Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych zespołów w aplikacji Microsoft Teams

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych zespołów w aplikacji Microsoft Teams

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu JAWS możesz bezproblemowo utworzyć zespół lub dołączyć do zespołu w aplikacji Microsoft Teams. W aplikacji Microsoft Teams masz konwersacje, spotkania, pliki i notatki zespołu w jednym miejscu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Alt+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Pole listy, utwórz zespół”.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Okno dialogowe, utwórz zespół”.

 6. Wpisz nazwę w polu tekstowym Nazwa zespołu. Jest to krok wymagany.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do następnego pola. Usłyszysz: „Wprowadź opis zespołu”. Jest to krok opcjonalny.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Menu przycisku Prywatność, prywatne”.

 9. Jeśli chcesz, aby wszyscy w organizacji mogli odnaleźć twój zespół, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: „Publiczne”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tę opcję, lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do opcji „Prywatne”.

 10. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dalej”.

 11. Poczekaj, aż usłyszysz komunikat „Okno dialogowe, dodaj członków do zespołu <name of team>”.

 12. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Dodaj członków, edytuj typ i tekst”.

 13. Wpisz nazwę członka zespołu. Czytnik zawartości ekranu odczyta komunikat „Zaktualizowano wyniki wyszukiwania”.

 14. Użyj klawiszy strzałki w dół i strzałki w górę, aby przechodzić między osobami, których nazwy odpowiadają tekstowi wpisanemu w celu znalezienia członka zespołu.

 15. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać wybraną osobę do listy członków. Usłyszysz: „Użytkownik <name> został dodany do listy”. Aby dodać kolejnych członków, powtarzaj kroki od 13 do 15.

 16. Gdy wybierzesz wszystkie osoby, które chcesz dodać do zespołu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dodaj”.

 17. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wszyscy wybrani użytkownicy zostali dodani do zespołu <team name>”.

 18. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”.

 19. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć tworzenie zespołu.

 20. Po utworzeniu zespołu zostanie otwarty domyślny kanał „Ogólny” tego zespołu.

Dołączanie do istniejącego publicznego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Alt+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Najpierw sprawdź, czy zespół, do którego chcesz dołączyć, należy do grupy sugerowanych zespołów.

  • Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Pole listy, utwórz zespół”.

  • Aby przechodzić między sugerowanymi zespołami, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

  • Gdy znajdziesz zespół, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter.

  • Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Alt+3.

 5. Jeśli chcesz wyszukać zespół w celu dołączenia do niego, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Wyszukaj zespoły publiczne, edytuj”.

 6. Wpisz nazwę zespołu, do którego chcesz dołączyć.

 7. Naciśnij klawisz Enter, aby przesłać dane do wyszukiwania.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Pole listy, utwórz zespół”.

 9. Aby przechodzić między wynikami wyszukiwania, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

 10. Aby dołączyć do aktualnie wybranego zespołu, naciśnij klawisz Enter.

 11. Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Alt+3.

Zobacz też

Obsługa wiadomości lub czatów prywatnych w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, możesz bezproblemowo utworzyć zespół lub dołączyć do zespołu w aplikacji Microsoft Teams na komputerze Mac. W aplikacji Microsoft Teams masz konwersacje, spotkania, pliki i notatki zespołu w jednym miejscu.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Opcja+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 6. Wpisz nazwę w polu tekstowym Nazwa zespołu. Jest to krok wymagany.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do następnego pola. Usłyszysz: „Wprowadź opis zespołu”. Jest to krok opcjonalny.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Menu przycisku Prywatność, prywatne”.

 9. Jeśli chcesz, aby wszyscy w organizacji mogli odnaleźć twój zespół, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: „Publiczne”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tę opcję, lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do opcji „Prywatne”.

 10. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dalej”.

 11. Poczekaj, aż usłyszysz komunikat „Dodaj członków do zespołu <name of team>”.

 12. Wpisz nazwę członka zespołu. Czytnik zawartości ekranu odczyta komunikat „Zaktualizowano wyniki wyszukiwania”.

 13. Użyj klawiszy strzałki w dół i strzałki w górę, aby przechodzić między osobami, których nazwy odpowiadają tekstowi wpisanemu w celu znalezienia członka zespołu.

 14. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać wybraną osobę do listy członków. Usłyszysz: „Użytkownik <name> został dodany do listy”. Aby dodać kolejnych członków, powtarzaj kroki od 12 do 14.

 15. Gdy wybierzesz wszystkie osoby, które chcesz dodać do zespołu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dodaj”.

 16. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wszyscy wybrani użytkownicy zostali dodani do zespołu <team name>”.

 17. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”.

 18. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć tworzenie zespołu.

 19. Po utworzeniu zespołu zostanie otwarty domyślny kanał „Ogólny” tego zespołu.

Dołączanie do istniejącego publicznego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Opcja+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Najpierw sprawdź, czy zespół, do którego chcesz dołączyć, należy do grupy sugerowanych zespołów.

  • Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

  • Aby przechodzić między sugerowanymi zespołami, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

  • Gdy znajdziesz zespół, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter.

  • Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Opcja+3.

 5. Jeśli chcesz wyszukać zespół w celu dołączenia do niego, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Wyszukaj, wyszukaj zespoły publiczne”.

 6. Wpisz nazwę zespołu, do którego chcesz dołączyć.

 7. Naciśnij klawisz Enter, aby przesłać dane do wyszukiwania.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 9. Aby przechodzić między wynikami wyszukiwania, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

 10. Aby dołączyć do aktualnie wybranego zespołu, naciśnij klawisz Enter.

 11. Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Opcja+3.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Umożliwia MicrosoftTeamsforWindows10S przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowane czytnika ekranu Windows bezproblemowo Tworzenie lub dołączanie do zespołu. Może być konieczne uprawnienia administratora, aby utworzyć członkom zespołu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. Aby przejść do widoku członkom zespołu, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 3. Słyszysz: "Transparent, przycisk konwersację."

