategorii, a po niej słowo „Link”. Aby wybrać kategorię, naciśnij klawisz Enter.

 • Wpisy w blogu w danym miesiącu.

  W kolejności tabulacji na stronie blogu lista Archiwa domyślnie znajduje się po ostatniej kategorii (lub pozycji Dodaj kategorię, jeśli jesteś autorem blogu) na liście Kategorie. Gdy fokus znajdzie się na ostatniej kategorii, usłyszysz jej nazwę, a po niej słowo „Link”. Jeśli przejdziesz dalej przy użyciu klawisza Tab, fokus zostanie przeniesiony na linki z listy Archiwa. Usłyszysz słowa „Archiwa, link”. Po przejściu klawiszem Tab do miesiąca z listy, usłyszysz nazwę miesiąca, a po niej słowo „Link”. Ostatni link na liście Archiwa to Starsze wpisy. Po przeniesieniu fokusu na link Starsze wpisy usłyszysz słowa „Starsze wpisy, link”. Aby wybrać miesiąc, naciśnij klawisz Enter.

Typowe akcje dotyczące blogu

Odsłuchiwanie wpisu w blogu i komentarzy do niego

 1. Na stronie głównej, stronie kategorii lub stronie archiwum blogu przenieś fokus do tytułu wpisu, który chcesz otworzyć. Usłyszysz tytuł wpisu, a po nim słowa „Nagłówek poziomu pierwszego, link”.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Po otwarciu wpisu w blogu na osobnej stronie usłyszysz tytuł wpisu, nazwę autora blogu, zawartość wpisu, wszystkie komentarze do wpisu, a także nazwę osoby, która opublikowała dany komentarz, oraz nazwy wszystkich elementów na danej stronie internetowej.

Komentowanie wpisu w blogu

 1. Przenieś fokus do tytułu wpisu, który chcesz skomentować. Usłyszysz tytuł wpisu, a po nim słowa „Nagłówek poziomu pierwszego, link”.

 2. Aby przenieść fokus do pola tekstowego Dodaj komentarz dla danego wpisu, użyj jednej z dwóch poniższych metod:

  • Jeśli jesteś na stronie głównej blogu, naciskaj klawisz Tab, aż fokus zostanie przeniesiony do linku Komentarze. Usłyszysz łączną liczbę komentarzy do wpisu w blogu, a następnie słowa „Komentarze, link”. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta osobna strona wpisu. Naciskaj klawisz Tab, aż fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Dodaj komentarz. Usłyszysz słowa „Edycja, wpisz tekst”.

  • Jeśli znajdujesz się już na osobnej stronie wpisu, naciskaj klawisz Tab, aż fokus zostanie przeniesiony do linku Komentarz. Usłyszysz słowa „Komentarz, link”. Naciśnij klawisz Enter. Po przeniesieniu fokusu do pola tekstowego Dodaj komentarz dla danego wpisu usłyszysz słowa „Edycja, wpisz tekst”.

 3. Wpisz swój komentarz.

 4. Aby opublikować komentarz, naciśnij klawisz Tab. Po przeniesieniu fokusu do przycisku Opublikuj usłyszysz słowa „Opublikuj, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter.

Polubienie wpisu w blogu

 1. Będąc na stronie głównej blogu lub osobnej stronie danego wpisu, przenieś fokus na tytuł wpisu, który Ci się podoba. Usłyszysz tytuł wpisu, a po nim słowa „Nagłówek poziomu pierwszego, link”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż fokus zostanie przeniesiony do linku Lubię to. Usłyszysz słowa „Lubię to, link”. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz liczbę polubień wpisu oraz słowa „Nie lubię tego”. Link Nie lubię tego został uwzględniony na wypadek zmiany zdania. (Aby anulować polubienie wpisu, zaznacz link Nie lubię tego i naciśnij klawisz Enter).

Wyszukiwanie zawartości

 1. Aby przenieść fokus do pola tekstowego Wyszukaj w tej witrynie, naciśnij klawisze Alt+S. Usłyszysz słowa „Wyszukaj w tej witrynie, wpisz tekst”.

 2. Wpisz tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter. Gdy fokus znajdzie się na nowej stronie (otwartej na tej samej karcie), która zawiera wyniki wyszukiwania, usłyszysz te wyniki.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego wyniku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Obserwowanie blogu

 • Po otwarciu blogu utworzonego w usłudze SharePoint Online w przeglądarce internetowej fokus zostaje przeniesiony do strony internetowej otwartej na karcie przeglądarki. Usłyszysz nazwę karty oraz nazwę używanej przeglądarki.

 • Aby przenieść fokus do przycisku Obserwuj, który znajduje się u góry każdego blogu utworzonego w usłudze SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Obserwuj tę witrynę, aby móc łatwo do niej wrócić ze strony z informacjami o witrynach”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

Spowoduje to dodanie linku do blogu na stronie Witryny w obszarze Obserwowane witryny.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do przeglądania list obserwowanych i ostatnio odwiedzanych witryn w usłudze SharePoint Online

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×