Typowe kwestie dotyczące drukowania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule pomoże Ci odpowiedzi na niektóre z najbardziej typowe kwestie dotyczące drukowania. Te problemy dotyczą różnica między stroną a arkusza papieru w programie Publisher, różnice między drukowanie wielu kopii lub wielu stron na arkuszu papieru i w jaki sposób wyrównywać stron na arkuszu papieru.

Co chcesz zrobić?

Różnice między stron, dokumentów i kopii

Drukowanie wielu stron na arkuszu

Drukowanie wielu kopii na arkuszu

Wyrównywanie do publikacji

Różnice między stron, dokumentów i kopii

W programie Publisher rozmiar strony odnosi się do obszaru publikacji. Rozmiar papierulub rozmiar arkusza jest rozmiar papieru, używanej do drukowania. Oznacza to, że na jednym arkuszu papieru można wydrukować wiele stron lub wiele kopii pojedynczej strony. Na poniższej ilustracji przedstawiono kilka stron różnią się na jednym arkuszu papieru.

Przykład wielu stron na jednym arkuszu papieru

Drukowanie wielu stron na arkuszu

Jeśli masz wiele stron w publikacji, można je wydrukować na każdym arkuszu papieru:

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy rozmiar strony publikacji jest tyle małe, że więcej niż jedną stronę można mieści się na jednym arkuszu papieru.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję jedna strona na arkusz, a następnie wybierz wiele stron na arkusz na liście.

 3. Kliknij przycisk Drukuj.

  Porada: Wydrukuj arkusz próbny na arkuszu zwykłym papierze, aby zweryfikować, że publikacja będzie drukowana zgodnie z oczekiwaniami, przed rozpoczęciem drukowania na producenta produktu lub więcej papieru.

Początek strony

 1. W menu plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 2. W obszarze Opcje drukowania kliknij wiele stron na arkusz.

  Okno dialogowe Drukowanie z opcją Wiele stron na arkusz

 3. Kliknij przycisk Drukuj.

  Porada: Wydrukuj arkusz próbny na arkuszu zwykłym papierze, aby zweryfikować, że publikacja będzie drukowana zgodnie z oczekiwaniami, przed rozpoczęciem drukowania na producenta produktu lub więcej papieru.

Początek strony

Drukowanie wielu kopii na arkuszu

Załóżmy, że masz publikacji wizytówki. Po zaznaczeniu wiele kopii na arkuszu, można wydrukować 10 kopii tej samej karty na jednym arkuszu papieru.

 1. Otwórz publikację, którą chcesz wydrukować, takich jak publikacji typu etykieta.

 2. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję jedna strona na arkusz, a następnie wybierz wiele kopii na arkuszu na liście.

 4. Wybierz liczbę kopii, które mają w polu kopie każdej strony.

Porada: Jeśli chcesz wydrukować dla konkretnego producenta produktu — na przykład arkusz etykiet, spróbuj drukować w pustym arkuszu papieru, aby upewnić się, że publikacja będzie prawidłowo wyrównane produktu.

Większej ilości informacji w arkuszu

Jeśli nie próbujesz wyrównywanie wydruku producenta produktu, można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii publikacji, który można umieścić na jednym arkuszu papieru, dostosowując stronie i górnym marginesów i odstępów poziomego i pionowego.

Aby zmienić marginesy wydruku i odstępy poziomego i pionowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję jedna strona na arkusz, a następnie wybierz wiele kopii na arkuszu na liście.

 3. Kliknij przycisk Opcje układu, a następnie Dostosuj marginesów i odstępów.

Rozmiary papieru

Możesz również zmienić liczbę kopii drukowanych na każdym arkuszu, używając inny rozmiar papieru lub arkusza. Aby wydrukować wiele kopii na jednym arkuszu papieru, rozmiar strony publikacji musi być mniejszy niż rozmiar papieru. Na przykład, aby wydrukować dwa kopii strony na każdym arkuszu papieru, rozmiar strony musi być nie więcej niż połowa szersza rozmiaru arkusza.

Aby zmienić rozmiar papieru, w którym ma być drukowany na, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W obszarze Ustawienia wybierz odpowiedni rozmiar papieru.

 3. Kliknij pozycję jedna strona na arkusz, a następnie wybierz wiele kopii na arkuszu na liście.

 4. Wybierz liczbę kopii, które mają w polu kopie każdej strony.

  Uwaga: Jeśli drukarka obsługuje niestandardowych rozmiarów papieru, gdy użytkownik kliknie polecenie Właściwości drukarki można określić niestandardowy rozmiar papieru. Określone instrukcje dotyczące dodawania niestandardowych rozmiarów papieru można znaleźć w podręczniku użytkownika drukarki.

Początek strony

 1. Otwórz publikację, którą chcesz wydrukować, takich jak publikacji typu etykieta.

 2. W menu plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. Kliknij pozycję wiele kopii na arkuszu.

Porada: Jeśli chcesz wydrukować dla konkretnego producenta produktu — na przykład arkusz etykiet, spróbuj drukować w pustym arkuszu papieru, aby upewnić się, że publikacja będzie prawidłowo wyrównane produktu.

