Używaj korespondencji seryjnej do dużych e-maili, listów, etykiet i kopert.

Używaj korespondencji seryjnej do dużych e-maili, listów, etykiet i kopert.

W swojej codziennej działalności organizacje nieustannie komunikują się z klientami. Ta komunikacja może przybierać różne formy, takie jak listy powitalne, specjalne ogłoszenia, wiadomości e-mail z podziękowaniami, faktury i wiele innych. Funkcja korespondencji seryjnej w programie Word może pomóc organizacjom w bardziej wydajnym tworzeniu różnego rodzaju dokumentów używanych w komunikacji pisemnej.

Korespondencja seryjna umożliwia organizacji utworzenie serii spersonalizowanych listów lub wiadomości e-mail, które następnie możesz wysłać do swoich kontaktów zawodowych. Każdy list lub każda wiadomość e-mail może zawierać zarówno treści standardowe, jak i spersonalizowane. Możesz na przykład zwrócić się do każdego z odbiorców po imieniu, użyć ich adresu pocztowego lub dodać unikatowe informacje takie jak numer członkostwa. Wszystkie informacje używane do dostosowania listu lub wiadomości e-mail pochodzą z wpisów w źródle danych, którym może być na przykład lista adresowa.

Dzięki połączeniu listu lub wiadomości e-mail z listą adresową możesz utworzyć dokument korespondencji seryjnej w celu wysłania poczty masowej do określonych osób lub do wszystkich osób na liście adresowej. Funkcja korespondencji seryjnej umożliwia także tworzenie i drukowanie etykiet adresowych oraz kopert.

Proces tworzenia korespondencji seryjnej

W procesie tworzenia korespondencji seryjnej używa się trzech dokumentów w celu utworzenia i wydrukowania listów, wiadomości e-mail, etykiet lub kopert.

  • Dokument główny
    Ten dokument zawiera tekst i grafikę (na przykład logo lub obraz) identyczne dla każdej wersji scalonego dokumentu. Przykładem takiej identycznej zawartości może być adres zwrotny na kopercie albo treść listu lub wiadomości e-mail.

  • Lista adresowa
    Ten dokument zawiera dane służące do wypełniania informacji w dokumencie głównym. Na przykład lista adresowa może zawierać adresy do wydrukowania na etykietach lub kopertach.

  • Dokument scalony
    Ten dokument jest połączeniem dokumentu głównego i listy adresowej. Informacje pobierane z listy adresowej są wstawiane do dokumentu głównego, a w wyniku powstaje dokument scalony — list, wiadomość e-mail, etykiety lub koperty — dostosowany do poszczególnych osób uwzględnionych na liście adresowej.

Jaki dokument poczty masowej chcesz utworzyć?

Jakiego rodzaju listy adresowej używasz?

Program Word może pobierać dane do korespondencji seryjnej z różnych źródeł danych. Jeśli nie masz listy adresowej, możesz ją utworzyć w ramach procesu tworzenia korespondencji seryjnej. Poniższa lista wymienia kilka prostych źródeł danych, których możesz użyć do tworzenia korespondencji seryjnej.

Po wybraniu dokumentu poczty masowej i przygotowaniu listy adresowej możesz utworzyć korespondencję seryjną i wysłać wiadomości do klientów.

Jakie dokumenty poczty masowej chcesz utworzyć?

Typ dokumentu poczty masowej

Word 2011 dla komputerów Mac

Word 2016 dla komputerów Mac

Listy

Tworzenie listu seryjnego za pomocą funkcji korespondencji seryjnej. Każdy list jest drukowany na osobnym arkuszu papieru.

Tworzenie i drukowanie serii spersonalizowanych listów dla wszystkich osób z listy adresowej. Każdy list jest drukowany na osobnym arkuszu papieru.

Wiadomość e-mail

Ta funkcja nie jest dostępna w programie Word 2011 dla komputerów Mac

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail do poszczególnych osób z listy adresowej przy użyciu spersonalizowanych informacji z listy adresowej.

Koperty

Tworzenie kopert przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej w programie Word dla komputerów Mac

Tworzenie kopert przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej w programie Word dla komputerów Mac

Etykiety

Tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej

Tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej, na których każda etykieta zawiera inny adres wysyłkowy.

Jakiego rodzaju listy adresowej używasz?

Program Word może pobierać dane do korespondencji seryjnej z różnych źródeł danych. Jeśli nie masz listy adresowej, możesz łatwo ją utworzyć w ramach procesu tworzenia korespondencji seryjnej. Oto kilka prostych źródeł danych, których możesz użyć do tworzenia korespondencji seryjnej.

Po wybraniu dokumentu poczty masowej i przygotowaniu listy adresowej możesz utworzyć korespondencję seryjną.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×