Tworzenie zadań pojedynczych i cyklicznych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dzięki Project 2010 możesz tworzyć zadania, aby podzielić projekt praca na mniejsze części. NieKtórym menedżerom projektu odwołuje się do zadań jako "działania" lub "pakiety służbowe".

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowego zadania

Tworzenie wielu zadań

Tworzenie zadania cyklicznego

Porady dotyczące pracy z zadaniami

Tworzenie nowego zadania

Dodawanie zadania do listy zadań

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki zadań kliknij przycisk Wykres Gantta.

  Obraz obszaru widoku zadania

 2. W polu Nazwa pustego zadania wpisz nazwę zadania, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Wstawianie zadania między istniejącymi zadaniami

 1. Zaznacz wiersz poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowe zadanie.

 2. Na karcie zadanie w grupie Wstawianie kliknij ikonę u góry przycisku zadania .

  Obraz obszaru wstawiania zadania

 3. Wpisz nazwę zadania w wstawionym wierszu. Po wstawieniu zadania identyfikatory zadań są automatycznie numerowane.

Dodawanie zadania w widoku Diagram sieciowy

 1. Aby przełączyć się do widoku Diagram sieciowy , na karcie Widok w grupie widoki zadań kliknij przycisk Diagram sieciowy.

  Przycisk diagramu sieciowego

 2. Na karcie zadanie w grupie Wstawianie kliknij ikonę u góry przycisku zadania .

  Obraz obszaru wstawiania zadania

 3. Wpisz nazwę zadania w polu nowe zadanie.

Za pomocą konspekt można organizować harmonogram podczas wprowadzania zadań lub poczekać na wprowadzenie wszystkich zadań projektu. Podczas tworzenia konspektu harmonogramu projektu upraszcza on organizację, co ułatwia tworzenie, zarządzanie i obsługę projektu.

Początek strony

Tworzenie wielu zadań

W przypadku dodawania kilku zadań z przydziałami zasobów i zależności między zadaniami w tym samym czasie może okazać się pomocne wprowadzenie tych informacji do projektu przy użyciu widoku formularza zadania.

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki zadań kliknij przycisk Wykres Gantta.

  Obraz obszaru widoku zadania

 2. Na karcie Widok w grupie Widok podzielony wybierz pozycję szczegóły.

  Obraz obszaru widoku złożonego

  Okno jest podzielone, aby wyświetlić widok Wykres Gantta w widoku Formularz zadania u góry i u dołu. Nie można wyświetlić osi czasu podczas wyświetlania tego widoku dzielonego.

 3. W widoku Wykres Gantta (na górze) kliknij pierwszy pusty wiersz na końcu listy zadań.

 4. W widoku formularz zadania (na dole) wpisz informacje o nowym zadaniu:

  • W polu Nazwa wpisz nazwę nowego zadania.

  • W polu czas trwania wpisz czas trwania zadania.

  • Jeśli czas trwania zadania ma być ustalony bez względu na przydziały zasobów, zaznacz pole wyboru według nakładu pracy .

  • W kolumnach formularza wpisz szczegółowe informacje o zadaniu (takie jak przydzielone zasoby i zadania poprzedników).

 5. Kliknij przycisk OK , aby zapisać nowe zadanie, a następnie kliknij przycisk dalej , aby przejść do następnego wiersza w widoku Wykres Gantta.

Uwaga: Za pomocą widoku Formularz zadania nie można wprowadzać podzadań do projektu. Aby utworzyć podzadania, Zwiększ wcięcie i Zmniejsz wcięcie zadań w widoku Wykres Gantta.

Początek strony

Tworzenie zadania cyklicznego

Jeśli zadanie jest powtarzane w określonych interwałach, wprowadź je jako zadanie cykliczne. Jeśli nie powtarza się w ustalonych odstępach czasu, wprowadź je jako zwykłe zadanie przy każdym wystąpieniu.

 1. Na karcie Widok w grupie Widoki zadań kliknij przycisk Wykres Gantta.

  Obraz obszaru widoku zadania

 2. Zaznacz wiersz poniżej miejsca, w którym ma się znajdować zadanie cykliczne.

 3. Na karcie zadanie w grupie Wstawianie kliknij dolną część przycisku zadanie , a następnie kliknij pozycję zadanie cykliczne.

  Obraz menu wstawiania zadania

 4. W polu Nazwa zadania wpisz nazwę zadania.

 5. W polu czas trwania wpisz czas trwania pojedynczego wystąpienia zadania.

 6. W sekcji wzorzec cyklu kliknij pozycję codziennie, co tydzień, co miesiąc lub corok.

 7. Zaznacz pole wyboru obok każdego dnia tygodnia, w którym ma zostać wykonane zadanie.

 8. W polu rozpoczęcie wprowadź datę rozpoczęcia i wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję koniec po, a następnie wpisz liczbę wystąpień zadania.

  • Wybierz pozycję koniec, a następnie wprowadź datę zakończenia zadania cyklicznego.

   Uwaga: Jeśli nie wprowadzisz daty w polu rozpoczęcie , program Project użyje daty rozpoczęcia projektu.

 9. W sekcji kalendarza do planowania tego zadania wybierz kalendarz zasobu z listy Kalendarz , który ma zostać zastosowany do zadania. Jeśli nie chcesz stosować kalendarza, wybierz pozycję Brak.

  Porada: Jeśli chcesz zastosować kalendarz, ale nie możesz powiązać tego kalendarza z harmonogramem zadania, zaznacz pole wyboru harmonogram ignoruje kalendarze zasobów .

Po wstawieniu zadania cyklicznego identyfikatory zadań są automatycznie numerowane i w kolumnie wskaźniki Nagłówek kolumny Wskaźniki pojawi się Obraz ikony wskaźnik zadania cyklicznego.

W przypadku przypisywania zasobów do cyklicznego zadania sumarycznego przez wpisanie nazw zasobów w polu nazwy zasobów zasób będzie przydzielony do całkowitej liczby zadań wykonywanych w ramach zadania cyklicznego, a nie do poszczególnych zadań cyklicznych w miarę ich wystąpienia.

Początek strony

Porady dotyczące pracy z zadaniami

W celu najwydajniejszego definiowania zadań należy uwzględnić następujące wskazówki:

 • Podziel zadania na poziom szczegółów, które chcesz śledzić. Należy je bardziej szczegółowo podzielić na obszary riskier.

 • Upewnij się, że zadania mają jasne kryteria wykonania.

 • Definiowanie zadań, które są krótkie w porównaniu z ogólnym czasem trwania projektu. Krótsze zadania umożliwiają łatwiejsze Szacowanie czasu i zasobów.

 • Unikaj definiowania takich elementów jako wakacji lub szkoleń jako zadań. Zamiast tego możesz ustawić kalendarze zasobów, aby uwzględnić czas wolny (administracyjny).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×