Większej ilości informacji w arkuszu

Jeśli nie próbujesz wyrównywanie wydruku producenta produktu, można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii publikacji, który można umieścić na jednym arkuszu papieru, dostosowując stronie i górnym marginesów i odstępów poziomego i pionowego.

Aby zmienić marginesy wydruku i odstępy poziomego i pionowego, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu plik kliknij polecenie Ustawienia wydruku, a następnie kliknij wiele kopii na arkuszu.

 2. W sekcji Więcej opcji drukowania dopasowywanie marginesów i odstępów.

Rozmiary papieru

Możesz również zmienić liczbę kopii drukowanych na każdym arkuszu, używając inny rozmiar papieru lub arkusza. Aby wydrukować wiele kopii na jednym arkuszu papieru, rozmiar strony publikacji musi być mniejszy niż rozmiar papieru. Na przykład, aby wydrukować dwa kopii strony na każdym arkuszu papieru, rozmiar strony musi być nie więcej niż połowa szersza rozmiaru arkusza.

Używanej drukarki Określa rozmiary papieru, które są dostępne. Aby sprawdzić zakres rozmiary papieru drukarki można wydrukować na, zapoznaj się z podręcznikiem drukarki lub wyświetlanie rozmiary papieru, które są obecnie dostępne dla drukarki w oknie dialogowym Ustawienia wydruku.

Aby zmienić rozmiar papieru, w którym ma być drukowany na, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu plik kliknij polecenie Ustawienia wydruku.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w obszarze papieru, kliknij strzałkę obok pozycji z listy rozmiar, aby zobaczyć, które są dostępne.

 3. Wybierz odpowiedni rozmiar papieru, który ma być.

  Uwaga: Jeśli drukarka obsługuje niestandardowych rozmiarów papieru, można określić niestandardowy rozmiar papieru, gdy użytkownik kliknie polecenie Właściwości. Określone instrukcje dotyczące dodawania niestandardowych rozmiarów papieru można znaleźć w podręczniku użytkownika drukarki.

Początek strony

Wyrównywanie do publikacji

Podczas drukowania publikacji na jednym arkuszu papieru lub produktu określonego producenta, na przykład etykiety lub wizytówki, można wyrównać publikacji, które będą drukowane dokładnie w żądanym miejscu.

Aby ułatwić wyrównywanie publikacji do konkretnego producenta produktu, Włącz znaczniki przycięcia. Możesz wyłączyć znaczniki przycięcia po wyrównywanie publikacji na arkuszu papieru. Aby uzyskać więcej informacji o znaczniki przycięcia zobacz Dodawanie i drukowanie znaczników przycięcia w programie Publisher.

Dostosowując opcje drukowania w ustawienia drukowania, można określić, gdzie na arkuszu papieru publikacji zostaną wydrukowane. Na przykład można wymusić publikację, aby rozpocząć drukowanie cala u góry arkusza papieru, zmieniając Górny margines na 1.0.

Można także tworzyć zwiększenie odstępu między kopii publikacji lub stron, zwiększając Odstęp w poziomie i Odstęp w pionie, tak aby wydruku lepiej wypełnia arkusza papieru.

Dostosowywanie opcji wydruku, aby wybrać pozycję

 1. Utwórz lub Otwórz publikację, która jest mniejsza niż rozmiar papieru, który chcesz wydrukować, takich jak wizytówki.

 2. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję jedna strona na arkusz, a następnie wybierz wiele kopii na arkuszu na liście.

  Wprowadź liczby kopii w arkuszu (nawet jeśli jest tylko 1) w polu kopie każdej strony.

 4. Kliknij przycisk Opcje układu, a następnie wprowadź wierszy i kolumn, w którym chcesz zacząć drukowanie na stronie

 5. Zmienianie jednostek Margines boczny, górnego marginesu, Odstęp w poziomie i Odstęp w pionie, aby wiadomości były wyświetlane w oknie podglądu położenia i liczba kopii, które mają.

  Porada: Jeśli chcesz wydrukować na konkretnego producenta produktu, spróbuj drukowania na pustej strony najpierw upewnij się, że publikacja będzie drukowana na produktu, w którym chcesz.

Początek strony

 1. Utwórz lub Otwórz publikację, która jest mniejsza niż rozmiar papieru, który chcesz wydrukować, takich jak wizytówki.

 2. W menu plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. W obszarze Więcej opcji drukowania wprowadź wierszy i kolumn miejsce, w którym chcesz zacząć drukowanie na stronie

 4. Zmienianie jednostek Margines boczny, górnego marginesu, Odstęp w poziomie i Odstęp w pionie, aby wiadomości były wyświetlane w oknie podglądu numer pozycji lub liczba kopii, które mają.

  Obszar Więcej opcji drukowania w oknie dialogowym Drukowanie

  Porada: Jeśli chcesz wydrukować na konkretnego producenta produktu, spróbuj drukowania na pustej strony najpierw upewnij się, że publikacja będzie drukowana na produktu, w którym chcesz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×