Tworzenie współzależności między projektami i zarządzanie nimi

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zależności między projektu umożliwiają użytkownik może wyświetlać, czy projekt jest zależne od zakończenia elementów dostarczanych projektu innym, aby można było się pomyślnie. Konfigurując współzależności między projektów, możesz dokumentu i śledzenie projektów, nie powodując zmiany harmonogramu.

Konfigurowanie współzależności między projektami jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy określić elementy dostarczane projektu. Po zdefiniowaniu elementów dostarczanych projektu można skonfigurować współzależności dla tych elementów dostarczanych w innych projektach.

W tym artykule

Współzależności między projektami — informacje

Identyfikowanie elementów dostarczanych projektu

Konfigurowanie współzależności od elementów dostarczanych w innych projektach

Współzależności między projektami — informacje

Tworzenie współzależności między projektami różni się od łączenia zadań między projektami. Dzięki współzależnościom między projektami:

 • Projekt lub określone zadania w projekcie można konfigurować tak, aby były zależne od elementów dostarczanych innego projektu, a nie od jego zadań.

 • Na daty rozpoczęcia i zakończenia projektu i zadań nie mają wpływu zmiany dat w innym projekcie, od którego są zależne.

Kiedy współzależności między projektami powinny być użyte zamiast łączy między projektami?    Jeśli projekt zależy od pewnych aspektów innego projektu i zależność ta niekoniecznie jest powiązana z określonym zadaniem, należy użyć współzależności między projektami, aby dokładnie określić wkład poszczególnych projektów do relacji. Jeśli określone zadanie w projekcie jest zależne od określonego zadania innego projektu, należy użyć łączy między projektami, aby powiązać ze sobą daty zadań. Dzięki temu, jeśli zadanie, od którego dany projekt jest zależny, ma poślizg, w projekcie zostaną uwidocznione nowe daty.

Uwaga: 

 • Aby można było skonfigurować współzależności między projektami, projekt powinien być zapisany oraz musi mieć witrynę obszaru roboczego obsługiwaną w programie Microsoft Office Project Server 2007.

 • Pole Typ elementu dostarczanego dla zadania będzie zawierać wartość 1, jeśli zadanie ma skojarzony element dostarczany, wartość 2, jeśli zadanie ma skojarzoną współzależność między projektami, lub wartość 0, jeśli zadanie nie ma skojarzonych ani elementów dostarczanych ani współzależności między projektami.

Początek strony

Identyfikowanie elementów dostarczanych projektu

 1. W menu Współpraca kliknij polecenie Zarządzaj elementami dostarczanymi.

 2. W okienku Elementy dostarczane kliknij polecenie Dodaj nowy element dostarczany.

 3. Aby wskazać, że element dostarczany jest produktem określonego zadania, należy kliknąć zadanie w projekcie, a następnie zaznaczyć pole wyboru Połącz z wybranym zadaniem w obszarze Połącz z zadaniem projektu w okienku Dodaj element dostarczany.

  Uwaga: Gdy element dostarczany zostanie połączony z określonym zadaniem, wyświetlany jest pasek wykresu Gantta używający dat rozpoczęcia i zakończenia dla elementu dostarczanego.

  Jeśli element dostarczany nie jest połączony z określonym zadaniem, wyczyść pole wyboru Połącz z wybranym zadaniem.

 4. W obszarze Szczegóły elementu dostarczanego wpisz tytuł elementu dostarczanego w polu Tytuł.

 5. W polu Rozpoczęcie wprowadź datę, od której element dostarczany będzie dostępny.

 6. Wprowadź datę, kiedy elementu dostarczanego zostanie ukończona w polu Zakończenie.

  Uwaga: Jeśli element dostarczany będzie gotowy i dostępny w tym samym dniu, wprowadź tę samą datę w polach Rozpoczęcie i Zakończenie, aby wskazać, że element dostarczany jest punktem kontrolnym.

 7. Kliknij przycisk Gotowe.

Po wstępnym określeniu elementów dostarczanych projektu może okazać się, że jest konieczna zmiana lub usunięcie elementu dostarczanego.

 • Aby zmienić element dostarczany, w okienku Elementy dostarczane należy kliknąć edytowany element dostarczany, a następnie kliknąć polecenie Edytuj element dostarczany. Po zmodyfikowaniu elementu dostarczanego kliknięcie przycisku Gotowe umożliwi zapisanie zmian.

  Porada: Można także kliknąć polecenie Edytuj w przeglądarce, aby edytować element dostarczany przy użyciu programu Microsoft Office Project Web Access.

 • Aby usunąć element dostarczany, w okienku Elementy dostarczane należy kliknąć element dostarczany, który ma zostać usunięty, a następnie kliknąć przycisk Usuń element dostarczany.

Co to jest czerwony wykrzyknik, aby po lewej stronie Moja nazwa elementu dostarczanego w okienku elementy dostarczane ?

Kiedy element dostarczany w planie projektu nie jest zsynchronizowany z serwerem, zostanie wyświetlony czerwony wykrzyknik z lewej strony nazwy elementu dostarczanego w okienku Elementy dostarczane.

