Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie kontaktów i list kontaktów w usłudze Outlook w sieci Web

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Użyj strony kontakty w Outlook w sieci Web do tworzenia, wyświetlanie i edytowanie kontaktów, list kontaktów i grup. Tworzenie nowych kontaktów od podstaw, lub Dodaj osobę jako kontakt z jej wizytówkę z profilem. Tworzenie prostej listy kontaktów do wysyłania wiadomości e-mail do grupy osób lub tworzenie grup na potrzeby współpracy opartej na grupy.

Aby przejść do strony kontakty, zaloguj się do Outlook w sieci Web i wybierz ikonę osób Kontakty u dołu strony.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Wybierz wersję aplikacji Outlook w sieci Web, którą używasz, aby zobaczyć odpowiednie kroki.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Outlook w sieci Web

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja umieściła swoje logo na pasku narzędzi, możesz zobaczyć coś innego, niż pokazano powyżej.

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

Tworzenie kontaktów

Nowe kontakty są zapisywane w folderze Kontakty domyślnego, a pojawi się także je w obszarze Wszystkie kontakty. Jeśli chcesz zapisać kontakt w innym folderze, wybierz folder przed utworzeniem kontaktu.

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Wybierz ikonę osób Kontakty u dołu okienka nawigacji.

 3. Na stronie kontakty na pasku narzędzi wybierz pozycję Nowy kontakt.

  Zrzut ekranu przedstawiający nowy przycisk kontaktów

 4. Wprowadź szczegóły kontaktu. Wybierz pozycję Dodaj więcej, aby dodać więcej informacji, na przykład adres czy datę urodzin.

 5. Wybierz pozycję Utwórz.

Kliknięcie innej osoby nazwę lub obraz w programie Outlook lub innych aplikacji pakietu Office i usługi pojawi się jej wizytówkę z profilem z informacjami o ich. Z jej wizytówkę z profilem należy zapisać je do własnych kontaktów, na przykład jeśli chcesz dodać notatki lub inne informacje.

Poniżej opisano, jak dodać kontakt z wiadomości e-mail:

 1. W obszarze Poczta Otwórz wiadomość e-mail w okienku odczytu, a następnie wybierz nazwę nadawcy lub adresata, który chcesz dodać do kontaktów.

 2. Na otwartej karcie profilu wybierz pozycję Więcej opcji > Dodaj do kontaktów.

  Wybierz ikonę wielokropka, a następnie wybierz pozycję Dodaj do kontaktów

 3. Jeśli chcesz, Dodaj więcej informacji. Wybierz pozycję Dodaj więcej, aby dodać więcej informacji, takich jak adres i urodziny kontaktu.

 4. Wybierz pozycję Utwórz.

Uwaga: Kontakt jest automatycznie zapisywane w folderze Kontakty domyślne na stronie kontakty.

Jeśli firma ma katalogu Konfigurowanie, można wyświetlić informacje dotyczące Twoich współpracowników bez zapisywania ich jako kontaktów. Można je wyszukiwać lub wybrać jej nazwę lub obraz z wiadomości e-mail. Wizytówkę z profilem zostaną wyświetlone informacje zebrane z innych systemów (katalog). Jeśli chcesz dodać inne informacje, takie jak notatek, możesz zapisać współpracowników do własnych kontaktów. Nowy kontakt jest automatycznie połączony z istniejącego kontaktu z katalogu. Tylko zobaczysz informacje, które możesz dodać.

Aby dodać kontakt do ulubionych, wybierz go, a następnie wybierz pozycję Dodaj do ulubionych na pasku narzędzi.

Porada: Ulubione kontakty w stanie adres e-mail jest również pojawi się w okienku nawigacji w obszarze Poczta, dzięki której będziesz widzieć poczty e-mail w jednym miejscu.

Kontakty można znajdować na stronie Kontakty przy użyciu następujących sposobów:

 • Przy użyciu funkcji wyszukiwania.

 • Wybierz pozycję Ulubione w górnej części strony, aby wyświetlić osoby, które zostały dodane jako ulubione.

 • Zaznaczanie wszystkich kontaktów.

