Typy danych w programie Excel: zasobów i geograficznych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W programie Excel można uzyskać giełdowy oraz dane geograficzne. Jest tak proste jak wpisywanie tekstu w komórce i konwertować go na typ danych zasobów lub typ danych geograficznych. Tych dwóch typów są nowe, a są traktowane jako typy danych połączonych , ponieważ połączenie ze źródłem danych w trybie online. To połączenie umożliwia przywracanie zaawansowanej, interesujące informacje, które można pracować z i Odśwież.

Uwaga: 27 listopada 2018. Typy danych były wydane wszystkich Windows subskrybentów usługi Office 365, z wyjątkiem w kilku lokalizacjach geopolitycznych (już wkrótce). Jeśli jesteś subskrybentów usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Akcje

Kolumna A zawiera nazwy firm i ikony, kolumna B zawiera wartości Price (Cena), a kolumna C zawiera wartości Change (Zmiana)

Na powyższej ilustracji komórki z nazwami firm w kolumnie A zawierają typ danych Akcje. Wiesz o tym, ponieważ są one oznaczone tą ikoną: Ikona połączonego rekordu dotyczącego akcji . Typ danych Akcje jest połączony ze źródłem online zawierającym więcej informacji. Te informacje są wyodrębnianie w kolumnach B i C. Konkretnie z typu danych Akcje w kolumnie A są wyodrębniane wartości ceny i zmiany ceny.

Geografia

Kolumna A zawiera ikony i nazwy krajów, kolumna B zawiera wartości Population (Populacja), a kolumna C zawiera wartości Gasonline Prices (Ceny benzyny).

W tym przykładzie kolumna A zawiera komórki, które mają typ danych geograficznych. Ikona Ikona połączonego rekordu geograficznego wskazuje to. Ten typ danych jest połączony ze źródłem online, która zawiera więcej informacji. Kolumny B i C są wyodrębnianie te informacje. W szczególności wartości dla populacji i cena benzyny występują wyodrębnionych z typem danych geograficznych w kolumnie A.

  1. Wpisz dowolny tekst w komórkach. Jeśli chcesz giełdowe, wpisz symbol znacznika, nazwę firmy lub nazwę fundusze w każdej komórce. Jeśli chcesz, aby dane geograficzne, wpisz nazwę kraju, prowincji, obszaru lub miasta w każdej komórce.

  2. Zaznacz komórki.

  3. Chociaż nie jest to wymagane, zaleca się utworzenie tabeli programu Excel. Później dzięki temu będzie wyodrębnianie informacji online. Aby utworzyć tabelę, przejdź do pozycji Wstawianie > Tabela.

  4. Z komórkami nadal zaznaczony przejdź do karty danych, a następnie kliknij zasobów lub geograficznych.

  5. Jeśli program Excel znajdzie dopasowanie między tekstu w komórkach, a następnie naszej źródeł online, konwersji tekstu do typu danych zasobów lub typ danych geograficznych. Wiadomo, są one przekonwertowane mając tę ikonę, aby zapasów: Ikona połączonego rekordu dotyczącego akcji i tę ikonę, aby geograficznych: Ikona połączonego rekordu geograficznego

  6. Wybierz jedną lub więcej komórek z danymi wpisz i pojawi się przycisk Wstawiania danych Przycisk Dodaj kolumnę . Kliknij ten przycisk, a następnie kliknij nazwę pola, aby wyodrębnić więcej informacji. Na przykład dla zasobów, możesz wybrać ceny i dla Geografia może wybierz populacji.

  7. Kliknij przycisk Wstaw dane ponownie, aby dodać więcej pól. Jeśli korzystasz z tabeli, Oto Porada na ten temat: wpisz nazwę pola w wierszu nagłówka. Na przykład pojawi się zmienić typ w wierszu nagłówka dla zasobów, a następnie zmień w kolumnie cena.

Uwaga: Jeśli zamiast ikony będzie widoczny znak Ikona znaku zapytania , oznacza to, że program Excel ma trudności z dopasowaniem tekstu do danych w naszych źródłach online. Popraw wszelkie błędy pisowni, a po naciśnięciu klawisza Enter program Excel postara się znaleźć zgodne informacje. Ewentualnie kliknij pozycję Ikona znaku zapytania , aby wyświetlić okienko selektora. Wyszukaj dane za pomocą jednego lub dwóch słów kluczowych, wybierz potrzebne dane, a następnie kliknij pozycję Wybierz.

