Używanie czytnika zawartości ekranu w blogu utworzonym w usłudze SharePoint Online

Używanie czytnika zawartości ekranu w blogu utworzonym w usłudze SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

SharePoint Online z klawiatury i czytnika ekranu poruszanie się po zawartości typowe blogu, słuchać całej wpis, komentarz na lub podobne do wpisu w blogu, wyszukiwanie zawartości i tak dalej. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Blog w SharePoint Online jest doskonałym narzędziem do ogłaszanie wiadomości o firmie i zdarzeń lub Udostępnianie pomysłów, spostrzeżeń i specjalizacji w obrębie zespołu lub organizacji, wystarczy, aby nadać nazwę przy użyciu kilku.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Wprowadzenie: kolejność tabulacji i zawartość domyślna w blogu

Gdy autor tworzy blogu w SharePoint Online, zwykle Użyj szablonu blogu, który zostanie wstawiony domyślnej zawartości (w składników Web Part) w blogu, a także następujące domyślne strony sieci web:

 • Stronę główną blogu

 • Stronę dla każdego wpisu w blogu

 • Stronę dla każdej kategorii blogu

 • Stronę dla każdego miesięcznego archiwum blogu

Kolejność tabulacji dla stron domyślnych

W poniższych sekcjach opisano kolejność tabulacji dla każdej strony internetowej. Znajomość kolejności tabulacji może znacznie ułatwić poruszanie się po każdej stronie.

Kolejność tabulacji dla stron blogu

Każda strona ma następujące składniki treści domyślnej, wymienione w kolejności tabulacji:

 1. Grafika domyślna prowadząca do strony głównej blogu.

 2. Link Strona główna prowadzący do strony głównej blogu.

 3. Pole wyszukiwania tej witryny.

 4. Lista Kategorie. Zawiera ona linki do kategorii Wydarzenia, Pomysły i Opinie, a także — jeśli jesteś autorem blogu — link do dodawania kategorii.

 5. Lista Archiwa uporządkowana według miesięcy i link do starszych wpisów.

Strona główna

Stronie głównej zawiera listę wszystkich wpisów w blogu w kolejności malejącej. Zawiera każdego wpisu:

 • Tytuł, nazwa autora i lista kategorii blogu

 • Link Komentarze

 • Linki Lubię to i Nie lubię tego

 • Pozycja Wyślij link pocztą e-mail

 • (Tylko autor) Przycisk więcej, który zawiera łącza do edycji

 • Link do kanału informacyjnego RSS

 • Link Prześlij mi alert

Strona internetowa wpisu w blogu

Poniższa lista przedstawia kolejność tabulacji na stronie internetowej wpisu w blogu:

 • Tytuł wpisu w blogu

 • Imię i nazwisko autora blogu

 • Nazwy kategorii, do których należy wpis w blogu

 • Jak łącze lub łącza w odróżnieniu od

 • Łącze komentarza

 • Więcej listę, która zawiera łącze do wiadomości E-mail łącza

  Uwaga: Jeśli autor blogu więcej lista zawiera również Edytuj łącza.

 • Dodaj komentarz pole tekstowe, w którym można wpisać komentarz

 • Publikowanie przycisk (Aby opublikować swój komentarz)

 • Wszystkie komentarze w blogu

Strona kategorii

Ta strona zawiera listę wszystkich wpisów w blogu należących do danej kategorii. Każdy wpis zawiera tytuł wpisu w blogu, nazwę autora blogu oraz nazwy kategorii, do których należy dany wpis w blogu.

Strona miesięcznego archiwum blogu

Na tej stronie są pokazane wszystkie wpisy w blogu opublikowane w danym miesiącu. Każdy wpis zawiera tytuł wpisu w blogu, nazwę autora blogu oraz nazwy kategorii, do których należy dany wpis w blogu.

Narzędzia dla autorów blogów

Jeśli jesteś autorem blogu, którego używasz, po elementach ostatniego wpisu na każdej stronie internetowej blogu znajdziesz dodatkowe elementy służące do tworzenia. Lista Narzędzia blogu umożliwia dostęp do następujących linków:

 • Utwórz wpis

 • Zarządzaj wpisami

 • Zarządzaj komentarzami

 • Zarządzaj kategoriami

 • Uruchom aplikację do tworzenia blogów

 • Pole umożliwiające wybór układu wpisu (opcje: Podstawowy, Tabelowyi Wbudowany)

Nawigowanie w blogu w usłudze SharePoint Online

Aby przechodzić między głównymi elementami w blogu:

 • Łączy nawigacyjnych

  Aby przejść bezpośrednio do i wybrać łączy nawigacyjnych na stronie blogu, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Pomiń polecenia wstążki", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Głównej zawartości

  Aby przejść bezpośrednio do i wybrać głównej zawartości na stronie blogu, od razu po otwarciu strony, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przejdź do głównej zawartości łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Każdy element na stronie

  Aby przejść z jednego elementu strony do następnego, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść wstecz, naciśnij klawisze Shift+Tab. Gdy fokus znajdzie się na jednym z elementów, usłyszysz jego nazwę.