  Porada: Wybierz literę w separatora listy, aby szybko przechodzić między kontaktów na liście.
  Wybierz literę, aby wyświetlić inne dostępne litery

 • Aby znaleźć osoby w Twojej organizacji (katalog), które nie są na liście kontaktów zapisanych, za pomocą wyszukiwania.

Na stronie kontakty wybierz kontakt, w środkowym okienku, aby wyświetlić lub edytować informacje o nich. Co widać jest wersja wizytówkę z profilem. Jakie karty i sekcji zostanie wyświetlony mogą się różnić.

 • Pliki: pliki ostatnio udostępnione Ci przez tę osobę.

 • Wiadomości e-mail: najnowsze wiadomości i załączników wiadomości e-mail między użytkownikiem a kontaktu.

 • LinkedIn: jeśli kontakt ma publiczny profil w serwisie LinkedIn skojarzony z tym samym adresem e-mail, który został zapisany przez Ciebie, będą tu wyświetlane informacje z serwisu LinkedIn.

Aby edytować kontakt, kliknij przycisk Edytuj kontakt obok Informacje o kontakcie, lub kliknij przycisk Edytuj na pasku narzędzi.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Edytuj kontakt

 1. Wybierz kontakt na stronie Kontakty.

 2. Wybierz ikonę aparatu.

  Wybierz ikonę aparatu, aby dodać zdjęcie
 3. Wybierz pozycję Przekaż nową fotografię, wybierz pozycję plik, którego chcesz użyć, a następnie wybierz Otwórz do przekazania.

 4. Jeśli chcesz zmienić pozycję zdjęcia, kliknij wewnątrz okręgu i przeciągnij wskaźnik. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj suwaka poniżej zdjęcia.

  Dostosuj zdjęcie i wybierz przycisk Zastosuj
 5. Wybierz pozycję Zastosuj, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Możesz wybrać sposób wyświetlania i sortowania kontaktów. Korzystając z menu sortowania u góry listy.

Na przykład wybierz pozycję Sortuj według > nazwisko i Wyświetlanie > nazwisko.

Możesz połączyć powiązane kontakty — na przykład różne wpisy dotyczące tej samej osoby. Połączone kontakty są wyświetlane jako jeden kontakt.

Aby połączyć kontaktów:

 • Na stronie osoby zaznacz co najmniej dwa kontakty, a następnie wybierz Połącz kontakty na panelu, które zostanie wyświetlone.

Aby rozłączyć połączone kontakty:

 • Na stronie Kontakty zaznacz kontakt, wybierz przycisk Połączone kontakty na pasku narzędzi, a następnie wybierz pozycję Rozłącz.

 1. Zaznacz jeden lub więcej kontaktów, a następnie wybierz polecenie Usuń.

 2. Wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Tworzenie listy kontaktów

Listę kontaktów to zbiór adresów e-mail i są przydatne w przypadku wysyłania wiadomości e-mail do grupy osób. Listy kontaktów czasami są nazywane listami dystrybucyjnymi.

Na przykład utworzyć listę kontaktów o nazwie Moje klubu książki i Dodaj wszystkich członków klubie książki do niego. Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do wszystkich osób w klubie, wystarczy wprowadzić "Moje klubu książki" w wierszu do wiadomości e-mail.

Domyślnie listy kontaktów są tworzone w domyślnym folderze kontaktów, a można też wyświetlić w obszarze Wszystkie listy kontaktów. Jeśli chcesz zapisać na liście kontaktów w innym folderze, wybierz folder, zanim wybierzesz pozycję Nowa lista kontaktów.

 1. Na stronie kontakty na pasku narzędzi wybierz strzałkę obok przycisku Nowy kontakt, a następnie wybierz pozycję Nowa lista kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający nowy kontakt menu z nowego kontaktu listy zaznaczona

 2. Wprowadź nazwę listy i Dodaj nazwy lub adresy e-mail.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

 1. Na stronie osoby w okienku nawigacji wybierz pozycję Wszystkie listy kontaktów, lub wyszukaj nazwę listy kontaktów.

 2. Wybierz listę kontaktów, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Wpisz nazwiska lub adresy e-mail.

 4. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

 1. Na stronie osoby w okienku nawigacji wybierz pozycję Wszystkie listy kontaktów, lub wyszukaj nazwę listy kontaktów.

 2. Wybierz listę kontaktów, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Wybierz znak x w adresie nazwiska lub adresu e-mail, który chcesz usunąć.

