Tworzenie wykazu źródeł

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja lub niektóre opcje opisane w tym temacie Pomocy są dostępne tylko jeśli w ustawieniach języka pakietu Microsoft Office włączono obsługę języka angielskiego (Stany Zjednoczone), francuski (Kanada) lub holenderski.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji na temat tabel źródeł

Oznaczanie cytatów

Tworzenie wykazu źródeł

Edytowanie lub formatowanie wykazu źródeł

Dodawanie lub zmienianie kategorii cytatów wykazu źródeł

Usuwanie hasła z wykazu źródeł

Więcej informacji na temat tabel źródeł

Wykaz źródeł lista odwołania w dokumencie prawne, wraz z numerami stron, które odwołania są wyświetlane na. Aby utworzyć wykaz źródeł, możesz oznaczyć cytaty i program Microsoft Word wstawi specjalne TA (wpis wykazu źródeł) pole w dokumencie. Można następnie poszukać w dokumencie następnego długiego lub skróconego cytatu do oznaczenia lub automatycznie oznaczać kolejne wystąpienia cytat. Jeśli nie chcesz, aby korzystać z istniejących kategorii cytatów, np, można zmienić lub dodawanie kategorii cytatów.

Podczas konstruowania wykazu źródeł program Word wyszukuje oznaczonych cytatów, są ich rozmieszczone według kategorii, odwołuje się do numerów stron i wyświetli wykaz źródeł w dokumencie. Na przykład pole

{ TA \l "Baldwin przeciw Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin v. Alberti" \c 1 \b }

Tworzy następujący wpis w kategorii "Sprawy" wykazu źródeł:

Baldwin przeciw Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961) 5,6

Początek strony

Oznaczanie cytatów

 1. Zaznacz pierwszy cytat w dokumencie.

  Na przykład wybierz pozycję "Forrester przeciw Craddock, 51 Wn. 2d 315 (1957)."

 2. Naciśnij klawisze ALT + SHIFT + I.

  Uwaga: Można także kliknąć kartę odwołania, a następnie kliknij Oznacz cytat w grupie Wykaz źródeł.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W oknie dialogowym zaznaczony tekst edytować długi cytat, jak mają być wyświetlane w wykazie źródeł.

  Uwaga: Jeśli chcesz sformatować tekst, kliknij prawym przyciskiem myszy tekst w polu zaznaczony tekst, a następnie kliknij polecenie Czcionka. Wybierz odpowiednie opcje formatowania, które chcesz użyć.

 4. W polu Kategoria kliknij kategorię, której dotyczy cytat.

 5. W oknie dialogowym Krótki cytat edytować tekst, tak aby była zgodna krótki cytat, który w programie Word, aby wyszukać w dokumencie.

  Na przykład wpisz "Forrester przeciw Craddock".

 6. Aby oznaczyć pojedynczy cytat, kliknij przycisk Oznacz. Aby oznaczyć wszystkie długie i krótkie cytaty, które są zgodne z wyświetlonych w oknie dialogowym Oznacz cytat, kliknij przycisk Oznacz wszystko.

 7. Aby znaleźć następny cytat w dokumencie, kliknij przycisk Następny cytat.

Uwaga: 

 • Program Word wstawia każdy oznaczony cytat jako pole TA (wpis wykazu źródeł) w formacie tekstu ukrytego. Jeśli pole TA jest niewidoczne, kliknij przycisk Pokaż/Ukryj Znacznik akapitu Obraz przycisku w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne.

 • Jeśli później dodać więcej cytatów w dokumencie, możesz oznaczyć dodatkowe cytatów zaznaczenie oryginalnych cytatów, naciskając klawisze ALT + SHIFT + I, a następnie klikając polecenie Oznacz wszystko.

Początek strony

Tworzenie wykazu źródeł

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić wykaz źródeł.

 2. Aby upewnić się, że dokument jest prawidłowo podzielony na strony, należy ukryć kody pól i tekst ukryty. Jeśli pola TA (wpis wykazu źródeł) są widoczne, kliknij przycisk Pokaż/Ukryj Znacznik akapitu Obraz przycisku w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne.

 3. Na karcie odwołania w grupie wykaz źródeł kliknij przycisk Wstaw wykaz źródeł.

  Table of Authorities group

 4. W polu Kategoria kliknij kategorię, którą chcesz uwzględnić w spisie źródeł. Aby włączyć wszystkie kategorie, kliknij pozycję Wszystkie.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć jednego z dostępnych projektów, kliknij projekt w polu formaty.

  • Aby używać niestandardowego układu wykazu źródeł, wybierz odpowiednie opcje.

   Porada: Aby użyć dodatkowych opcji dostosowywania wykazu źródeł, można użyć pól. Na przykład można tworzyć wykaz źródeł tylko dla części dokumentu.

 6. Wybierz inne wykazu źródeł odpowiednie opcje.

Uwaga: 

 • Dodawanie, usuwanie, przenoszenie lub edytowanie cytatu lub inny tekst w dokumencie, należy zaktualizować wykaz źródeł. Na przykład jeśli Edytowanie cytatu i przenieść go na inną stronę, musisz upewnij się, że wykaz źródeł odzwierciedla poprawiony cytatu i numer strony. Aby zaktualizować wykaz źródeł, kliknij z lewej strony, a następnie naciśnij klawisz F9.

 • Nie Modyfikuj wpisy w gotowy wykaz źródeł; Jeśli zrobisz, zmiany zostaną utracone podczas aktualizacji wykazu źródeł.

Początek strony

Edytowanie lub formatowanie wykazu źródeł

Aby zmienić wykazu źródeł, należy zmodyfikować tekstu w polu hasła.

 1. Jeśli pola TA nie są widoczne, kliknij przycisk Pokaż/Ukryj Znacznik akapitu Obraz przycisku w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne.

 2. Znajdź pole TA dla pozycji, którą chcesz zmodyfikować.

 3. Aby edytować lub formatowanie tabeli spisu, zmień tekst wewnątrz cudzysłowów.

  { TA \l "Baldwin przeciw Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin v. Alberti" \c 1 \b }

 4. Aby zaktualizować wykaz źródeł, kliknij z lewej strony wykazu źródeł, a następnie naciśnij klawisz F9.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie kategorii cytatów wykazu źródeł

Jeśli nie chcesz, aby korzystać z istniejących kategorii cytatów, np, możesz dodać lub zmienić kategorii cytatów.

 1. Naciśnij klawisze ALT + SHIFT + I.

 2. Kliknij kategorię.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zamienić istniejącą kategorię, kliknij kategorię, którą chcesz zamienić.

  • Aby dodać nową kategorię, kliknij liczbę od 8 do 16.

 4. W polu Zamień na wprowadź nazwę kategorii, którą chcesz dodać do listy kategorii.

 5. Kliknij przycisk Zamień.

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Usuwanie hasła z wykazu źródeł

 1. Jeśli pola TA nie są widoczne, kliknij przycisk Pokaż/Ukryj Znacznik akapitu Obraz przycisku w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne.

 2. Zaznacz całą tabelę, pole, łącznie z nawiasami klamrowymi {}, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 3. Aby zaktualizować wykaz źródeł, kliknij z lewej strony wykazu źródeł i naciśnij klawisz F9.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×