 • Strona główna blogu

  Aby przejść do strony głównej blogu, naciśnij klawisze Alt + 1. Słyszysz: "Domu", a następnie nazwę blogu.

 • Na stronie głównej wpisów w blogu

  Aby przenieść z jednego wpisu innemu użytkownikowi na stronie głównej, możesz przejść przez informacyjna elementy każdego wpisu (na przykład tytuł, kategorie i komentarze), naciskając klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab. Jak fokus jest przenoszony do tytułu wpisu, słychać jego nazwisko, a po nim "Łącze". Jak fokus jest przenoszony do wszystkich innych elementów wpisu, słychać nazwa elementu, a po nim "Łącze". Aby wybrać jedną z jego elementy, naciśnij klawisz Enter.

  Porady: 

  • Gdy fokus jest przenoszony do link komentarze do wpisu w blogu, oprócz wysłuchanie "Komentarze" słyszysz całkowitą liczbę komentarzy do wpisu.

  • Aby dowiedzieć się, które informacyjna elementy są dołączone do wszystkich wpisów w blogu, przejdź do Wprowadzenie: karta kolejności i domyślne zawartości w blogu w tym artykule.

 • Wpisów w blogu w określonej kategorii

  Domyślnie w kolejności tabulacji na stronie blogu z listy Kategorie po przycisk Wyszukaj. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Wyszukaj". Naciskaj klawisz Tab ponownie, aby przenieść fokus do łącza na liście Kategorie. Słyszysz nazwę każdej kategorii, a po nim "Łącze". Wybierz kategorię, naciśnij klawisz Enter.

 • Wpisów w blogu w danym miesiącu

  Domyślnie w kolejności tabulacji na stronie blogu na liście archiwami znajduje się poniżej listy kategorii. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz, że nazwisko kategorii lub "Dodaj Kategoria", jeśli autor blogu następuje "Łącze". Naciskaj klawisz Tab ponownie, aby przenieść fokus do łącza na liście Archiwa. Słyszysz "archiwa, łącze." Kontynuując naciśnij klawisz Tab, dla każdego miesiąca na liście słyszysz nazwę miesiąca, a po nim "Łącze". Ostatnie łącze na liście archiwum jest Starsze wpisy i po wyświetleniu go usłyszeć "Starsze wpisy, łącze". Aby zaznaczyć miesiąca, naciśnij klawisz Enter.

Typowe akcje dotyczące blogu

Odsłuchiwanie wpisu w blogu i komentarzy do niego

 1. Na stronie głównej, strony kategorii lub strony archiwum blogu przeniesienie fokusu do tytułu wpis w blogu, który chcesz otworzyć. Słyszysz tytuł wpisu następuje "Łącze".

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć wpis w blogu na osobnej stronie. Słyszysz tytuł wpisu w blogu. Aby usłyszeć blogu imię i nazwisko autora, zawartość wpis i każdy komentarz wpis oraz nazwę osoby, która przesłała komentarz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz informacje, które chcesz.

Tworzenie komentarzy do wpisu w blogu

 1. Przenoszenie fokusu do tytułu w blogu, na którym chcesz pozostawić komentarz. Słyszysz tytuł wpisu następuje "Łącze".

 2. Aby przenieść fokus do pola tekstowego Dodaj komentarz dla danego wpisu, użyj jednej z dwóch poniższych metod:

  • Jeśli na stronie głównej blogu, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz całkowitą liczbę komentarzy do wpisu w blogu, a następnie "Komentarze". Naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona strona poszczególnych wpis. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Edytowanie, wpisz tekst."

  • Jeśli jesteś już na stronie poszczególnych wpis, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Komentarz". Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Edytowanie".

 3. Wprowadź swój komentarz.

 4. Aby opublikować komentarz, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Opublikuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Polubienie wpisu w blogu

 1. Strona główna blogu lub pojedyncza strona do wpisu w przenoszenie fokusu do tytułu wpis w blogu, który chcesz. Słyszysz tytuł wpisu następuje "Łącze".

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki fokus jest przenoszony do łącza jak i słyszysz ", takich jak, łącza." Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "W przeciwieństwie jest do." Do w przeciwieństwie do wpisu możesz wcześniej lubiane, przechodzenie do łącza w przeciwieństwie do, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wyszukiwanie zawartości

 1. Aby przenieść fokus do pola tekstowego wyszukiwania tej witryny, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wyszukaj w tej witrynie".

 2. Wprowadź wyszukiwany termin, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus jest przenoszony do nowej strony (otwarty w tej samej karcie) zawierający wyniki wyszukiwania.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego wyniku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Obserwowanie blogu

 • Po otwarciu blogu utworzone w SharePoint Online w przeglądarce sieci web, fokus jest przenoszony do strony sieci web, które jest otwarte na karcie w przeglądarce. Słyszysz nazwę karty i nazwę przeglądarki, którego używasz.

 • Aby przenieść fokus do przycisku Wykonaj, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wykonaj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Po blogu powoduje dodanie łącza do niego na stronie witryny w sekcji witryn, które obserwuję.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do przeglądania list obserwowanych i ostatnio odwiedzanych witryn w usłudze SharePoint Online

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×