 4. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

 1. Wybierz listę kontaktów, które chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń.

 2. Wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Tworzenie grup

Współpraca nad projektem lub udostępnionych cel? Tworzenie grupy nadanie zespołu spację konwersacje, pliki udostępnione, planowanie wydarzeń i inne.

Aby uzyskać informacje o zarządzaniu grupami jesteś członkiem, zobacz Widok do grup w programie Outlook w sieci web i zarządzanie nimi

 1. Na stronie kontakty na pasku narzędzi wybierz strzałkę obok przycisku Nowy kontakt, a następnie wybierz pozycję Nowa grupa.

 2. Wprowadź nazwę grupy, a następnie dodaj informacje o.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie grupy w programie Outlook

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji aplikacji Outlook w sieci Web

Tworzenie kontaktu lub listy kontaktów

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Wybierz ikonę osób u dołu okienka nawigacji.

 3. W obszarze Kontakty w okienku nawigacji wybierz folder, w którym chcesz utworzyć kontakt. Jeśli nie utworzono wszystkie foldery, przejdź do kroku 3.

  Uwaga: Aby utworzyć folder, zaznacz Kontakty, kliknij prawym przyciskiem myszy i następnie wybierz pozycję Nowy folder. Wpisz nazwę folderu.

 4. Wybierz pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję kontaktu lub listy kontaktów.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu kontekstowe przycisku Nowy z wybraną pozycją Kontakt.

 5. Wprowadź szczegóły kontaktu lub listy kontaktów.

 6. Wybierz przycisk Zapisywanie Zapisz.

  Uwaga:  Po utworzeniu kontaktu w danym folderze nie będzie można przenieść go do innego folderu. Aby zapisać kontakt w innym folderze po jego utworzeniu, trzeba usunąć kontakt i utworzyć go ponownie w innym folderze.

 1. Otwórz wiadomość e-mail w okienku odczytu, a następnie wybierz nazwę nadawcy lub adresata, którego chcesz dodać do listy kontaktów.

 2. Na wyświetlonej wizytówce tej osoby, wybierz Więcej opcji > Dodaj do kontaktów.

 3. Wprowadź szczegóły kontaktu.

 4. Wybierz przycisk Zapisywanie Zapisz.

  Uwaga: Po zapisaniu nowego kontaktu zostanie on automatycznie dodany do folderu Kontakty. Po utworzeniu kontaktu w ten sposób nie można go przenieść ani zapisać w innym folderze.

 1. Zaznacz kontakt, który chcesz dodać do listy.

 2. Wybierz pozycję Listy i wybierz listę kontaktów, do której chcesz dodać kontakt.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Listy

 1. W Outlook w sieci Web wybierz ikonę osób u dołu okienka nawigacji.

 2. Wybierz kontakt lub listę kontaktów, którą chcesz edytować, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Edytuj, kontakt może pochodzić z programu Skype dla firm lub połączonego konta sieci społecznościowej. Aby edytować kontakt, otwórz program Skype dla firm lub przejdź do odpowiedniego konta sieci społecznościowej w przeglądarce internetowej.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Edytuj w obszarze paska nawigacyjnego programu Outlook.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany.

 4. Wybierz przycisk Zapisywanie Zapisz.

Przestroga: Nie można przywrócić kontaktu lub listy kontaktów, usunięte w Outlook w sieci Web.

 1. Wybierz kontakt lub listę kontaktów, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Usuń, kontakt może pochodzić z programu Skype dla firm lub połączonego konta sieci społecznościowej. Aby usunąć kontakt, otwórz program Skype dla firm lub przejdź do odpowiedniego konta sieci społecznościowej w przeglądarce internetowej.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń w obszarze paska nawigacyjnego programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Zobacz też

Tworzenie grupy w programie Outlook

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×