Użyj programu Skype z programem Outlook, aby wyświetlić informacje o obecności kontaktu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Outlook można używać z kilku usług wiadomości błyskawicznych. Te usługi pozwalają chcesz wyświetlić bieżącą dostępność innych osób i rozpocząć konwersację w czasie rzeczywistym, online z nich.

Uwaga: Stan online jest dostępny dla osób, którego adres e-mail, które zostały dodane do listy kontaktów wiadomości błyskawicznych do obsługi wiadomości błyskawicznych. Ponadto stan online jest pokazywany dla osób korzystających z programu Microsoft Skype lub programu Lync, niezależnie od tego, czy znajdują się na swojej listy kontaktów wiadomości błyskawicznych.

Jak sprawdzić, czy Moje kontakty są dostępne?

Wizualną reprezentacją Ikona dostępny obecności Ikona zajęty obecności Ikona obecności nie przeszkadzać Ikona obecności z dala od komputera dostępności kontaktów, nazywane obecności online lub stanu, wskazuje, czy osoba jest w trybie online i dostępny do konwersacji w czasie rzeczywistym.

Wskaźniki są wyświetlane dla odbiorców na liście kontaktów programu Outlook, która ma adres wiadomości błyskawicznych w polu tekstowym adres wiadomości Błyskawicznych.

Ikona dostępny obecności Dostępne

Ikona zajęty obecności Zajęty

Ikona obecności nie przeszkadzać Nie przeszkadzać

Ikona obecności z dala od komputera Z dala od komputera

Po otwarciu wiadomości w Outlook 2016 lub 2013 lub gdy zostanie ono wyświetlone w Okienku odczytu, zostanie wyświetlony stan online kontaktu:

 • obok nazwy nadawcy

 • obok nazw poszczególnych w polach do i DW wierszy

 • w folderze Kontakty

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej.

Dla wszystkich osób, których stan dostępności wskazuje tryb Offline, możesz wysłać wiadomość błyskawiczną.

 1. Kliknij wskaźnik stanu dostępności obok nazwy danej osoby.

 2. Na karcie kontaktu na kliknij ikonę Wiadomości błyskawicznych lub wysłać wiadomość Błyskawiczną, jako reprezentowany przez bąbelkowy mowy.

  Wizytówka z wyróżnioną ikoną za pomocą wiadomości Błyskawicznych

 3. Wpisz wiadomość w dolnej części okna, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wysłać.

  Jeśli masz wiadomości e-mail, otwieranie, możesz odpowiedzieć przy użyciu wiadomości błyskawicznych nadawcy lub nadawcy i wszystkim adresatom wiadomości. Na karcie wiadomość w grupie Odpowiadanie kliknij za pomocą wiadomości Błyskawicznych. Na liście rozwijanej kliknij pozycję Odpowiedz przy użyciu wiadomości Błyskawicznej lub Odpowiedz wszystkim przy użyciu wiadomości Błyskawicznej.

Odpowiadanie grupy z listy rozwijanej za pomocą wiadomości Błyskawicznych otwarte i odpowiedź z wyróżnionym za pomocą wiadomości Błyskawicznych

Włączanie stanu online lub wyłączyć w programie Outlook

Sterowanie sposobem wyświetlania Twojego statusu dostępności innych osób. Na przykład możesz nie są dostępne, można zmienić Twojego statusu dostępności do Ikona zajęty obecności zajęty.

 1. Kliknij kartę plik, aby otworzyć widok Backstage, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Na karcie Kontakty w obszarze Stan dostępności i fotografie zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetl stan dostępności obok nazwy.

 3. Kliknij przycisk OK.

Karta osób w oknie dialogowym Opcje z wyświetlania wyróżniony stan online

Jak sprawdzić, czy Moje kontakty są dostępne?

Wizualną reprezentacją Obraz przycisku Obraz przycisku Obraz przycisku dostępności kontaktów, nazywane obecności online lub stanu, wskazuje, czy osoba jest w trybie online i dostępny do konwersacji w czasie rzeczywistym.

Wskaźniki są wyświetlane dla odbiorców na liście kontaktów programu Outlook, która ma adres wiadomości błyskawicznych w polu tekstowym adres wiadomości Błyskawicznych.

Obraz przycisku Dostępne

Obraz przycisku Zajęty

Obraz przycisku Z dala od komputera

Po otwarciu wiadomości w programie Outlook 2010 lub gdy zostanie ono wyświetlone w Okienku odczytu, zostanie wyświetlony stan online kontaktu:

 • obok nazwy nadawcy

 • obok nazw poszczególnych w polach do i DW wierszy

 • w szybkich kontaktów

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej.

