Tworzenie wykresów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie wykresów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dodawanie wykresu do dokumentu i zaznacz pole wyboru wykresu, aby móc pracować z nimi za pomocą Word z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie wykresu podstawowego

Wybierz typ i styl wykresu, a następnie wstaw dane w osadzonym arkuszu programu Excel, aby wykres nabrał kształtu.

 1. W dokumencie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać wykres.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, C. Usłyszysz: „<Nazwa dokumentu>, Word, okno Wstawianie wykresu”.

 3. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz „Typy wykresów” oraz obecnie wybrany typ wykresu.

 4. Aby wybrać typ wykresu, naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, aż usłyszysz odpowiedni typ.

 5. Aby wybrać styl wykresu, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciskaj klawisz strzałki w prawo lub strzałki w lewo, aż usłyszysz odpowiedni styl.

 6. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz Enter. W dokumencie zostanie dodany wykres o wybranym typie i stylu.

  W osadzonym arkuszu programu Excel są wyświetlane dane zastępcze, na podstawie których utworzono wykres. Fokus znajduje się w komórce arkusza programu Excel.

 7. Aby zamienić wartości zastępcze w arkuszu na własne dane, naciskaj klawisz Tab, klawisze Shift+Tab, albo klawisze strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz nazwy komórek, które chcesz edytować, a następnie wpisz dane. Program Word automatycznie aktualizuje nowe wartości na wykresie podczas pisania.

 8. Aby zamknąć arkusz, naciśnij klawisz SR klawisz z lewej lub prawej strzałki do momentu usłyszeć "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij klawisz SR klawisz Enter.

Zaznaczanie wykresu

Aby wprowadzić zmiany w istniejącym wykresie, musisz najpierw zaznaczyć wykres.

 1. Aby przejść do wykresu, który chcesz zmodyfikować, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Fokus zostanie przeniesiony na pierwszy kształt przestawny w dokumencie.

 2. Aby przechodzić między kształtami przestawnymi, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego wykresu, a następnie naciśnij klawisze Shift+strzałka w lewo lub strzałka w prawo. Wykres jest teraz zaznaczony i można go modyfikować.

 3. Aby powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

W programie Word można przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, dodać wykres w dokumencie oraz zaznaczyć wykres, aby móc z nim pracować.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie wykresu podstawowego

Wybierz typ i styl wykresu, a następnie wstaw dane w osadzonym arkuszu programu Excel, aby wykres nabrał kształtu.

 1. W dokumencie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać wykres.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie zaznaczonej karty na wstążce.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wykres, przycisk menu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Okno Wykres, kolumnowy, podmenu”.

 5. Aby wybrać typ wykresu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiedni typ, na przykład „Kołowy, podmenu”. Następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Podmenu zostanie rozwinięte.

 6. Aby wybrać styl wykresu, naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego stylu, na przykład „Kołowy 3D”. Aby go wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Do dokumentu zostanie dodany wykres o wybranym typie i stylu.

  Zostanie otwarty arkusz programu Excel z danymi zastępczymi, na podstawie których utworzono wykres. Fokus będzie umieszczony w komórce arkusza programu Excel.

 7. Aby zamienić wartości zastępcze w arkuszu na własne dane, naciskaj klawisze Tab lub Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę komórki, którą chcesz edytować. Wpisz dane, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powtarzaj te czynności, aż zamienisz wszystkie wartości zastępcze. Program Word automatycznie aktualizuje nowe wartości na wykresie podczas pisania.

Zaznaczanie wykresu

Aby wprowadzić zmiany w istniejącym wykresie, musisz najpierw zaznaczyć wykres.

 1. Na stronie dokumentu zawierającego wykres naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Obszar edytowania”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę wykresu, a następnie komunikat „Jesteś obecnie w wykresie”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Option+Shift+Strzałka w dół, aby zacząć korzystać z obszaru wykresu.

 4. Aby szybko edytować wykres, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M w celu otwarcia menu kontekstowego. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, na przykład „Zmień typ wykresu, podmenu” lub „Edytuj dane w programie Excel”. Następnie naciśnij klawisz Spacja, aby otworzyć dodatkowe opcje.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×