Tworzenie zestawów dokumentów i zarządzanie nimi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po dodaniu typu zawartości zestawu dokumentów do biblioteki dokumentów, można go utworzyć nowe produkty pracy wiele dokumentów. Ponadto po kliknięciu folderu dla zestawu dokumentów go otworzyć, zostaje wyświetlona strona powitalna, który umożliwia zarządzanie zawartością w zestawie dokumentów.

Jeśli podczas pracy w bibliotece znajdują się dokumenty i zestawów dokumentów, należy określić zestawów dokumentów w bibliotece dokumentów, odszukaj ikonę ich unikatowy folder. Ikona zestawu dokumentów

Podczas pracy z zestawu dokumentów, wykonywanie typowych zadań za pomocą kartę Zarządzanie na Wstążce zestawów dokumentów, (który jest wyświetlany na stronie powitalnej zestawu dokumentów).

Zarządzaj kartą

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, który został skonfigurowany do obsługi zestawów dokumentów.

 2. Kliknij kartę Plik.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z programu SharePoint 2010, kliknij kartę dokumenty.

 3. Kliknij strzałkę obok przycisku Nowy dokument, a następnie kliknij Zestaw dokumentów lub nazwę zestawu dokumentów chcesz utworzyć (Jeśli Twoja organizacja utworzyła dostosowanymi typami zawartości zestawu dokumentów, może być mają unikatowe nazwy). Jeśli biblioteka obsługuje tworzenie poszczególnych dokumentów i zestawów dokumentów, można określić zestawu dokumentów, szukając ikonę folderu. Ikona zestawu dokumentów

 4. W oknie dialogowym Nowy zestaw dokumentów wpisz nazwę i opis dla zestawu dokumentów tworzysz, a następnie kliknij przycisk OK lub Zapisz. Po utworzeniu zestawu dokumentów przeglądarki są wyświetlane na stronie powitalnej zestawu dokumentów.

  Jeśli tego zestawu dokumentów jest skonfigurowany do automatycznego tworzenia dokumentów podczas tworzenia nowego wystąpienia, te dokumenty są wyświetlane w składniku Web Part na stronie powitalnej. Jeśli określono bez zawartości domyślnej dla tego zestawu dokumentów, Opróżnij folder zestawu dokumentów zostanie utworzona i można dodawać lub przekazywanie plików do folderu w celu ułatwienia ich część zestawu dokumentów. Można dodać tylko te pliki, które są tego samego typu zawartości, jak dozwolone w obrębie zestawu dokumentów.

Jeśli zestaw dokumentów pracujesz z nie jest skonfigurowany do automatycznego tworzenia domyślnej zawartości podczas tworzenia nowego wystąpienia zestawu dokumentów, można ręcznie dodać pliki do zestawu dokumentów. Można dodawać tylko pliki dozwolonych typów zawartości dla zestawu dokumentów.

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, zawierający zestawu dokumentów chcesz zaktualizować, a następnie kliknij nazwę zestawu dokumentów, aby przejść do strony powitalnej.

 2. Na stronie powitalnej zestawu dokumentów kliknij kartę pliki.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z programu SharePoint 2010, kliknij kartę dokumenty.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowy plik do zestawu dokumentów, kliknij pozycję Nowy dokument, a następnie kliknij odpowiedni typ dokumentu, który chcesz utworzyć.

  • Aby przekazać dokument do zestawu dokumentów, kliknij pozycję Przekaż dokument, a następnie przejdź do lokalizacji pliku, który ma. Zaznacz plik, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Podaj wszelkie informacje wymagane właściwości po wyświetleniu monitu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby przekazać wiele dokumentów do zestawu dokumentów, w Eksploratorze plików Znajdź pliki, które chcesz przekazać, a następnie klawisza Ctrl i kliknięcie każdego pliku. Przeciągnij i upuść pliki, które zaznaczone na stronie powitalnej. (Podczas przeciągania plików na stronie zostanie wyświetlone z tą wiadomością Upuść tutaj.)

Domyślnie zestawów dokumentów dziedziczyć uprawnienia z biblioteki, w którym się znajdują. Możesz wybrać opcję określania unikatowych uprawnień dla zestawu dokumentów, jeśli chcesz ograniczyć lub zmienianie, kto ma dostęp do dokumentów w poszczególnych zestawu dokumentów.

Zarządzanie unikatowe uprawnienia na poziomie elementu lub na poziomie folderu może być skomplikowane i czasochłonne. Większość zestawów dokumentów muszą być dostępne dla grup podobne, może być ułatwia zarządzanie uprawnieniami na poziomie biblioteki.

