Przejdź do głównej zawartości

Używanie aplikacji Excel Web App w bibliotece programu SharePoint

Podczas wyświetlania arkusza kalkulacyjnego możesz korzystać z danych na żywo. Sortowanie i filtrowanie kolumn oraz rozwijanie tabel przestawnych w celu wyświetlenia relacji i trendów. Ponowne obliczanie wartości i odświeżanie danych.

Excel Web App

Przejdź do biblioteki dokumentów w witrynie programu SharePoint, a następnie kliknij łącze skojarzone ze skoroszytem programu Excel.
Excel dla sieci Web otwiera skoroszyt w trybie, w którym można wyświetlać, sortować, filtrować, ponownie obliczać i odświeżać dane.

Edytowanie arkusza kalkulacyjnego w przeglądarce

Podczas edytowania w przeglądarce można zmieniać dane, wprowadzać lub edytować formuły, tworzyć tabele i wykresy oraz stosować podstawowe formatowanie w arkuszu kalkulacyjnym.

Excel Web App

  1. Przejdź do biblioteki dokumentów w witrynie programu SharePoint, a następnie kliknij łącze skojarzone ze skoroszytem programu Excel.

  2. Kliknij pozycję Edytuj w przeglądarce.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w skoroszycie po przekroczeniu możliwości w przeglądarce, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Otwórz w programie Excel.

  2. Zapisz skoroszyt w programie Excel. Jest on zapisywany z powrotem w witrynie programu SharePoint.

Jednoczesne wspólna praca nad arkuszem kalkulacyjnym

Masz arkusz rejestracyjny lub projekt grupy? Możesz w tym samym czasie współpracować z innymi osobami nad tym samym skoroszytem. Nie możesz wysłać listy pocztą e-mail ani czekać, aż członkowi zespołu sprawdzisz go z powrotem w witrynie programu SharePoint.

Wspólne edytowanie

  1. Kliknij łącze skojarzone ze skoroszytem programu Excel, a następnie skopiuj adres URL wyświetlany w przeglądarce sieci Web do wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej wysyłanej do osób, z którymi chcesz pracować.

  2. W aplikacji Excel Web App kliknij pozycję Edytuj w przeglądarce , aby edytować skoroszyt.
    Adresaci wiadomości mogą kliknąć wysłany link i edytować skoroszyt podczas jego edytowania. Zostaną wyświetlone zmiany wprowadzone przez inne osoby.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×