Tworzenie, zmienianie lub dostosowywanie widoku

Tworzenie, zmienianie lub dostosowywanie widoku

Outlook dla Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W każdym folderze programu Outlook, na przykład Skrzynka odbiorcza czy Kalendarz, elementy są wyświetlane w układzie nazywanym widokiem. Każdy folder ma kilka wstępnie zdefiniowanych widoków do wyboru. Można również tworzyć widoki niestandardowe.

Widok składa się z typu widoku, pól, kolorów, czcionek i wielu innych ustawień. Zapewnia różne sposoby wyświetlania elementów w folderze. Nowy widok możesz utworzyć na podstawie istniejącego widoku. Możesz też utworzyć nowy widok niestandardowy.

Co chcesz zrobić? Kliknij jedną z poniższych pozycji.

Zmienianie kroju lub rozmiaru czcionki listy wiadomości

 1. Wybierz pozycję Widok > Ustawienia widoku.

 2. Wybierz przycisk Inne ustawienia w polu Ustawienia zaawansowane widoku.

  Zmienianie ustawień widoku.
 3. Wybierz czcionkę kolumny lub wiersza.

  Możesz zmienić czcionek i rozmiarów czcionek w widoku.

  Uwaga: Aby zmienić rozmiar czcionki Podgląd wiadomości, nadawca i temat w widoku domyślnym skrzynki odbiorczej, wybierz pozycję Czcionka wiersza.

 4. Wybierz czcionkę, styl czcionki i rozmiar, a następnie kliknij przycisk OK trzy razy, aby zapisać ustawienia i zastosować zmiany.

  Uwaga: Jeśli chcesz zmienić czcionkę lub rozmiar czcionki dla Podgląd wiadomości (wiersz tekstu wiadomości, które są widoczne w obszarze temat i nadawca, wybierz polecenie Czcionka w obszarze Podgląd wiadomości.

Zmienić czcionkę lub rozmiar czcionki w okienku odczytu

Okienko odczytu nie umożliwia zmienić domyślną czcionkę lub rozmiar czcionki. Jednak możesz powiększyć lub pomniejszyć łatwo każdym przejściu do innej wiadomości. Można również określić, program Outlook, aby wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail w formacie zwykłego tekstu i mieć większą kontrolę nad rozmiar czcionki.

 1. Aby powiększyć lub pomniejszyć w okienku odczytu, Znajdź suwak powiększenia w prawym dolnym rogu okienka odczytu.

  W okienku odczytu, możesz powiększyć lub pomniejszyć.
 2. Przesuń suwak w lewo lub w prawo zmienić rozmiar tekstu w okienku odczytu.

  Uwaga: Zmiany wprowadzone w powiększenia pozostanie tylko podczas wyświetlania wiadomości. Jeśli wybierzesz inną wiadomość, powiększenia zwróci się do 100%. Jeśli klikniesz powrót do pierwszej wiadomości, nie jest zapisywane powiększenia.

Czasami jest łatwiejsze rozpocząć zupełnie nowy widok, a nie modyfikowanie istniejącego widoku. W dowolnym folderze programu Outlook, możesz utworzyć nowy widok.

 1. Kliknij pozycję Widok > Widok bieżący > Zmień widok > Zarządzanie widokami > Nowy.

  Wybierz pozycję Zmień widok, aby wybrać nowy widok.

  Uwaga: Jeśli chcesz zacząć od istniejącego widoku, w oknie dialogowym Zarządzanie widokami wszystkie wybierz < Ustawienia widoku bieżącego > i wybierz polecenie Kopiuj.

 2. Wprowadź nazwę nowego widoku, a następnie wybierz typ widoku.

  Utwórz nowy widok.
 3. W obszarze Możliwości stosowania zaakceptuj domyślne ustawienie Wszystkie foldery poczty lub wybierz inną opcję, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane widoku: nowy widok wybierz opcje, których chcesz użyć, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. Aby zastosować widok natychmiast, wybierz pozycję Zastosuj widok.

Istnieje kilka różnych rodzajów widoków, które można wybrać podczas tworzenia nowego widoku.

 • Tabela Widok tabeli zawiera dane w wierszach i kolumnach. Jest to jeden z najbardziej skuteczne widoków dla wiadomości e-mail.

 • Oś czasu Widok osi czasu zawiera elementy osi stały. Jest przydatna dla zadania lub foldery, które zawierają małą liczbę elementów rozproszone na upływie pewnego czasu, na przykład zbiór dwudziestu wiadomości e-mail dla określonego projektu.

 • Karta Widoki kart zwykle są używane do folderów kontaktów. W widoku karty pojawi się wiele pól, które dotyczą każdej pozycji, czy są wypełnione lub nie.

 • Wizytówka Widoki wizytówki zwykle są używane do folderów kontaktów. W widoku wizytówki możesz wyświetlić tylko pola zawierające dane.

 • Osoby Widok osoby jest widoku kontaktów, który nie informować o tym samym poziomie szczegółowości, które są widoczne w widokach karty lub wizytówki. Zobaczysz listę kontaktów przy użyciu nazwy użytkownika i zdjęcia.

 • Dnia/tygodnia/miesiąca Widok dnia/tygodnia/miesiąca jest zazwyczaj używany do folderów kalendarza, ale możesz używać ich do folderów poczty e-mail, a także.

 • Ikona W widoku ikony wyświetlane z elementów za pomocą ikony i ich temat. Ten widok jest przydatne dla folderów z kilku elementów lub folderów notatek.

Ważne: Nie możesz usunąć wstępnie zdefiniowanego widoku, nawet jeśli jego ustawienia zostały zmienione.

