Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online

Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online

Utwórz witrynę zespołu w usłudze SharePoint Online lub witrynę zespołu w usłudze SharePoint Server 2019, aby zapewnić miejsce, w którym Ty i Twój zespół możecie pracować nad projektami i udostępniać informacje z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu. Witryna zespołu zawiera grupy powiązanych stron internetowych, domyślną bibliotekę dokumentów na pliki, listy do zarządzania danymi i składniki Web Part, które można dostosować do własnych potrzeb.

Czy należy utworzyć witrynę zespołu, czy witrynę do komunikacji?

Jeśli chcesz współpracować z innymi członkami zespołu lub z innymi osobami nad konkretnym projektem, użyj witryny zespołu. W witrynie zespołu zwykle wszyscy członkowie lub ich większość mogą współtworzyć zawartość witryny, a informacje są ograniczone tylko do członków zespołu lub projektu i konkretnych uczestników projektu. Jeśli zamierzasz po prostu rozpowszechniać informacje wśród szerokiego grona odbiorców, witryna do komunikacji jest lepszym wyborem. W witrynie do komunikacji zwykle tylko niewielka grupa członków współtworzy zawartość, z której korzysta znacznie więcej odbiorców.

Procedura tworzenia witryny zespołu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaloguj się w usłudze Office 365, jeśli to z niej korzystasz. Aby uzyskać pomoc, zobacz Gdzie można zalogować się do usługi Office 365.

   W lewym górnym rogu strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz kafelek SharePoint. Jeśli nie widzisz kafelka SharePoint, kliknij kafelek Witryny lub pozycję Wszystkie, jeśli kafelek SharePoint jest niewidoczny.

   Uwaga: Jeśli nie widzisz kafelka SharePoint ani kafelka Witryny, Twoja subskrypcja usługi Office 365 może nie zawierać usługi SharePoint Online. Skontaktuj się z osobą administrującą usługą Office 365 w organizacji. Jeśli jesteś administratorem dzierżawy usługi Office 365, zobacz Przełączanie się do innego planu usługi Office 365 dla firm w celu dodania usługi SharePoint Online do subskrypcji.

  • Jeśli używasz SharePoint Server 2019, zaloguj się do programu SharePoint.

 2. U góry strony SharePoint kliknij pozycję + Utwórz witrynę i wybierz opcję Witryna zespołu. Po prawej stronie ekranu pojawi się kreator tworzenia witryn, w którym są wprowadzane informacje w celu utworzenia witryny zespołu.

  Uwaga: Jeśli nie widać linku + Utwórz witrynę, być może samoobsługowe tworzenie witryny w usłudze SharePoint zostało wyłączone. Skontaktuj się z osobą administrującą usługą SharePoint w organizacji, aby utworzyć witrynę zespołu. Jeśli jesteś administratorem dzierżawy, zobacz Zarządzanie tworzeniem witryn w usłudze SharePoint Online, aby włączyć samoobsługowe tworzenie witryn w organizacji, lub Zarządzanie witrynami w nowym centrum administracyjnym programu SharePoint, aby utworzyć witrynę z poziomu centrum administracyjnego usługi SharePoint Online. Tworzenie witryn nie jest obecnie dostępne w aplikacji mobilnej SharePoint.

  Polecenie Utwórz witrynę

  Wybieranie typu witryny w usłudze SharePoint Online

 3. Jeśli ta opcja została włączona przez administratora, wybierz projekt, którego chcesz użyć dla witryny.

  Wybieranie projektu dla witryny zespołu

  Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko w sytuacji, gdy są dostępne niestandardowe projekty witryn. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu niestandardowych projektów witryn, zobacz Omówienie projektów i skryptów witryn programu SharePoint.

 4. Nadaj nazwę nowej witrynie zespołu. Jeśli korzystasz z SharePoint Server 2019, Zostanie automatycznie wygenerowany adres e-mail grupy usługi Office 365 z taką samą nazwą jak witryna zespołu. W trakcie pisania zobaczysz, czy wybrana nazwa jest dostępna.

  Uwaga: Jeśli funkcja Grupy usługi Office 365 jest wyłączona w usłudze SharePoint Online, nie będzie wyświetlane pole Adres e-mail.

  Tworzenie witryny zespołu programu SharePoint

 5. W polu Opis witryny dodaj tekst pozwalający użytkownikom poznać przeznaczenie witryny.

 6. Jeśli pojawi się taka propozycja, w sekcji Ustawienia prywatności wybierz pozycję Publiczna — każda osoba w organizacji może uzyskiwać dostęp do tej witryny lub Prywatna — tylko członkowie mogą uzyskiwać dostęp do tej witryny, aby kontrolować, kto ma dostęp do witryny.

 7. Jeśli ta funkcja została włączona przez administratora, wybierz klasyfikację witryny w sekcji Klasyfikacja witryny. Wymienione na liście opcje mogą dotyczyć charakteru informacji lub cyklu życia informacji w witrynie.

 8. Jeśli korzystasz z usługi SharePoint Server 2019, kliknij pozycję Zakończ — to już wszystko! Jeśli nie, przejdź dalej.

 9. Wybierz język witryny.

  Przestroga: Po wybraniu języka domyślnego witryny i utworzeniu witryny nie można później zmienić języka na inny. Można jednak dodać alternatywne języki obsługiwane.

 10. W usłudze SharePoint Online dodaj imiona i nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają zarządzać witryną, w polu Dodaj więcej właścicieli.

  Dodawanie członków do witryny zespołu

  Uwaga: Autor witryny jest automatycznie członkiem grupy właścicieli witryny.

 11. W usłudze SharePoint Online,w polu Dodaj członków dodaj imiona i nazwiska lub adresy e-mail wszystkich osób, które mają stać się członkami witryny, a następnie kliknij pozycję Zakończ. Członkowie dodani do grupy usługi Office 365 skojarzonej z witryną są automatycznie dodawani do grupy członków witryny.

  Aby poczekać i dodać kolejnych właścicieli, członków lub odwiedzających później, kliknij pozycję Zakończ.

  Jeśli wybrano niestandardowy projekt witryny, po prawej stronie zostanie otwarty panel przedstawiający stan konfiguracji nowej witryny.

  Witryna zespołu ze stanem projektu niestandardowego

  Po utworzeniu witryna będzie widoczna wśród witryn, które obserwujesz. Witryna nie odziedziczy ustawień uprawnień ani nawigacji po innych witrynach. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej zarządzania uprawnieniami witryny w artykule Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu programu SharePoint.

Tworzenie witryny klasycznej

Jeśli powyższe obrazy nie są zgodne z tym, co widzisz na swoim ekranie, oznacza to, że administrator ustawił dla tworzenia witryny środowisko klasyczne. W tym przypadku odpowiednia grupa usługi Office 365 nie zostanie utworzona.

 1. Kliknij pozycję + Utwórz witrynę.

  Polecenie Utwórz witrynę

 2. Nadaj nazwę witrynie, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Okno dialogowe Tworzenie nowej witryny w przypadku wymuszenia użycia witryn klasycznych

  Twoja witryna zostanie utworzona w lokalizacji wstępnie zdefiniowanej przez administratora i pojawi się wśród witryn, które obserwujesz. Witryna nie odziedziczy ustawień uprawnień ani nawigacji po innych witrynach.

Nowa witryna klasyczna

Następne kroki

Teraz, po utworzeniu witryny, sprawdź, jak ją dostosować i optymalnie wykorzystać:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×