Użyj projektu z programem SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Project Professional 2010 możesz utworzyć listę zadań projektu i synchronizację listy zadań do listy w witrynie programu SharePoint Server 2010 lub SharePoint Foundation 2010. Lub, jeśli zespół już listy programu SharePoint w miejscu, możesz go zaimportować do programu Project. I możliwości wszystko to bez użycia programu Project Server.

Po projektu zawiera zostały zsynchronizowane z listą programu SharePoint, zmiany do listy zadań w programie Project zostaną odzwierciedlone na liście zadań w witrynie programu SharePoint i na odwrót.

Porada: Za pomocą dowolny typ listy w programie SharePoint, w tym zadania list i projektu listy zadań.

Uwaga: . Synchronizowanie więcej niż 1000 zadań między projektami i programu SharePoint nie jest zalecane. Jeśli chcesz zsynchronizować więcej niż 1000 zadań, należy użyć Microsoft Project Server 2010.

Co chcesz zrobić?

Publikowanie projektu z listą programu SharePoint

Importowanie listy programu SharePoint do programu Project

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją list

Publikowanie projektu z listą programu SharePoint

W poniższej procedurze założono, że lista zadań została utworzona w programie Project, przed synchronizacją listy zadań do listy programu SharePoint.

 1. W programie Project kliknij kartę plik, aby otworzyć widok Backstage. Kliknij przycisk Zapisz i Wyślij

 2. Kliknij pozycję synchronizacji z listami zadań.

 3. Na liście Adres URL witryny wybierz nazwę adresu URL witryny programu SharePoint zawierającej listę, którą chcesz zsynchronizować z.

  Uwaga: Na tym etapie nie używaj adres URL, który zawiera nazwę listy zadań, których chcesz używać.

 4. Kliknij przycisk Sprawdź poprawność adresu URL.

 5. Na liście Wybierz istniejącą listę zadań wybierz nazwę listy zadań programu SharePoint, do której chcesz Lista zadań projektu, aby zsynchronizować.
  Jeśli chcesz zsynchronizować Lista zadań projektu z nowej listy w programie SharePoint, wpisz nową nazwę. Nowa lista zadań zostanie utworzony w programie SharePoint i będą stają się synchronizowane z kontem w programie Project.

 6. Kliknij pozycję Synchronizuj.

Po list dwóch zadań są synchronizowane, zmiany do jednej listy będą odzwierciedlane w innych. Wprowadzone zmiany są dwie listy w tym samym czasie, zostanie wyświetlone okno dialogowe zostanie wyświetlony monit o zdecydować, która wersja programu zmiany mają zostać zachowane.

Porada: Po list dwóch zadań są synchronizowane, można przejść wersja programu SharePoint, listy zadań w projekcie. Kliknij kartę plik, kliknij pozycję informacje. W sekcji Synchronizacja z listy zadań kliknij łącze do witryny programu SharePoint.

Początek strony

Importowanie listy programu SharePoint do programu Project

W poniższej procedurze założono, że utworzono listę zadań z listy programu SharePoint, ale nie została utworzona odpowiednich jednego projektu w.

 1. W programie Project kliknij kartę plik, aby otworzyć widok Backstage. Kliknij pozycję Zapisz i Wyślij.

 2. Kliknij pozycję synchronizacji z listami zadań.

 3. Na liście Adres URL witryny wpisz nazwę adresu URL witryny programu SharePoint zawierającej listę zadań, która ma być używany.

  Uwaga: Na tym etapie nie używaj adres URL, który zawiera nazwę listy zadań, których chcesz używać.

 4. Kliknij przycisk Sprawdź poprawność adresu URL.

 5. Na liście Wybierz istniejącą listę zadań wybierz nazwę listy zadań programu SharePoint, którą chcesz wyeksportować do programu Project.

 6. Kliknij pozycję Synchronizuj.

Po list dwóch zadań są synchronizowane, zmiany do jednej listy będą odzwierciedlane w innych. Jeśli wprowadzone zmiany są dwie listy w tym samym czasie, zostanie wyświetlone okno dialogowe, który zostanie wyświetlony monit o zdecydować, na której wersji programu zmiany chcesz zachować.

Porada: Po list dwóch zadań są synchronizowane, można przejść wersja programu SharePoint listę zadań w programie Project. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję informacje. W sekcji Synchronizacja z listy zadań kliknij łącze do witryny programu SharePoint.

Początek strony

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją list

W poniższej tabeli przedstawiono okoliczności, które uniemożliwiają synchronizowanie z listą programu SharePoint zadań w projekcie.

Warunek

Objaśnienie

Lista programu SharePoint zawiera pola wymagane

Jeśli na liście programu SharePoint zawiera pole, które jest wymagane, ale planu projektu nie zawiera tego samego pola, następnie synchronizowany między dwoma listami przestanie. Rozwiązanie   : Dodaj pola jako pola niestandardowego w programie Project.

Pole programu Project zawiera formułę

Tekst. Rozwiązanie   : Dodaj pola jako pola niestandardowego w programie Project.

Problemy z relacjami poprzednika

Cykl został utworzony między poprzedniki

Podrzędne ma element nadrzędny poprzednikiem

Relacje poprzednika bez zakończenia do rozpoczęcia

Wiele przydziałów zasobów

Zapisań ma wiele zasobów przydzielonych do pojedynczego zadania i programu SharePoint jest określony, że może istnieć tylko jeden zasób tego zadania.

Nazwa zadania sumarycznego nieprawidłowe

Jeśli zadanie sumaryczne ma nieprawidłową nazwę, nie można przeprowadzić synchronizacji. Zasady Nieprawidłowa nazwa jest taka sama, które dotyczą Nieprawidłowa nazwa folderu w programie SharePoint. Oprócz tych reguł nazwę nie może zawierać dwóch kropek obok siebie lub spację na końcu./:*?<>|

Pola wyszukiwania ma nieprawidłowy format

Wyszukiwanie pola zawierają wartości, które nie mają wpisz ciąg i tekst.

Lista zawiera nieprawidłowe znaki

Nazwa listy zawiera następujące znaki!. [] "

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×