Przejdź do głównej zawartości
Używanie aplikacji OneDrive dla Firm w systemie Windows 8

Używanie aplikacji OneDrive dla Firm w systemie Windows 8

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystając z aplikacji OneDrive dla Firm w systemie Windows 8, można przechowywać i udostępniać dokumenty służbowe oraz inne pliki w chmurze, a także uzyskiwać do nich dostęp w chmurze.

Logowanie się w aplikacji OneDrive dla Firm i wylogowywanie się z niej

Aby zalogować się do aplikacji OneDrive dla Firm w systemie Windows 8, wprowadź nazwę użytkownika i hasło programu SharePoint lub usługi Office 365, a następnie wybierz pozycję Zaloguj.

Aby wylogować się z aplikacji, wybierz pozycję Ustawienia > Opcje > Wyloguj.

Przeglądanie plików w aplikacji OneDrive dla Firm

Po zalogowaniu się do aplikacji OneDrive dla Firm uzyskasz bezpośredni dostęp do plików i folderów. Naciśnij lub kliknij dowolny element, aby go otworzyć.

Etykiety poniżej każdego elementu informują o dacie ostatniej aktualizacji elementu i o tym, czy jest on obecnie udostępniany.

Aby wyświetlić ostatnio otwierane pliki, wybierz strzałkę w dół u góry strony, a następnie wybierz pozycję Niedawno używane dokumenty.

Menu Widok usługi OneDrive dla Firm

Przekazywanie plików lub folderów do aplikacji OneDrive dla Firm

Aby przekazać pliki w aplikacji OneDrive dla Firm:

 1. Szybko przesuń w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce, aby wyświetlić pasek akcji u dołu ekranu.
  Pasek akcji aplikacji OneDrive dla Firm

 2. Wybierz pozycję Przekaż.

 3. Wybierz pozycję Pliki.

 4. Przejdź do plików, które chcesz przekazać, i zaznacz je. Pliki są dodawane do dolnego paska akcji w miarę ich zaznaczania.

 5. Wybierz pozycję Przekaż do usługi OneDrive dla Firm.
  Pasek akcji z plikami wybranymi do przekazania do usługi OneDrive dla Firm

Aby przekazać foldery w aplikacji OneDrive dla Firm:

 1. Szybko przesuń w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce, aby wyświetlić pasek akcji u dołu ekranu.

 2. Wybierz pozycję Przekaż.

 3. Wybierz pozycję Folder.

 4. Przejdź do folderu, który chcesz przekazać, i zaznacz go.

 5. Wybierz pozycję Wybierz ten folder > OK.

Otwieranie lub zapisywanie plików w usłudze OneDrive dla Firm z innej aplikacji

W innej aplikacji wybierz odpowiednie polecenie (na przykład Przeglądaj, Otwórz lub Zapisz jako), aby otworzyć lub zapisać plik. Naciśnij lub kliknij strzałkę, aby wybrać lokalizację pliku, a następnie wybierz z listy usługę OneDrive dla Firm.

Wybieranie usługi OneDrive dla Firm z innej aplikacji

Zaznaczanie plików w aplikacji OneDrive dla Firm

Zaznaczenie pliku lub folderu w aplikacji OneDrive dla Firm powoduje wyświetlenie paska akcji w dolnej części ekranu.

Plik wybrany w aplikacji OneDrive dla Firm

Aby zaznaczyć plik w aplikacji OneDrive dla Firm na ekranie dotykowym, naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie szybko przesuń w górę lub w dół. Jeśli jest włączony tryb przyciągania, naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie szybko przesuń w lewo lub w prawo.

Aby zaznaczyć plik za pomocą myszy, kliknij go prawym przyciskiem myszy.

Zmienianie nazwy pliku

 1. Zaznacz plik, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Wybierz pozycję Zmień nazwę.

 4. Wprowadź nową nazwę, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

Uwaga:  Nie można zmieniać nazw folderów. Aby zmienić nazwę folderu, należy edytować właściwości folderu w przeglądarce.

Usuwanie pliku

 1. Zaznacz plik, który chcesz usunąć.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Wybierz pozycję Usuń.

 4. Ponownie wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Tworzenie folderu

 1. Szybko przesuń w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce, aby wyświetlić pasek akcji u dołu ekranu.

 2. Wybierz pozycję Nowy folder.

 3. Wprowadź nazwę i wybierz pozycję Utwórz folder.

Udostępnianie plików i folderów usługi OneDrive dla Firm

Możesz udostępniać pliki aplikacji OneDrive dla Firm osobom z Twojej organizacji.

Uwaga: Udostępniania pliku innej osobie spoza Twojej organizacji jest możliwe tylko jeśli administrator dzierżawy usługi Office 365 została aktywowana tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SharePoint udostępnianie plików lub folderów w usłudze Office 365.

Udostępnianie pliku

 1. Zaznacz plik, który chcesz udostępnić.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Udostępnianie.
  Jeśli udostępniasz już ten plik, zostanie wyświetlona lista osób, którym jest on udostępniany.

 3. W polu Udostępnij wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić plik. Możesz dodać więcej adresów e-mail oddzielonych przecinkami.
  Możesz też wybrać ikonę +, aby wybrać osoby z listy kontaktów.

 4. Ustaw uprawnienie udostępniania. Ustawienie domyślne to Pozwól adresatom na edytowanie.
  Możesz zmienić uprawnienia udostępniania dla każdej osoby, którą zaprosisz do udostępniania pliku.

 5. Jeśli chcesz, możesz dodać wiadomość.

 6. Wybierz pozycję Udostępnij.
  Osoby zaproszone do udostępniania pliku otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do pliku i ewentualną dodaną przez Ciebie treścią.

Zmienianie uprawnień udostępniania

 1. Zaznacz plik, dla którego chcesz zmienić uprawnienia udostępniania.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Udostępnianie.

 3. Wybierz nazwę osoby, której uprawnienia chcesz zmienić.

 4. Wybierz odpowiednie ustawienie uprawnienia.

Zatrzymywanie udostępniania pliku innej osobie

 1. Zaznacz plik, którego udostępnianie chcesz zatrzymać.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Udostępnianie.

 3. Wybierz nazwę osoby, dla której chcesz zatrzymać udostępnianie pliku.

 4. Wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Pobieranie lokalnych kopii plików

Możesz pobrać kopię każdego pliku aplikacji OneDrive dla Firm do systemu plików. Dzięki temu będzie możliwe wyświetlanie pliku w trybie offline.

 1. Zaznacz pliki, które chcesz pobrać.

 2. Na pasku akcji wybierz pozycję Pobierz.

 3. Przejdź do folderu, w którym chcesz umieścić pobrane pliki, a następnie wybierz pozycję Wybierz ten folder.

 4. Wybierz przycisk OK.

Uwaga: W przypadku nawiązywania połączenia z aplikacją OneDrive dla Firm za pomocą przeglądarki sieci Web można zsynchronizować bibliotekę aplikacji OneDrive dla Firm z komputerem.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×