Tworzenie wykresów PERT programu Visio w celu planowania projektów i analizowania zależności

Gdy rozpoczynasz projekt, możesz organizować zadania, ustalać ramy czasowe i ilustrować zależności, korzystając z wykresów PERT (Program Evaluation and Review Technique) w programie Microsoft Visio.

Za pomocą wykresów PERT możesz również ilustrować etapy prowadzące do osiągnięcia konkretnego celu. Na przykład wykres PERT może wytyczać kroki umożliwiające działowi zrealizowanie dwuletnich celów dotyczących przychodów.

Uwaga: Wykres PERT programu Visio to rysunek odręczny. Jeśli wolisz bardziej zautomatyzowane rozwiązanie do tworzenia harmonogramu i używasz programu Visio 2007, zobacz Tworzenie osi czasu w celu pokazania migawki harmonogramu. Jeśli używasz programu Visio 2016, zobacz Tworzenie osi czasu w programie Visio.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie struktury wykresu PERT

Dodawanie informacji do wykresu PERT

Uściślanie wykresu PERT

Tworzenie hierarchicznego podsumowania projektu

Przykład wykresu PERT

W wykresie PERT każdy prostokątny kształt lub węzeł odzwierciedla zadanie. Połączenia między zadaniami wskazują zależności.

Tworzenie struktury wykresu PERT

Każdy etap lub zadanie projektu jest reprezentowane przez węzeł. Węzły są podzielone na sekcje, w których można rejestrować dane dotyczące zadania.

Najpierw przeciągnij węzeł każdego zadania na stronę rysunku. Następnie połącz węzły, aby wskazać kolejność wykonywania zadań i zależności między nimi.

 1. W programie Visio w menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż pozycję Harmonogram, a następnie kliknij pozycję Wykres PERT.

 2. Ze wzornika Wykres PERT przeciągnij kształt PERT 1 lub PERT 2 na stronę rysunku, aby utworzyć pierwszy węzeł.

 3. Przeciągnij drugi kształt PERT 1 lub PERT 2 na stronę rysunku, aby utworzyć drugi węzeł.

 4. Przeciągnij kształt Łącznik dynamiczny na stronę rysunku.

 5. Kliknij poza łącznikiem, aby sprawdzić, w którym punkcie końcowym zostanie wyświetlony grot strzałki. Następnie zaznacz łącznik i przeciągaj punkt końcowy bez grotu do środka pierwszego węzła, aż cały kształt zostanie wyświetlony w polu.

  Uwaga: Pole ma kolor czerwony w programie Visio 2007 i zielony w programie Visio 2016.

 6. Połącz drugi koniec łącznika z drugim węzłem w taki sam sposób.

  Podczas przenoszenia kształty pozostają połączone w najbliższych dostępnych punktach.

 7. Kontynuuj przeciąganie i łączenie kształtów węzła, aż wszystkie zadania lub kroki projektu zostaną przedstawione w postaci węzłów.

Początek strony

Dodawanie informacji do wykresu PERT

Do węzłów oraz łączników między nimi można dodawać informacje o zadaniach.

Dodawanie informacji o zadaniu do węzła

 1. Kliknij węzeł, aby go zaznaczyć.

 2. Wpisz nazwę zadania, aby zastąpić domyślny tekst węzła.

 3. Kliknij jeden z elementów składowych węzła, aby go zaznaczyć, a następnie wpisz tekst, który ma zastąpić tekst domyślny.

  Uwaga:  Tekst domyślny w elemencie składowym węzła jest tylko wskazówką dotyczącą typu informacji, które można w tym miejscu wprowadzić. Na przykład w elemencie składowym kształtu Wykres PERT 2 o nazwie Zakończenie według harmonogramu możesz wpisać czas trwania zadania lub dowolny tekst związany z tym zadaniem.

 4. Powtarzaj krok 3, aż zastąpisz cały tekst domyślny w każdym węźle.

Porada:  Aby usunąć tekst domyślny i pozostawić puste elementy składowe węzła, zaznacz element składowy, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Dodawanie tekstu do łącznika

 1. Kliknij łącznik, aby go zaznaczyć.

 2. Na łączniku wpisz tekst, który chcesz wyświetlić.

Początek strony

Uściślanie wykresu PERT

Cel

Wykonaj następującą czynność

Zmiana nazwy zadania w węźle

 • Kliknij węzeł z nazwą zadania, którą chcesz zmienić, a następnie wpisz nową nazwę zadania.

Zmiana tekstu w elemencie składowym węzła

 • Kliknij węzeł zawierający element składowy, kliknij element składowy, a następnie wpisz nowy tekst.

Zmiana tekstu na łączniku

 • Kliknij łącznik, aby go zaznaczyć, a następnie wpisz nowy tekst.

Przeniesienie węzła

 • Kliknij węzeł, aby go zaznaczyć, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

Uwaga:  Jeśli nie odpowiada Ci ścieżka, którą przyjmie łącznik po przeniesieniu węzła, umieść wskaźnik myszy na jednym z punktów końcowych łącznika, a następnie przeciągnij go do nowego punktu połączenia (niebieski znak x) w węźle. Upewnij się, że wokół nowego punktu połączenia jest widoczny czerwony kwadrat.

Usuwanie węzła

 • Kliknij węzeł, aby go zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Uwaga:  Jeśli węzeł nie jest zamieniany na nowy, kliknij łącznik, który wskazywał węzeł, a następnie ponownie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Tworzenie hierarchicznego podsumowania projektu

Czasami warto jest przeprowadzić burzę mózgów dotyczącą zadań w projekcie i utworzyć obraz relacji między zadaniami przed rozpoczęciem tworzenia harmonogramu. Aby szybko utworzyć hierarchiczne podsumowanie zadań, możesz skorzystać ze specjalnie zaprojektowanego kształtu we wzorniku wykresu PERT.

Hierarchiczne podsumowanie zadań projektu

Relacje między zadaniami w projekcie można zaplanować za pomocą kształtu Struktura podsumowania z wzornika Wykres PERT.

Tworzenie hierarchicznego podsumowania zadań

 1. W menu Plik wskaż pozycję Nowy, wskaż pozycję Harmonogram, a następnie kliknij pozycję Wykres PERT.

 2. Przeciągnij kształt Struktura podsumowania z wzornika Wykres PERT na stronę rysunku.

 3. Przeciągnij drugi kształt Struktura podsumowania na stronę rysunku i umieść go poniżej pierwszego kształtu.

 4. Przeciągnij uchwyt sterujący drugiego kształtu i przyklej go do punktu połączenia w dolnej części pierwszego kształtu.

 5. Kontynuuj przeciąganie kształtów Struktura podsumowania i przyklejanie ich uchwytów sterujących do kształtów znajdujących się wyżej w hierarchii, aż udokumentujesz wszystkie zadnia w projekcie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×