 2. Naciśnij klawisze Shift + Ctrl + F6. Słyszysz: "członkom zespołu i kanałów. Dołączanie lub utworzyć specjalny zespół, przycisk."

 3. Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Tworzenie zespołu, przycisk".

 4. Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "zespołu wprowadź nazwę, edytowania." Wpisz nazwę dla zespołu.

 5. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Wprowadź opis zespołu do edycji." Wpisz opis dla zespołu.

 6. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Prywatności tytuł, przycisk zwinięte."

 7. Aby rozwinąć menu prywatności, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Aby wybrać opcję określającą poziom prywatności, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Znajdź i wybierz członków, których chcesz dodać,", a po nim Nazwa zespołu.

 9. Wpisz nazwę kontaktu, który chcesz dodać do zespołu. Na liście wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania. Aby przeglądać na liście wyników, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powtórz ten krok dla wszystkich kontaktów, który chcesz dodać do zespołu.

 10. Po wykonaniu wyświetlanie listy członków zespołu, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Dodaj do zespołu, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Kontakty zostali dodani do zespołu.

 11. Aby powrócić do widoku członkom zespołu, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dołączanie do istniejącego publicznego zespołu

 1. Aby przejść do widoku członkom zespołu, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 3. Słyszysz: "Transparent, przycisk konwersację."

 2. Naciśnij klawisze Shift + Ctrl + F6. Słyszysz: "członkom zespołu i kanałów. Dołączanie lub utworzyć specjalny zespół, przycisk."

 3. Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Tworzenie zespołu, przycisk".

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby sprawdzić, jeśli jest sugerowana zespół, do którego chcesz dołączyć, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz zespół, do którego chcesz.

  • Aby wyszukać zespołu, naciśnij klawisze Ctrl + E. Fokus jest przenoszony do pola wyszukiwania. Wpisz nazwę zespołu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz zespół, do którego chcesz.

 5. Po umieszczeniu fokusu na zespołu chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter. Zostaną dodane do zespołu i zespołu, zostaną dodane do listy zespołów w widoku członkom zespołu.

Zobacz też

Za pomocą czytnika ekranu do wiadomości prywatnie lub rozmowy w Teams firmy Microsoft

Znajdowanie i odpowiadanie na alerty w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz bezproblemowo utworzyć zespół lub dołączyć do zespołu w aplikacji Microsoft Teams w sieci Web. W aplikacji Microsoft Teams możesz mieć konwersacje, spotkania, pliki i notatki zespołu w jednym miejscu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Microsoft Teams w sieci Web używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Microsoft Teams w sieci Web.

W tym temacie

Tworzenie nowego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Alt+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 6. Wpisz nazwę w polu tekstowym Nazwa zespołu. Jest to krok wymagany.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do następnego pola. Usłyszysz: „Wprowadź opis zespołu”. Jest to krok opcjonalny.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Prywatność”.

 9. Jeśli chcesz, aby wszyscy w organizacji mogli odnaleźć twój zespół, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: „Publiczne”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tę opcję, lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do opcji „Prywatne”.

 10. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dalej”.

 11. Poczekaj, aż usłyszysz komunikat „Dodaj członków do zespołu <name of team>”.

 12. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Dodaj członków, do zespołu <name of team>, członkowie, edytowanie”.

 13. Wpisz nazwę członka zespołu. Czytnik zawartości ekranu odczyta komunikat „Zaktualizowano wyniki wyszukiwania”.

 14. Użyj klawiszy strzałki w dół i strzałki w górę, aby przechodzić między osobami, których nazwy odpowiadają tekstowi wpisanemu w celu znalezienia członka zespołu.

 15. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać wybraną osobę do listy członków. Usłyszysz: „Użytkownik <name> został dodany do listy”. Aby dodać kolejnych członków, powtarzaj kroki od 13 do 15.

 16. Gdy wybierzesz wszystkie osoby, które chcesz dodać do zespołu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Dodaj”.

 17. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wszyscy wybrani użytkownicy zostali dodani do zespołu <team name>”.

 18. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Gotowe”.

 19. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć tworzenie zespołu.

 20. Po utworzeniu zespołu zostanie otwarty domyślny kanał „Ogólny” tego zespołu.

Dołączanie do istniejącego publicznego zespołu

 1. Po otwarciu aplikacji naciśnij klawisze Alt+3, aby uzyskać dostęp do karty Zespoły.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół lub wyświetl sugerowane publiczne zespoły”.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Najpierw sprawdź, czy zespół, do którego chcesz dołączyć, należy do grupy sugerowanych zespołów.

  • Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

  • Aby przechodzić między sugerowanymi zespołami, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

  • Gdy znajdziesz zespół, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisz Enter.

  • Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Alt+3.

 5. Jeśli chcesz wyszukać zespół w celu dołączenia do niego, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Wyszukaj, edytuj”.

 6. Wpisz nazwę zespołu, do którego chcesz dołączyć.

 7. Naciśnij klawisz Enter, aby przesłać dane do wyszukiwania.

 8. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Utwórz zespół”.

 9. Aby przechodzić między wynikami wyszukiwania, naciskaj klawisze strzałki w prawo i strzałki w lewo.

 10. Aby dołączyć do aktualnie wybranego zespołu, naciśnij klawisz Enter.

 11. Zostaniesz członkiem tego zespołu, a jego nazwa pojawi się na liście zespołów na karcie „Zespoły”. Aby przejść do tej karty, możesz również nacisnąć klawisze Alt+3.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×