Tworzenie zasobów reprezentować wydajność

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas analizowania projektów organizacji może potrwać na, istotny czynnik brać pod uwagę jest wydajność oczekiwanych zasobów. Oznacza to, że podsumowanie zasobów jest dostępny do pracy nad projektem proponowane. W Project Web App można zdefiniować zasoby reprezentować wydajność zasobu przez role zasobu organizacji. Za pomocą poszczególnych nazwanych zasobów (osób "rzeczywistą"), nie o nazwie zasobów ("do zatrudnionych" osób) lub obu tych sposobów.

Uwaga: Każdy zasób reprezentujący zdolności muszą być skojarzone z jednej roli podstawowego.

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie innych niż o nazwie zasobów reprezentować wydajność

Konfigurowanie nazwanych zasobów reprezentować wydajność

Korzystanie z nazwanych i innych niż o nazwie zasobów z wydajnością modelu

Konfigurowanie innych niż o nazwie zasobów reprezentować wydajność

Podczas modelowania wydajność zasobów bez tworzenia poszczególnych nazwanych zasobów, rozwiązaniem jest utworzenie jeden zasób dla poszczególnych ról zdefiniowanych w tabeli odnośników roli . Na przykład jeden zasób reprezentować wszystkich deweloperów innego zasobu reprezentuje wszystkie testerzy i tak dalej. Jeśli jeszcze nie zdefiniowano ról w tabeli odnośników, zobacz Definiowanie ról podstawowego zasobów.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Zasoby kliknij pozycję Centrum zasobów.

 2. Na karcie zasoby na wstążce kliknij przycisk Nowy zasób.

 3. Oprócz wymagane pola Wypełnij następujące pola:

  • Zasób może logować się na serwerze Project Server:    Wyczyszczone

  • Nazwy wyświetlanej:    < Nazwa roli > - pojemności (na przykład "Deweloper - pojemnością.")

  • Maksimum jednostek:    Wpisz wartość procentową reprezentującą liczbę zasobów jest dostępna dla tej roli. Na przykład jeśli masz 10 deweloperów dostępne w skali 100% ich czasu, wprowadź 1000%.

  • Roli:    Wybierz rolę, odpowiadający poziomowi, nazwę wyświetlaną, wybrane. Na przykład po wpisaniu "Wydajność — deweloper" w polu Nazwa wyświetlana, kliknij pozycję Deweloper na liście Role.

 4. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie powtórz kroki 2 i 3 dla każdej roli w tabeli odnośników roli Twojej organizacji.

Początek strony

Konfigurowanie nazwanych zasobów reprezentować wydajność

Symbolizującego nazwanych lub "rzeczywistą" zasobów wydajność, istnieją dwa zagadnienia:

 • Musi być zasób przedsiębiorstwa    Każdy nazwanego zasobu musi być utworzony jako zasób przedsiębiorstwa w programie Project Server. Nie wszyscy użytkownicy programu Project Server są również dostępne jako zasoby. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie użytkownika.

 • Musisz mieć zdefiniowanej roli    Każdemu zasobowi nazwanych powinien mieć skojarzona rola w jego właściwości zasobu.

Gdy użytkownik ocenia czy Twoja organizacja ma wydajność zasobów, aby zastosować propozycji projektów określonych służy nazwanego zasobu, która spełnia oba warunki.

Początek strony

Korzystanie z nazwanych i innych niż o nazwie zasobów z wydajnością modelu

Klucz do modelowania wydajność przy użyciu zarówno nazwę i -o nazwie zasobów jest oflagować je jako oddzielnie do raportowania. Najpierw musisz utworzyć pole niestandardowe, która będzie używana dla flag.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. W obszarze Dane przedsiębiorstwa kliknij pozycję Pola niestandardowe i tabele odnośników przedsiębiorstwa.

 3. Na stronie Enterprise pola niestandardowe i tabele odnośników w sekcji Niestandardowe pola przedsiębiorstwa kliknij Nowe pole.

 4. Wpisz "Używane zdolności symbol zastępczy" w polu Nazwa.

 5. W sekcji Jednostka i typ kliknij pozycję zasób na liście jednostki, a następnie kliknij flagę na liście Typ.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Z tej skonfigurować niestandardowe flagi można teraz zidentyfikować nazwanych zasobów jako symbole zastępcze, klikając pozycję Tak na liście używane zdolności symbol zastępczy w sekcji Pól niestandardowych zasobówNowego zasobu, Edytowanie zasobówNowy użytkownik lub na stronie Edytowanie użytkowników.

W przypadku innych niż o nazwie zasobów pozostaw listy używane zdolności symbol zastępczy ustawiona na nie. W ten sposób na liście zasoby z konkretnej roli można filtrować o nazwie, a nie o nazwie zasobów przy użyciu flagi używane zdolności symbol zastępczy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×