 1. Na karcie Widok w grupie Widok bieżący wybierz pozycję Zmień widok > Zarządzaj widokami.

 2. W obszarze Widoki dla folderu wybierz widok niestandardowy, który chcesz usunąć.

 3. Wybierz pozycję Usuń, potwierdź usunięcie, a następnie wybierz przycisk OK.

Co chcesz zrobić?

 1. Przełącz się na widok, którego chcesz użyć jako podstawy dla nowego widoku.

 2. W menu Widok wskaż polecenie Rozmieść według, a następnie kliknij pozycję Niestandardowe.

 3. Dla każdego typu zmiany, którą chcesz wprowadzić, kliknij przycisk, a następnie wybierz odpowiednie opcje. Jeśli na przykład chcesz dodać lub usunąć kolumny, kliknij pozycję Pola (kolumny są również nazywane polami). Następnie dodaj lub usuń pola albo utwórz pole niestandardowe.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian zamknij okno dialogowe Dostosowywanie widoku: nazwa widoku.

 5. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 6. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij pozycję Ustawienia widoku bieżącego.

 7. Kliknij przycisk Kopiuj.

 8. W polu Nazwa nowego widoku wprowadź nazwę widoku.

 9. Aby zmienić miejsce, w którym będzie dostępny nowy widok, kliknij opcję w obszarze Możliwości stosowania.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w Panelu sterowania dotyczy wszystkich programów na komputerze, które używają ustawień daty od systemu operacyjnego.

 • Jeśli używasz układu wielowierszowego, a do widoku dodano kilka pól, może być konieczne zwiększenie liczby wierszy wyświetlanych w układzie wielowierszowym w celu wyświetlenia wszystkich informacji.

  Jak to zrobić?

  • W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Dostosuj widok bieżący.

  • Kliknij pozycję Inne ustawienia.

  • W obszarze Inne opcje zmień wartość wprowadzoną dla x w pozycji Użyj układu kompaktowego dla szerokości mniejszych niż x znaków.

   Na przykład ustawienie 80 znaków oznacza, że jeśli lista nagłówków wiadomości zostanie zredukowana do szerokości mniejszej niż 80 znaków, program Outlook automatycznie wyświetli dwuwierszowy podgląd.

 • Nowe widoki zostaną dodane do obszaru Widok bieżący podmenu.

 • W obszarach Kontakty, Zadania i Notatki możesz szybko zmieniać widok bieżący przy użyciu opcji Dostosuj widok bieżący w okienku nawigacji.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. Kliknij pozycję Nowy.

 3. W polu Nazwa nowego widoku wpisz nazwę.

 4. W polu Typ widoku wybierz odpowiedni typ widoku.

 5. Aby zmienić miejsce, w którym będzie dostępny widok, wybierz opcję w obszarze Możliwości stosowania.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Dostosowywanie widoku: nazwa widoku wybierz opcje, których chcesz użyć.

 8. Po zakończeniu wybierania opcji kliknij przycisk OK.

 9. Aby zastosować widok natychmiast, kliknij przycisk Zastosuj widok.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w Panelu sterowania dotyczy wszystkich programów pakietu Office 2007 na komputerze, które używają ustawień daty od systemu operacyjnego.

 • Jeśli używasz układu wielowierszowego, a do widoku dodano kilka pól, może być konieczne zwiększenie liczby wierszy wyświetlanych w układzie wielowierszowym w celu wyświetlenia wszystkich informacji.

  Jak to zrobić?

  • W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Dostosuj widok bieżący.

  • Kliknij pozycję Inne ustawienia.

  • W obszarze Inne opcje zmień wartość wprowadzoną dla x w pozycji Użyj układu kompaktowego dla szerokości mniejszych niż x znaków.

   Na przykład ustawienie 80 znaków oznacza, że jeśli lista nagłówków wiadomości zostanie zredukowana do szerokości mniejszej niż 80 znaków, program Outlook automatycznie wyświetli dwuwierszowy podgląd.

 • Nowe widoki zostaną dodane do obszaru Widok bieżący podmenu.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, którego nazwę chcesz zmienić.

 3. Kliknij pozycję Zmień nazwę.

 4. W polu Nowa nazwa widoku wpisz nową nazwę.

Uwaga: Nie możesz zmienić nazwy wstępnie zdefiniowanego widoku, nawet jeśli widok został dostosowany. Zamiast tego skopiuj wstępnie zdefiniowany widok, nadaj kopii nową nazwę, a następnie zmień ustawienia.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, który chcesz udostępnić w innych lokalizacjach.

 3. Kliknij przycisk Kopiuj.

 4. W polu Nazwa nowego widoku wpisz nazwę.

 5. Aby zmienić miejsce, w którym będzie dostępny widok, kliknij opcję w obszarze Możliwości stosowania.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Aby zastosować widok natychmiast, kliknij przycisk Zastosuj widok.

Uwaga: Nowe widoki zostaną dodane do obszaru Widok bieżący podmenu.

 1. Przełącz się na widok, który chcesz zmienić.

  Jak to zrobić?

  • W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij odpowiedni widok.

 2. W menu Widok wskaż polecenie Rozmieść według, a następnie kliknij pozycję Niestandardowe.

 3. Kliknij pozycję Inne ustawienia.

 4. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, dla którego chcesz przywrócić pierwotne ustawienia.

 3. Kliknij przycisk Resetuj.

Uwaga: Jeśli przycisk Resetuj jest niedostępny, możliwe, że wybrano widok niestandardowy lub widok standardowy, który nie został dostosowany.

 1. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij pozycję Definiuj widoki.

 2. W polu Widoki dla folderu nazwa folderu kliknij widok, który chcesz usunąć.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Nie możesz usunąć wstępnie zdefiniowanego widoku, nawet jeśli jego ustawienia zostały zmienione.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×