Tworzenie zbioru witryn

W tym artykule opisano, jak administratorzy globalni usługi Office 365 i administratorzy programu SharePoint mogą tworzyć klasyczne zbiory witryn usługi SharePoint Online w klasycznym Centrum administracyjnym programu SharePoint.

Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat tworzenia nowych witryn zespołów połączonych z grupami usługi Office 365 i witryn do komunikacji w nowym Centrum administracyjnym programu SharePoint w wersji zapoznawczej, zobacz Zarządzanie witrynami w nowym Centrum administracyjnym programu SharePoint.

Usługa SharePoint Online zawiera kilka szablonów klasycznych zbiorów witryn. Możesz na przykład utworzyć witryny blogów, stron wiki, dokumentacji biznesowej i publikowania. Niektóre wcześniejsze plany usługi Office 365 mogą zawierać tylko jeden zbiór witryn. Aby uzyskać informacje na ten temat, zobacz Limity dotyczące poprzednich planów usługi Office 365 dla małych i średnich firm.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Zasoby, a następnie pozycję Witryny.

  Witryny administracyjne usługi Office 365
 4. Wybierz pozycję Dodaj witrynę.

  Centrum administracyjne usługi Office 365 — Tworzenie zbioru witryn

  Uwaga: Jeśli nie widzisz powyższych opcji, wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint, a następnie wybierz pozycję Nowy > Zbiór witryn prywatnych. Strona zbioru witryn z wybranym poleceniem Nowy

 5. Uzupełnij właściwości nowego zbioru witryn:

  Okno dialogowe Nowy zbiór witryn (górna połowa okna)
  • W polu Tytuł wpisz nazwę zbioru witryn.

  • Z list rozwijanych Adres witryny sieci Web wybierz nazwę domeny i ścieżkę adresu URL (na przykład /sites/ lub /teams/), a następnie wpisz nazwę adresu URL zbioru witryn.

  • W sekcji Wybieranie szablonu z listy rozwijanej Wybierz język wybierz język zbioru witryn. W witrynach można włączyć interfejs wielojęzyczny programu SharePoint, ale podstawowy język zbioru witryn pozostanie taki, jak wybrano tutaj.

   Uwaga: Wybór właściwego języka zbioru witryn jest bardzo ważny, ponieważ raz wybranego języka nie można zmienić. Po utworzeniu zbioru witryn należy sprawdzić poprawność ustawień regionalnych. (Na przykład ustawienia regionalne witryny w języku chińskim będą dotyczyć Chin).

  • W sekcji Wybieranie szablonu w obszarze Wybierz szablon wybierz szablon, którego opis najlepiej odzwierciedla przeznaczenie zbioru witryn. Jeśli na przykład zbiór witryn ma ułatwiać współpracę w zespole, najlepiej wybrać szablon Witryna zespołu.

   Porada: Aby uzyskać więcej informacji o szablonach, zobacz Tworzenie różnych rodzajów witryn usługi SharePoint Online za pomocą szablonów.

  • W polu Strefa czasowa wybierz strefę czasową odpowiednią dla lokalizacji geograficznej zbioru witryn.

  • W polu Administrator wpisz nazwę użytkownika administratora zbioru witryn. Możesz także użyć przycisków Sprawdź nazwy lub Przeglądaj w celu znalezienia użytkownika, który ma być administratorem zbioru witryn.

  • W polu Przydział magazynowania wpisz liczbę megabajtów (MB), którą chcesz przydzielić zbiorowi witryn. Nie przekraczaj dostępnej ilości miejsca wyświetlanej obok tego pola.

  • W polu Przydział zasobów serwera zaakceptuj domyślną wartość przydziału zasobów. To ustawienie nie ma już wpływu na ilość zasobów dostępnych dla zbioru witryn.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Nowy zbiór witryn pojawi się na liście adresów URL. Adres URL jest lokalizacją zbioru witryn, w której administrator będzie mógł zacząć tworzyć witryny i zarządzać nimi.

Zobacz też

Włączanie lub wyłączanie funkcji zbioru witryn

Wprowadzenie do funkcji wielojęzycznych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×