Tworzenie wykresów w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie wykresów w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie PowerPoint 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, dodać wykres w prezentacji oraz zaznaczyć wykres, aby móc z nim pracować.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie wykresu podstawowego

Wybierz typ i styl wykresu, a następnie wstaw dane w osadzonym arkuszu programu Excel, aby wykres nabrał kształtu.

 1. W prezentacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać wykres.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, C. Usłyszysz: „Wstaw wykres, zaznaczone, element karty Wszystkie wykresy”.

 3. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz „Typy wykresów” oraz obecnie wybrany typ wykresu.

 4. Aby wybrać typ wykresu, naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, aż usłyszysz odpowiedni typ.

 5. Aby wybrać styl wykresu, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciskaj klawisz strzałki w prawo lub strzałki w lewo, aż usłyszysz odpowiedni styl.

 6. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz Enter. W prezentacji zostanie dodany wykres o wybranym typie i stylu.

  W osadzonym arkuszu programu Excel są wyświetlane dane zastępcze, na podstawie których utworzono wykres. Fokus znajduje się w komórce arkusza programu Excel.

 7. Aby zamienić wartości zastępcze w arkuszu na własne dane, naciskaj klawisz Tab, klawisze Shift+Tab albo klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę komórki, którą chcesz edytować, a następnie wpisz dane. Powtarzaj te czynności, aż zamienisz wszystkie wartości zastępcze. Program PowerPoint 2016 automatycznie aktualizuje nowe wartości na wykresie podczas pisania.

 8. Aby zamknąć arkusz, naciskaj klawisze Caps lock+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zamknij”, a następnie naciśnij klawisze Caps lock+Enter.

Zaznaczanie wykresu

Aby wprowadzić zmiany w istniejącym wykresie, musisz najpierw zaznaczyć wykres.

 1. Aby przejść do wykresu, który chcesz zmodyfikować, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na slajdzie zawierającym wykres naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę wykresu.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Fokus zostanie przeniesiony na pierwszy kształt przestawny w dokumencie. Aby przechodzić między kształtami przestawnymi, naciskaj klawisz Tab. Aby wrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie PowerPoint 2016 można przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, dodać wykres w prezentacji oraz zaznaczyć wykres, aby móc z nim pracować.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie wykresu podstawowego

Wybierz typ i styl wykresu, a następnie wstaw dane w osadzonym arkuszu programu Excel, aby wykres nabrał kształtu.

 1. W prezentacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać wykres.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie zaznaczonej karty na wstążce.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy slajd, przycisk menu”.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wykres, przycisk menu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Okno Wykres, kolumnowy, podmenu”.

 6. Aby wybrać typ wykresu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiedni typ, na przykład „Kołowy, podmenu”. Następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Podmenu zostanie rozwinięte.

 7. Aby wybrać styl wykresu, naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego stylu, na przykład „Kołowy 3-W”. Aby go wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Do prezentacji zostanie dodany wykres o wybranym typie i stylu.

  Zostanie otwarty arkusz programu Excel z danymi zastępczymi, na podstawie których utworzono wykres. Fokus będzie umieszczony w komórce arkusza programu Excel.

 8. Aby zamienić wartości zastępcze w arkuszu na własne dane, naciskaj klawisze Tab lub Shift+Tab, aż usłyszysz nazwę komórki, którą chcesz edytować. Wpisz dane, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powtarzaj te czynności, aż zamienisz wszystkie wartości zastępcze. Program PowerPoint 2016 automatycznie aktualizuje nowe wartości na wykresie podczas pisania.

Zaznaczanie i edytowanie wykresu

 1. Na slajdzie z wykresem naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Okienko Edytor slajdów, obszar układu”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę wykresu, a następnie komunikat „Jesteś obecnie w wykresie”.

 3. Naciśnij klawisze Control+Option+Shift+Strzałka w dół, aby zacząć korzystać z obszaru wykresu.

 4. Aby uzyskać dostęp do opcji edytowania wykresu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby szybko edytować wykres, naciśnij klawisze Control+Option+Shift+M w celu otwarcia menu kontekstowego. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, na przykład „Zmień typ wykresu” lub „Edytuj dane w programie Excel”. Następnie naciśnij klawisz Spacja, aby otworzyć dodatkowe opcje.

  • Aby przejść do karty Projektowanie wykresu na wstążce, naciśnij klawisze Control+Option+Shift i dwa razy szybko klawisz Spacja. Następnie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Projektowanie wykresu, karta”. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji menu, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę opcję i otworzyć dodatkowe opcje.

Zobacz też

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×