Dla wszystkich osób, których stan dostępności wskazuje tryb Offline, możesz wysłać wiadomość błyskawiczną.

 1. Kliknij wskaźnik stanu dostępności obok nazwy danej osoby.

 2. Na karcie kontaktu na kliknij ikonę Wiadomości błyskawicznych, jako reprezentowany przez bąbelkowy mowy.

 3. Wpisz wiadomość w dolnej części okna, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wysłać.

  Jeśli masz wiadomości e-mail, otwieranie, możesz odpowiedzieć przy użyciu wiadomości błyskawicznych nadawcy lub nadawcy i wszystkim adresatom wiadomości. Na karcie wiadomość w grupie Akcje kliknij przycisk Więcej akcji. Na liście rozwijanej kliknij pozycję Odpowiedz przy użyciu wiadomości Błyskawicznej lub Odpowiedz wszystkim przy użyciu wiadomości Błyskawicznej.

Włączanie stanu online lub wyłączyć w programie Outlook

Sterowanie sposobem wyświetlania Twojego statusu dostępności innych osób. Na przykład możesz nie są dostępne, można zmienić Twojego statusu dostępności do Obraz przycisku zajęty.

 1. Kliknij kartę plik, aby otworzyć widok Backstage, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Na karcie Kontakty w obszarze Indeks kontaktów zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetl stan dostępności obok nazwy.

 3. Kliknij przycisk OK.

Lync można także podłączyć telefon w organizacji, co pozwala uzyskać na ekranie alertów przychodzących i Przekierowanie połączenia pod inny numer telefonu. Pracując na telefonie, Twojego statusu dostępności automatycznie można zmienić w celu powiadomienia innych osób, że użytkownik nie są dostępne.

Informacje o usług wiadomości błyskawicznych

Usługi wiadomości błyskawicznych mają przekroczy rozmowy tekst tylko w czasie rzeczywistym. Teraz można audio i wideo przy użyciu usługi rozmowy, udostępniania aplikacji, transfer plików i inne.

Graficznych reprezentacji Obraz przycisku Obraz przycisku Obraz przycisku dostępności innych osób, nazywane obecności online lub stanu, pozwala od razu wiedzieć, czy osoba jest w trybie online i dostępny do konwersacji w czasie rzeczywistym. Funkcja zmienia się między klientów, w tym tekst rozmowy, konferencje audio i wideo, udostępnianie plików i współpracy Pomoc zdalna, umożliwiając osobom tymczasowo przejęcie kontroli nad komputerem wiadomości błyskawicznych.

Sterowanie sposobem prezentowania innym Twojego statusu dostępności. Na przykład jeśli użytkownik jest zajęty i nie można rozmawiać, aby Obraz przycisku zajęty można zmienić Twojego statusu dostępności. Możesz nawiązać połączenie do obsługi wiadomości błyskawicznych usługi, takiej jak Microsoft Lync do firmy Telefon pozwala użytkownikowi uzyskać na ekranie alertów przychodzących i Przekierowanie połączenia pod inny numer telefonu. Pracując na telefonie, Twojego statusu dostępności automatycznie można zmienić w celu powiadomienia innych osób, że użytkownik nie są dostępne.

Uwaga: Opcje stanu dostępności dostępne w każdym różne usługi. Zobacz Pomoc programu każdej usługi, aby wyświetlić dostępne opcje.

Po otwarciu wiadomości w programie Outlook lub jest wyświetlany w Okienku odczytu, stan online nadawcy jest wyświetlana obok nazwy nadawcy. Ponadto nazwami w wierszach do i DW Wyświetla stan online po umieszczeniu wskaźnika myszy na nazwie.

Włączanie stanu online lub wyłączyć w programie Outlook

W programie Outlook możesz dodać adresy wszystkich kontaktów dla danego kontaktu w polu tekstowym adres wiadomości Błyskawicznych wiadomości błyskawicznych. Gdy kontakt wysyła wiadomości e-mail z adresu e-mail zapisane na liście kontaktów, adres wiadomości błyskawicznych jest używany do określenia ich statusu dostępności.

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Inne.

 2. W obszarze Nazwiska osób zaznacz pole wyboru Wyświetl stan dostępności obok nazwy osoby.

 3. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Wyświetl stan online w polach do i DW pola tylko po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad nazwisko osoby.