W wielu okolicznościach elementy dostarczane w lokalnej kopii planu projektu mogą nie być zsynchronizowane się z serwerem.

Przykłady przyczyn niezsynchronizowania z serwerem współzależności między projektami:

 • Jedna z właściwości elementu dostarczanego została zmodyfikowana bezpośrednio na serwerze.

 • Właściwość elementu dostarczanego została zmodyfikowana, gdy połączenie z serwerem było niedostępne.

Aby zsynchronizować kopię lokalną planu projektu z serwerem, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Współpraca kliknij polecenie Zarządzaj elementami dostarczanymi.

  Porada: Jeśli okienko Elementy dostarczane jest już otwarte, kliknij przycisk Pobierz aktualizacje, aby pobrać najbardziej aktualne dane z serwera.

 2. W okienku Elementy dostarczane kliknij element dostarczany niezsynchronizowany z serwerem, zaznaczony czerwonym wykrzyknikiem.

 3. Kliknij polecenie Zaakceptuj zmiany z serwera.

Początek strony

Konfigurowanie współzależności od elementów dostarczanych w innych projektach

 1. W menu Współpraca kliknij polecenie Zarządzaj współzależnościami elementów dostarczanych.

 2. W okienku Współzależność kliknij polecenie Dodaj nową współzależność.

 3. W okienku Dodawanie współzależności w obszarze Projekt zależny zaznacz projekt na liście rozwijanej.

 4. W obszarze Wybierz element dostarczany kliknij element dostarczany, od którego projekt ma być zależny.

  Porada: Po zaznaczeniu elementu dostarczanego należy kliknąć przycisk Wyświetl wybrany element dostarczany w przeglądarce w okienku Dodawanie współzależności, aby wyświetlić właściwości elementów dostarczanych przed utworzeniem współzależności.

 5. Aby wskazać zależność określonego zadania w projekcie od elementu dostarczanego, kliknij zadanie w projekcie, a następnie zaznacz pole wyboru Połącz z wybranym zadaniem w obszarze Połącz z zadaniem projektu w okienku Dodawanie współzależności.

  Uwaga: Po połączeniu współzależności z określonym zadaniem jest wyświetlany pasek wykresu Gantta używający dat rozpoczęcia i zakończenia dla elementów dostarczanych.

  Jeśli współzależność nie jest połączona z określonym zadaniem, wyczyść pole wyboru Połącz z wybranym zadaniem.

 6. Kliknij przycisk Gotowe.

Po wstępnym określeniu współzależności między projektami, może okazać się, że jest konieczna zmiana lub usunięcie współzależności.

 • Aby zmienić współzależności między projektami, w okienku Współzależność należy kliknąć współzależność, która ma zostać usunięta, a następnie kliknąć przycisk Edytuj współzależność. Po zmodyfikowaniu współzależności należy kliknąć przycisk Gotowe, aby zapisać zmiany.

  Porada: Aby wyświetlić elementy dostarczane skojarzone ze współzależnościami projektu, w okienku Współzależność należy kliknąć współzależność, dla której będzie wyświetlony element dostarczany, a następnie kliknąć przycisk Wyświetl element dostarczany w przeglądarce. Po wyświetleniu elementów dostarczanych skojarzonych ze współzależnościami projektu można także wyświetlić elementy dostarczane wskazane w projekcie. Należy kliknąć pozycję Otwórz elementy dostarczane w przeglądarce w okienku Współzależność lub kliknąć polecenie Zarządzaj elementami dostarczanymi w menu Współpraca.

 • Aby usunąć współzależność między projektami, w okienku Współzależność należy kliknąć zależność, która ma zostać usunięta, a następnie kliknąć przycisk Usuń zależność.

Co to jest czerwony wykrzyknik, aby po lewej stronie Moja nazwa elementu dostarczanego w okienku elementy dostarczane ?

W różnych okolicznościach współzależności między projektami w lokalnej kopii planu projektu mogą nie być zsynchronizowane z serwerem.

Przykłady przyczyn niezsynchronizowania z serwerem współzależności między projektami:

 • Jedna z właściwości współzależności między projektami została zmodyfikowana bezpośrednio na serwerze.

 • Właściwość współzależności miedzy projektami była modyfikowana, gdy połączenie z serwerem było niedostępne.

 • Został usunięty element dostarczany, z którym była połączona współzależność między projektami.

Kiedy współzależność między projektami w planie projektu nie jest zsynchronizowana z serwerem, zostanie wyświetlony czerwony wykrzyknik z lewej strony nazwy tej współzależności w okienku Współzależność.

Aby zsynchronizować kopię lokalną planu projektu z serwerem, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Współpraca kliknij polecenie Zarządzaj współzależnościami elementów dostarczanych.

  Porada: Jeśli okienko Współzależność jest już otwarte, należy kliknąć przycisk Pobierz aktualizacje, aby pobrać najaktualniejsze dane z serwera.

 2. W okienku Współzależność kliknij współzależność niezsynchronizowaną z serwerem, zaznaczoną czerwonym wykrzyknikiem.

 3. Kliknij polecenie Zaakceptuj zmiany z serwera.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×