Typy danych SQL

Typy danych języka SQL w aparacie bazy danych programu Microsoft Access obejmują 13 podstawowych typów danych definiowanych przez aparat bazy danych Microsoft Access oraz kilka prawidłowych synonimów tych typów.

W tabeli poniżej zestawiono podstawowe typy danych.

Typ danych

Rozmiar

Opis

BINARY

1 bajt na znak

W polu tego typu może być przechowywany dowolny rodzaj danych. Nie jest dokonywana żadna translacja danych (np. na tekst). Sposób prezentacji danych zależy od sposobu ich umieszczenia w polu.

BIT

1 bajt

Wartości Tak i Nie oraz pola zawierające tylko jedną z dwóch wartości.

TINYINT

1 bajt

Liczba całkowita z przedziału od 0 do 255.

MONEY

8 bajtów

Liczba całkowita z przedziału od
— 922 337 203 685 477,5808 do 922 337 203 685 477,5807.

DATETIME
(zobacz DOUBLE)

8 bajtów

Wartość daty lub godziny z przedziału lat od 100 do 9999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bitów

Unikatowy numer identyfikacyjny wykorzystywany przy zdalnym wywoływaniu procedur.

REAL

4 bajty

Wartość zmiennoprzecinkowa o pojedynczej precyzji mieszcząca się w przedziale od – 3,402823E38 do – 1,401298E-45 dla wartości ujemnych, od 1,401298E-45 do 3,402823E38 dla wartości dodatnich, oraz 0.

FLOAT

8 bajtów

Wartość zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji należąca do zakresu od – 1,79769313486232E308 do – 4,94065645841247E-324 dla wartości ujemnych, od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 dla wartości dodatnich, oraz 0.

SMALLINT

2 bajty

Liczba całkowita krótka z przedziału od –32768 do 32767.

INTEGER

4 bajty

Liczba całkowita długa z przedziału od –2 147 483 648 do 2 147 483 647.

DECIMAL

17 bajtów

Dokładny numeryczny typ danych, który obsługuje wartości od 1028 – 1 do – 1028 – 1. Można określić zarówno dokładność (1 – 28), jak i skalę (0 – ustalona precyzja). Domyślna precyzja i skala wynoszą odpowiednio 18 i 0.

TEXT

2 bajty na znak (zobacz uwagi)

Od zera do maksymalnie 2,14 gigabajta.

IMAGE

Zależnie od wymagań

Od zera do maksymalnie 2,14 gigabajta. Stosowany do obiektów OLE.

CHARACTER

2 bajty na znak (zobacz uwagi)

Od zera do maksymalnie 255 znaków.


Uwaga: Znaki znajdujące się w polach o typie danych TEXT (zwanych również polami MEMO) lub CHAR (zwanych również polami TEXT(n) o określonej długości) są przechowywane w formacie Unicode. Format Unicode wymaga zawsze dwóch bajtów dla każdego znaku. W istniejących bazach danych programu Microsoft Access, które zawierają głównie dane znakowe, może to powodować niemal dwukrotne zwiększenie rozmiaru pliku bazy danych po przekonwertowaniu na format programu Microsoft Access. Jednak dane wielu zestawów znaków prezentowanych w formacie Unicode, które wcześniej były zdefiniowane jako zestawy znaków jednobajtowych (SBCS), można z łatwością skompresować do znaków jednobajtowych. Jeśli dla kolumny danych CHAR zostanie określony atrybut COMPRESSION, dane będą automatycznie kompresowane podczas zapisywania, a dekompresowane podczas pobierania z kolumny.Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×