Do zarządzania uprawnieniami dla zestawu dokumentów, użytkownik musi mieć co najmniej poziom uprawnień Pełna kontrola lub projektowanie.

 1. Na stronie powitalnej zestawu dokumentów kliknij kartę Zarządzanie, a następnie kliknij pozycję uprawnienia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić ustawienia uprawnień dla samej biblioteki dokumentów, kliknij pozycję Zarządzaj elementu nadrzędnego.

  • Aby przerwać dziedziczenie uprawnień z biblioteki dokumentów i pojedynczo utworzyć uprawnienia unikatowe dla tego zestawu dokumentów, kliknij pozycję Zatrzymaj dziedziczenie uprawnień.

  • Aby wyświetlić określone uprawnień osoby, kliknij przycisk Sprawdź uprawnienia, a następnie wpisz nazwę użytkownika lub grupy, którą chcesz sprawdzić.

  • Aby dziedziczyć uprawnienia z nadrzędnej biblioteki dokumentów, (Jeśli zestawu dokumentów wcześniej został skonfigurowany do przerwać dziedziczenie ich) kliknij pozycję Dziedzicz uprawnienia.

Jeśli włączono przechowywanie wersji w bibliotece dokumentów, w której zestawu dokumentów został zapisany, masz kilka różnych opcji do pracy z historii wersji zestawu dokumentów lub pojedynczych dokumentów w zestawie.

Na stronie powitalnej zestawu dokumentów kliknij kartę Zarządzanie, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności.

Cel:

Czynność do wykonania:

Przechwytywać migawki bieżących właściwości i dokumentów w zestawie dokumentów

Kliknij przycisk Przechwyć wersję, wpisz opis zmiany wprowadzone w wersji, którą przechwytywania, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie historii wersji zestawu dokumentów

Kliknij przycisk Historia wersji.

Przywracanie zestawu dokumentów do poprzedniej wersji

 1. Kliknij przycisk Historia wersji.

 2. Wskaż datę i godzinę informacje dotyczące wersji, którą chcesz przywrócić, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Przywracanie wersji.

Spowoduje to przywrócenie całego zestawu dokumentów do wybranego zapisanej wersji. Wszelkie zmiany wprowadzone do zestawu dokumentów, gdy będzie można przywrócić tej wersji.

Usuwanie wcześniejszych migawek wersji zestawu dokumentów

Kliknij pozycję Historia wersji, a następnie kliknij polecenie Usuń wszystkie wersje. Ta akcja powoduje usunięcie migawki historii wersji zestawu dokumentów. Nie są usuwane zestawu dokumentów się.

Wyświetlanie historii wersji dla poszczególnych plików w obrębie zestawu dokumentów

Wskaż dokument, dla którego chcesz Wyświetl historię wersji, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij przycisk Historia wersji.

Przywracanie pojedynczy dokument do poprzedniej wersji.

 1. Wskaż dokument, dla którego chcesz wyświetlanie historii wersji, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij przycisk Historia wersji.

 2. Wskaż datę i godzinę informacje dotyczące wersji, którą chcesz przywrócić, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Przywracanie.

Jeśli korzystasz z programu poczty e-mail, która jest zgodna z Microsoft SharePoint Server 2010, takich jak Microsoft Outlook 2010 możesz szybko wysłać łącze do strony powitalnej dla zestawu dokumentów.

 1. Na stronie powitalnej zestawu dokumentów kliknij kartę Zarządzaj, a następnie kliknij łącze w wiadomości E-mail.

 2. Gdy zostanie wyświetlony monit, aby program Outlook otworzyć zawartości sieci Web, kliknij przycisk Zezwalaj.

 3. W wierszu do wiadomości e-mail programu Microsoft Outlook wpisz nazwy adresatów odpowiedniej, określ temat w wierszu tematu, a następnie wpisz dodatkowe informacje, które chcesz uwzględnić w treści wiadomości e-mail.

 4. Jeśli chcesz, można określić adres e-mail w wierszu od, aby nie ma wiadomość do wysłania z serwera, a adresaci nie należy ją zignorować. Kliknij strzałkę w dół obok pozycji z, a następnie kliknij pozycję Inny adres E-mail. Wpisz lub wybierz adres e-mail.

 5. Po zakończeniu przygotowywania wiadomości kliknij pozycję Wyślij w programie Outlook.

Zobacz też

Wprowadzenie do zestawów dokumentów

Tworzenie i konfigurowanie nowego typu zawartości zestawu dokumentów

Dostosowywanie strony powitalnej zestawu dokumentów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×