Tworzenie, wyświetlanie lub usuwanie harmonogramu grupy

Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft Exchange i sposobie ustalania wersji programu Exchange, z którą dane konto nawiązuje połączenie, zobacz linki w sekcji Zobacz też.

Harmonogram grupy Kalendarz pozwala na łatwe wyświetlanie połączonych harmonogramów dla wielu osób i zasobów. Harmonogram grupy może zawierać wszystkie kontakty lub zasoby z folderu publicznego.

Można utworzyć i zapisać wiele harmonogramów grup, każdy dla pewnej grupy osób lub zasobów. Jeden harmonogram grup może na przykład obejmować wszystkich pracowników działu. Inny harmonogram grupy może obejmować wszystkie pokoje konferencyjne w budynku.

Oprócz sprawdzania harmonogramów osób w celu organizowania spotkań może być potrzebne określenie harmonogramu dla zasobów, takich jak pokoje konferencyjne potrzebne przy spotkaniach czy rzutniki używane podczas prezentacji. Przed ustaleniem harmonogramu dla zasobu administrator serwera Microsoft Exchange musi utworzyć konto skrzynki pocztowej na serwerze Exchange i udzielić użytkownikowi uprawnień do ustalania harmonogramu zasobów (i zasobów powiązanych).

Podczas przeglądania harmonogramu grupy można szybko określić harmonogram spotkania dla wybranych lub wszystkich członków grupy albo wysłać do nich wiadomość e-mail. Przed ustaleniem harmonogramu można uzyskać najaktualniejsze informacje wolny/zajęty członków grupy, a następnie użyć funkcji Autowybór, aby wyszukać termin wolny u wszystkich członków grupy.

Domyślnie kalendarz grupy zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wyświetlanych w nim elementów, z wyjątkiem elementów, które właściciele oznaczyli jako prywatne.

 1. W Kalendarzu w menu Akcje kliknij polecenie Pokaż harmonogramy grupy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie harmonogramu grupy   

   1. W oknie dialogowym Harmonogramy grupy kliknij przycisk Nowy.

   2. Wpisz nazwę nowego harmonogramu grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

   3. Kliknij przycisk Dodaj innych, a następnie kliknij przycisk Dodaj z książki adresowej lub Dodaj folder publiczny.

   4. Zaznacz nazwy lub foldery publiczne, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

   5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  • Wyświetlanie harmonogramu grupy   

   1. Zaznacz harmonogram grupy, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  • Usuwanie harmonogramu grupy   

   1. Zaznacz harmonogram grupy, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Aby odświeżyć dane wolny/zajęty w harmonogramie grupy, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Odśwież wolne/zajęte.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×