Tworzenie zespołu dla personelu w usłudze Microsoft Teams

Tworzenie zespołu dla personelu w usłudze Microsoft Teams

Zespoły personelu umożliwiają administracji szkoły i nauczycielom łatwe udostępnianie informacji oraz wspólną pracę nad inicjatywami dotyczącymi całej szkoły.

Dzięki zintegrowanym notesom dla personelu w programie OneNote pracownicy mogą publikować zasady dostępne dla całego zespołu lub tworzyć indywidualne plany rozwoju zawodowego. Kierownicy personelu są właścicielami zespołu i mogą dodawać albo usuwać członków zespołu.

Zalety korzystania z zespołów personelu

 • Oszczędność czasu dzięki organizacji całej pracy w jednym centrum

 • Planowanie spotkań personelu przy użyciu karty Spotkania

 • Współpraca przy użyciu wpisów strumienia konwersacji

 • Komunikacja za pośrednictwem czatu, połączeń audio lub wideo

 • Zamieszczanie ogłoszeń przy użyciu @wzmianek w kanale ogólnym zespołu lub przez przypięcie ważnych dokumentów jako stałych kart

 • Organizowanie spotkań wirtualnych lub twarzą w twarz

 • Praca w mniejszych grupach

 • Udostępnianie i porządkowanie zawartości

 • Korzystanie z notesu dla personelu w programie OneNote, zawierającego bibliotekę zawartości dostępną dla wszystkich członków, obszar współpracy, który mogą wspólnie edytować członkowie zespołu, a także notesy prywatne poszczególnych członków, widoczne tylko dla nich samych oraz dla kierowników personelu

 • Dodawanie kart takich jak program Planner w celu organizacji zadań

 • Dodawanie kart takich jak usługa Power BI w celu wizualizacji danych uczniów

 • Dodawanie kart takich jak Twitter w celu zarządzania kontami szkolnymi

Tworzenie zespołu personelu

 1. Wybierz pozycję Dodaj zespół u dołu listy zespołów.

  Wybierz pozycję Dodaj zespół
 2. Wybierz kafelek Utwórz zespół.

 3. Wybierz przycisk Utwórz zespół.

  Wybierz pozycję Utwórz zespół
 4. Wybierz pozycję Członkowie personelu jako typ zespołu.

  Wybierz typ zespołu
 5. Wprowadź nazwę zespołu.

 6. Wprowadź opis, a następnie wybierz pozycję Dalej. Na przykład: Nauczyciele liceum nr 1

  Wprowadź nazwę i opis zespołu.
 7. Po utworzeniu zespołu personelu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać innych nauczycieli jako członków zespołu.

Dowiedz się więcej

Określanie zespołu do utworzenia

Tworzenie zespołu zajęć

Tworzenie zespołu nauczycielskiej społeczności edukacyjnej

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×