Więcej możliwości

Komórka z połączonym rekordem dotyczącym Francji; kursor klikający ikonę; wyświetlona karta

Po przekonwertowaniu tekstu na typy danych Akcje i Geografia w komórce pojawi się ikona. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić kartę. Na karcie znajduje się lista pól i odpowiadających im wartości. W zależności od danych może istnieć wiele par pól i wartości, które można wyświetlić i z którymi można pracować.

Na przykład na tej ilustracji jest widoczna karta kraju France (Francja). Jednym z pól dostępnych dla Francji jest pole Capital (Stolica). Paris (Paryż) jest wartością tego pola. Leader(s) (Liderzy) to kolejne pole. Jego wartościami są nazwiska odpowiednich osób.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej pól i wartość pary, przewiń w dół wewnątrz karty.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie pola i wartości są pochodzące z, można zauważyć Uwaga "Obsługiwane przez" u dołu karty.

Kursor umieszczony nad polem populacji w karty i przycisk Wyodrębnij

Można również dodać pola z kart. Gdy wizytówka jest otwarta umieść kursor na pole. Następnie kliknij przycisk Wyodrębnij Wyodrębnianie przycisk .

Komórka A2 zawierająca pozycję „France”; komórka B2 zawierająca pozycję „= A2.” i menu Autouzupełniania formuł z polami z połączonego rekordu

Istnieje także możliwość tworzenia formuł, które używają wartości z zasobów lub Geografia typów danych. Może to być przydatne, jeśli dane nie znajdują się w tabeli. Na przykład wpisz = A2 i następnie menu Autouzupełnianie programu Excel zostanie wyświetlone przedstawiający dostępne pola do "Francja". Możesz też wpisać "kropka", na przykład: = A2. i którego będą zawierać także menu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz jak pisać formuły, które odwołanie typów danych.

Porady i wskazówki

Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + F5.

Naciśnij klawisze Alt + Shift + F10, aby otworzyć menu Wstawiania danych. Możesz również nacisnąć klawisz Ctrl. Następnie użyj klawiszy strzałek, aby przejść do pola, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pola.

Zasoby i lokalizacje geograficzne typy danych są traktowane jako połączone typów danych. Jest to spowodowane odnoszą się do źródła danych w trybie online. Po przekonwertowaniu tekstu na typ danych połączonych danych zewnętrznych połączenie jest nawiązywane w skoroszycie. W ten sposób po zmianie danych w trybie online, możesz zaktualizować go przez ich odświeżenie go w programie Excel. Aby odświeżyć dane, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę z typem połączone dane, a następnie kliknij Typ danych > Odśwież. Który spowoduje odświeżenia zaznaczonej komórce oraz innych komórek, które mają tego samego typu danych.

Jeśli chcesz odświeżyć wszystkie połączone typów danych i wszystkie połączenia danych, które mogą być w skoroszycie (w tym kwerend, innych połączeń danych i tabele przestawne), kliknij pozycję dane > Odśwież wszystko lub naciśnij Klawisze Ctrl + Alt + F5.

Wartość Tak. Zaznacz komórkę z typem połączone dane, a następnie naciśnij Klawisze CTRL + C, aby go skopiować. Naciśnij Klawisze CTRL + ALT + V, a następnie wybierz pozycję wartości. To spowoduje wklejenie typ danych do nowej komórki, ale dane nie można odświeżać.

Informacje dla typu danych Akcje lub Geografia można zamienić lub zmienić na inne. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij pozycję Typ danych > Zmień. Po prawej stronie pojawi się okienko. Wyszukaj odpowiednie dane, a następnie kliknij pozycję Wybierz, aby umieścić te informacje w miejscu informacji pierwotnych.

Jeśli nie potrzebujesz już typu danych Akcje lub Geografia, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij pozycję Typ danych > Konwertuj na tekst. Typ danych zostanie usunięty, nie będzie już połączenia online, a wartość w komórce zostanie przekonwertowana na tekst. Pamiętaj, że po przekonwertowaniu typu danych na tekst we wszystkich kolumnach lub formułach, które zawierały wartości wyodrębnione z tego typu danych, będzie wyświetlany błąd #POLE!.