  Uwaga: Ta opcja umożliwia nadal wyświetlane informacje o stanie online, ale jedynie po umieszczeniu wskaźnika myszy na nazwę.

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej.

Możesz wysłać wiadomość błyskawiczną do każdej osoby, których stan dostępności wskazuje stan Offline.

 1. Kliknij wskaźnik stanu dostępności obok nazwy danej osoby.

 2. Kliknij przycisk Wyślij wiadomość błyskawiczną.

 3. Zredaguj wiadomość i kliknij przycisk Wyślij.

  Jeśli masz wiadomości e-mail, otwieranie, możesz odpowiedzieć przy użyciu wiadomości błyskawicznych nadawcy lub nadawcy i wszystkim adresatom wiadomości. Na karcie wiadomość w grupie Odpowiadanie kliknij za pomocą wiadomości Błyskawicznych, a następnie kliknij przycisk Odpowiedz przy użyciu wiadomości błyskawicznych lub Odpowiedz wszystkim przy użyciu wiadomości błyskawicznych.

  Reply to the sender with an instant message

Uwaga: 

 • Stan online jest dostępny dla osób, którego adres e-mail, które zostały dodane do listy kontaktów wiadomości błyskawicznych do obsługi wiadomości błyskawicznych. Ponadto stan online jest pokazywany dla osób za pomocą programu Lync, niezależnie od tego, czy znajdują się na Twojej liście kontaktów.

 • Po otwarciu wiadomości w programie Microsoft Outlook lub gdy jest wyświetlana w Okienku odczytu, stan dostępności Obraz przycisku Obraz przycisku Obraz przycisku osoby jest wyświetlana obok nazwy nadawcy. Ponadto jeśli ta opcja zostanie włączona, nazwami w wierszach do i DW będzie wyświetlany stan dostępności, po umieszczeniu wskaźnika myszy na nazwie.

  Zobacz sekcję "Włącz stan online lub wyłączyć w programie Outlook" wcześniej, aby uzyskać instrukcje dotyczące zmieniania tę opcję.

Początek strony

Usługi zgodny z programem Outlook

Program Outlook można używać z kilku usługi wiadomości błyskawicznych, takich jak Microsoft Skype i programu Lync. Z tymi usługami można komunikować się z kontaktami w czasie rzeczywistym tak jak podczas konwersacji za pomocą wiadomości osobistych. Dodatkowe funkcje współpracy są również dołączone do każdej z tych usług.

Kontakt programu Outlook stan online jest wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika na adres e-mail danej osoby. W nowe wezwanie na spotkanie stan online jest wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na nazwę uczestnika.

Stan online jest dostępny dla osób, którego adres e-mail, które zostały dodane do listy kontaktów wiadomości błyskawicznych do obsługi wiadomości błyskawicznych. Ponadto stan online jest pokazywany dla osób za pomocą programu Lync, niezależnie od tego, czy znajdują się na swojej listy kontaktów wiadomości błyskawicznych.

Microsoft Skype

Microsoft Skype   Zastąpienie dla programu Windows Messengerumożliwia Skype rozmawiać online, używając tekstu, głosu lub wideo konwersacji — w czasie rzeczywistym — znajomym, rodzinie lub współpracownikom. W niektórych przypadkach można również komunikować się z osób korzystających z innymi usługami wiadomości błyskawicznych. 

Tematy dotyczące korzystania z programu Skype i Skype dla firm w programie Outlook

Wprowadzenie do programu Skype dla firm

Klip wideo: Logowanie się do programu Skype dla firm

Porozmawiaj z rodzinie i znajomym w Skype w usłudze Outlook.com

Konfigurowanie spotkania programu Skype dla firm w programie Outlook

Microsoft Lync

Microsoft Lync     Zastąpienie dla programu Microsoft Office Communicator, Lync jest klientem zintegrowane komunikacji Włączanie pracownicy przetwarzający informacje można komunikować się w czasie rzeczywistym. Lync współdziała z programami pakietu Microsoft Office System i infrastruktury telefonii przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach może również komunikować się osobom korzystającym z innych usług wiadomości błyskawicznych, łącznie z programu Skype i firm, takich jak Yahoo! lub AOL.

Tematy dotyczące używania programu Lync z programu Outlook

Szybki Start: Korzystanie z wiadomości błyskawicznych i obecności

Zmienianie statusu obecności w programie Lync

Często zadawane pytania dotyczące programu Lync dla usługi Office 365 — programu Lync

Logowanie i wylogowywanie się z programu Lync

Konfigurowanie spotkania programu Lync w programie Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×