Menu Filtr, menu Wartość wyświetlana, wyświetlana lista pól z połączonego typu danych

Dane w programie Excel zawsze możesz sortować i filtrować za pomocą przycisków filtrowania w nagłówkach kolumn. (Przyciski filtrowania można włączyć, klikając pozycję Dane > Filtr).

Ale w tym miejscu przedstawiamy poradę dotyczącą komórek zawierających typy danych. Kliknij przycisk filtrowania powyżej komórek z ikonami. Następnie określ sposób sortowania lub filtrowania. Jeśli chcesz to zrobić przy użyciu nazwy wyświetlanej, zachowaj wybraną opcję Wartość wyświetlana w obszarze Wybierz pole. Jeśli chcesz sortować lub filtrować według innego pola z połączonego typu danych, wybierz to pole w obszarze Wybierz pole.

W tym przykładzie Wybraliśmy pola obszaru. Program Excel podstawą który poniższe pola wyboru Filtr i wyświetla populacji dla krajów nasze w tabeli. Ponadto warto wiedzieć: Excel zmieni menu Filtry liczb w zależności od pola Zaznacz w obszarze Wybierz pole.

Często zadawane pytania

Program Excel zawsze miał typy danych. Ale były to tradycyjne typy danych, takie jak tekst, liczba itd. Typy danych Akcje i Geografia są unikatowe, ponieważ są traktowane jako połączone typy danych. Połączone typy danych zawierają połączenie ze źródłem danych online. Obecnie Akcje i Geografia są jedynymi połączonymi typami danych. W zależności od opinii klientów zamierzamy wprowadzić kolejne w przyszłości.

Tak, ale musi on używać programu Excel 2016 dla subskrybentów usługi Office 365.

Uwaga: Ta funkcja jest stopniowo udostępniana klientom w ciągu kilku dni lub tygodni. Najpierw zostanie udostępniona uczestnikom niejawnego programu testów pakietu Office, a następnie subskrybentom usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Obecnie tylko program Excel 2016 dla subskrybentów usługi Office 365 obsługuje typy danych Akcje i Geografia. Być może w przyszłości inne wersje programu Excel będą obsługiwać te typy danych, ponieważ stale ulepszamy program Excel. Jeśli otworzysz te nowe typy danych w wersji programu Excel, która ich nie obsługuje, w tych komórkach zostanie wyświetlony błąd #ARG!. Natomiast w miejscu jakichkolwiek formuł odwołujących się do tych typów danych będzie wyświetlany tekst #NAZWA?.

Nie możesz wybrać komórki z typ danych i przeciągnij uchwyt wypełnienia w dół łącze tekst, który nie został jeszcze typu danych. To samo dotyczy Malarz formatów. Jednak jeśli korzystasz z tych typów danych w tabeli, możesz wpisać poniżej ostatniego wiersza tabeli. Po naciśnięciu klawisza Enter, program Excel automatycznie spróbuje dopasowywanie tekstu przy użyciu danych i przekonwertuj ją na typ danych. Będzie on również wykonywać to jeśli nie używasz tabeli. Po prostu upewnij się, że komórka, której są wpisywane ma dwie lub więcej komórek powyżej, które już korzystają z danych typu.

Typy danych Akcje i Geografia to bardzo świeża funkcja, dlatego pewne tradycyjne funkcje programu Excel nie będą współdziałać z nią dobrze. Na przykład w razie próby utworzenia tabeli przestawnej opartej na informacjach z tych typów danych zostanie wyświetlony błąd #ARG!. Ponadto używanie tych typów danych z dodatkami Power Pivot i Power Query lub nawet niektórymi wykresami może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. 

Inny przykład jest z wykresami mapy. Przy próbie utworzenia wykresu mapy, na podstawie danych z typem danych geograficznych mapy mogą być wyświetlane niepoprawnie. Pracujemy nad poprawić ten problem. W międzyczasie zobacz artykuł wykresu mapy , aby uzyskać więcej informacji.

Obecnie te typy danych są dostępne tylko w przypadku, gdy do Twoich preferencji językowych pakietu Office został dodany język angielski. Mamy nadzieję na obsługę większej liczby języków w przyszłości.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×